Effektivitet och konkurrenskraft med e-fakturering

Sex av tio företagsledare anser att deras verksamhet måste bli mer effektiv för att de ska vara konkurrenskraftiga. För att lyckas bedöms elektronisk dokumenthantering vara mest betydelsefull. Det framgår av Vismas Effektivitetsbarometer 2008.

82 procent anser att elektroniska tjänster är viktiga för deras konkurrenskraft och 55 procent att tjänsterna dessutom gynnar deras miljöprofil.

På frågan om företaget planerar att börja med elektronisk kundfakturering inom ett år uppger 11 procent att de ska göra det. Det skulle innebära mer än en fördubbling jämfört med idag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.