Effektivare produktion med nytt verktyg för industrin

Ett nytt matematiskt verktyg förenklar styrningen av komplicerade produktionsprocesser inom exempelvis pappers- och gruvindustrin.

Effektivare produktion med nytt verktyg för industrin
Lennart Salander

Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg och SCA Packaging Obbola har med hjälp av forskare vid Luleå tekniska universitet hittat nya vägar för säkrare optimering av produktionsprocesser.

– Vi har tagit fram en ny metodik för styrstrategier. Förhoppningsvis kan det här öka effektiviteten och lönsamheten inom processindustrin, säger Miguel Castaño, som doktorerat i ämnet Reglerteknik, något som även lett fram till en open source-mjukvara.

Den automatiserade industrin inom massa- och papperstillverkning har ofta krav på sig om att ha tydliga mått som visar hur väl processen i anläggningen fungerar och presterar. Dessa mått ges vid olika kontrollpunkter och det är ytterst komplicerat på grund av storskaligheten på massa- och pappersanläggningar. Det kan behövas flera 1000-tals mätpunkter vars enskilda resultat avgör om produktionsmålen nås eller ej.

– Det svåra är att veta hur det påverkar hela processen, när man aktivt vill gå in och påverka en enskild ventil i en viss riktning. De metoder man använder i dag för att tolka hur processen påverkas är ofta utformade utifrån tidigare erfarenheter eller sunt förnuft utan stöd av systematiska och teoretiska verktyg, säger Miguel Castaño.

Men nu har Miguel Castaño förenklat och utvecklat matematiska verktyg som gör att olika processindustrier kan rita upp sin egen specifika produktionsprocess och beräkna vilken betydelse en förändring vid ett unik ställdon får för en annan mätpunkt i processen.

– Genom att vidareutveckla befintliga och egna metoder, har vi skapat ett verktyg som gör att det går att räkna ut vilken mätpunkt i processen det är bäst att nyttja, för att uppnå ett visst resultat vid en annan önskad mätpunkt. Då kan man arbeta mer systematiskt och gynnsamt inom processindustrin, säger Miguel Castaño.

Verktyget som även kan användas inom andra industrier har resulterat i en mjukvara och ett nystartat företag, Oprovat. Forskningsprojektet har finansierats i huvudsak av Vinnova och HLRC

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.