Efter skarp kritik: Allmänna arvsfondens bidrag granskas

Granskning Allmänna arvsfonden delar årligen ut flera hundra miljoner kronor i stöd till olika ideella verksamheter. Nu ska Riksrevisionen granska om pengarna fördelas som de ska.

Efter skarp kritik: Allmänna arvsfondens bidrag granskas
Foto: Riksbanken

– Vi kommer bland annat att titta närmare på vilka kontroller som görs av de organisationer som ansöker om pengar, och vad pengarna sedan används till, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Allmänna arvsfonden bildades 1928 i samband med att riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner. Arv från personer utan släktarvingar eller giltigt testamente skulle inte längre skänkas till staten utan istället gå till allmännyttiga ändamål.

Ideella organisationer som driver verksamhet för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer som fyllt 65 år, kan få stöd ur fonden. Pengar från Arvsfonden får inte gå till den vanliga verksamheten utan ska gå till avgränsade projekt som utvecklar ny verksamhet eller verksamhet för nya målgrupper. Exempel på verksamheter som börjat som arvsfondsprojekt är Bris, Friends och Glada Hudik-teatern.

Nettokapitalet växer snabbt

I slutet av 2021 uppgick marknadsvärdet av Allmänna arvsfondens nettokapital till cirka 13 miljarder kronor. Samma år delade fonden ut över 800 miljoner kronor i projektstöd och över 200 miljoner kronor i lokalstöd.

Två myndigheter ansvarar för Arvsfondens bidrag. Kammarkollegiet sköter bland annat ansökningsprocessen och förbereder beslutsunderlag. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelningen av bidrag.

Kvalitetssatsning har inte gett något bestående värde konstaterar Helena Lindberg, riksrevisor. Foto Frida Ström.
Helena Lindberg, riksrevisor. Foto Frida Ström.

Fondens intäkter växer sedan många år fortare än den takt som projektbidragen delas ut. Det innebär att konkurrensen om fondens pengar är låg och att kvaliteten i de beviljade projekten riskerar att sänkas.

SVT avslöjade missbruk

Samtidigt kommer det från flera håll uppgifter om missbruk och svag kontroll av Allmänna arvsfondens bidragsgivning. Till exempel har Uppdrag granskning uppmärksammat att pengar från fonden gått till projekt som motverkar integration och jämställdhet.

Enligt SVT-granskningen instruerade Allmänna arvsfonden en kvinnofientlig förening om hur den skulle svara, för att bli godkänd för fortsatta utbetalningar. Nu tar riksrevisionen alltså fasta på kritiken och granskar om bidraget endast går till verksamheter som uppfyller kraven. Granskningen kommer bland annat att fokusera på Kammarkollegiets kontroll av mottagarorganisationerna och de pengar som betalats ut.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.