E-learning nyckel till kompetensutveckling

Genom att satsa resurser på en ständig kompetensutveckling och e-learning har SOS Alarm under de senaste åren nått goda resultat. Dessutom tilldelades man nyligen utmärkelsen Årets kompetensföretag.

SOS Alarm förknippas i dagligt tal med larmnumret 112. Men företagets 800 anställda sysslar med mycket mer och den viktiga skötseln av larmnumret omfattar bara 40-45 procent av verksamheten.

– Ambulansdirigering, samordning av räddningsverksamhet, jourteletjänster, automatiska larm är andra ofta konkurrensutsatta verksamheter som vår personal sköter, berättar kompetenschefen Pernille Renström.

Då verksamheten är så inriktad på räddnings- och larmtjänster ställs mycket höga krav på personalens kunskaper och på en ständig kompetensutveckling. Det är en av anledningarna att man arbetat systematiskt med kompetensutveckling i företaget de senaste fyra åren under ledning av en kompetenschef.

Sortera ut

Inte minst är kraven höga på företagets 650 telefonoperatörer som snabbt måste kunna identifiera och sortera samtalen. Vikten av detta understryks av att 30 procent av samtalen inte är riktiga larm utan felringningar eller liknande, medan resten omedelbart måste åtgärdas.

– Operatörerna måste kunna sjukvård, polisens rutiner, hur man hanterar bränder och sekretessfrågor, säger Pernille Renström.

Operatörerna, som ofta har sjukvårdsbakgrund eller kommer från polis eller väktarverksamhet, har genomgått en grundutbildning på 200 timmar. Den sker till 70 procent via så kallad e-learning. Det innebär att man läser på via datorer för att sedan träffa lärare under sammandragningar.

– Fördelen med e-learning är att man kan studera på hemmaplan och även arbeta parallellt. Då personal finns från Malmö till Luleå skulle det annars gå åt för mycket tid att dra samman dem.

Kontinuerlig vidareutbildning

Personalen genomgår också en ständig vidareutbildning för att vara uppdaterad på nya larmsystem, då säkerhetsbranschen växer snabbt med nya tjänster och system. Varje anställd utbildas ungefär 80 timmar per år och tre fjärdedelar av detta sker via e-learning.

Det systematiska arbetet med e-learning har reducerat antalet undervisningsdagar i klasser från 25 till 6 och ändå höjt kunskapsnivån, enligt Pernille Renström.

– Det har handlat om ett långsiktigt arbete att reducera antalet dagar och utveckla nya lektioner, säger hon. Dessutom har vi tagit fram enkla verktyg som bygger på att de som är vana vid Word och Powerpoint lätt kan konstruera nya lektioner för pc.

Inga överraskningar

Inlärningen är problembaserad och man arbetar även med simulatorer. Målet är att personalen så snart som möjligt ska ha tillskansat sig den, enligt Pernille Renström, unika SOS-kompetensen och sedan vidareutveckla den. Det handlar främst om hur man bemöter panikslagna eller stressade personer i telefon för att få ut mesta möjliga information för att underlätta ett eventuellt räddningsarbete.

– Man måste ha stor inlevelseförmåga, kunna hantera många händelser och snabbt få fram resultat, säger Pernille Renström. Det krävs ganska mycket när man exempelvis måste hjälpa någon att se till att en annan människa har fria luftvägar.

Därtill är mycket av larmverksamheten, förutom 112-samtalen, konkurrensutsatt, vilket kräver att personalens kompetens ständigt förnyas.

Årlig kontroll

Kompetensutvecklingen bedrivs genomgående systematiskt hos SOS Alarm och i det ingår en årlig kontroll där personalen får förnya sitt körkort genom att klara ett frågebatteri. Just långsiktigheten i kompetensutvecklingen är en del av affärsplanen och en av förklaringarna till att SOS Alarm fick ta emot utmärkelsen för Årets kompetensföretag på Kompetensmässan i Stockholm före jul.

– Vårt motto är inga överraskningar, berättar Pernille Renström. Det är viktigt för oss med framförhållning så att vi hänger med i den snabba teknikutvecklingen.

En annan hörnsten i SOS Alarms kompetensstrategi är att all utbildning ska kunna kopplas till affärerna. Det har inneburit att de alltid kunnat räkna hem sina insatser.

Unika med e-learning

Självklart har då den effektiva och relativt sätt billiga strategin att satsa på e-learning spelat en viktig roll i att man kunnat räkna hem sina utbildningsinsatser. Det är också mycket ovanligt, enligt Pernille Renström, att ett företag så systematiskt satsar på e-learning att denna typ av utbildning sker dagligen.

– E-learning har faktiskt blivit en självklarhet och så fort någon ny typ av tjänst tillsätts så kommer chefer till oss och vill att vi ska ta fram en ny utbildningsmodul, säger Pernille Renström. Idag har vi 300-350 timmar e-learning i vårt system och mer kommer det att bli för det är ett mycket lönsamt sätt att jobba.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste