Effektiva ärenden genom flera myndigheter kräver ändrad styrning

Processtyrning av de många ärenden som idag löper igenom flera myndigheterkan bli en viktig nyckel till att klara de utmaningar som statsförvaltningen står inför. Ärendehanteringen kan bli effektivare och medborgarservicen bättre. Men det kräver betydande förändringar av hur statsförvaltningen styrs, varje myndighet kan inte enbart styras var och en för sig. Det visar en ny studie om processtyrning som komplement till traditionell styrning, som KKR, Statens kvalitets- och kompetensråd, och ESV, Ekonomistyrningsverket, gjort på uppdrag av regeringen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.