Efterfrågar nudgingfuktion inom regeringen

Förbättringsarbete Hur kan beteendeinsatser användas systematiskt i Sverige? Den frågan lyfts i en ny rapport från finansdepartementet som också föreslår en nudgingfunktion inom regeringen.

Efterfrågar nudgingfuktion inom regeringen
Shutterstock

Bakom rapporten När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om nudging, står Francisca Ramsberg, nationalekonom och departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning.

– Alla har vi våra exempel på när vi först kom i kontakt med nudging. Mitt är ett exempel från Storbritannien där de hade svårt och det var dyrt att driva in trafikböter. När de prövade att sätta ett rött klistermärke där det stod ”betala nu” på kuvertet ledde de till att fler betalade i tid, berättar Francisca Ramsberg.

I rapporten använder hon inte begreppet nudging, vilket betyder små försiktiga knuffar åt ett visst håll, utan ersätter det med begreppet beteendeinsatser. Det kan exempelvis vara att minska tallriksstorlekar på buffé, att ha dubbelsidig utskrift som förval eller om sms-påminnelser för medicinering.

Efterfrågar kansli inom regeringen

Rapporten visar dels på flera exempel från olika länder där nudging, eller beteendeinsatser, använts. Den tar också fasta på hur det skulle kunna användas systematiskt i Sverige och Francisca Ramsberg menar att det finns goda möjligheter att använda det på en högre politisk nivå.

– Det handlar om att lösa riktiga problem så vi behöver identifiera prioriterade område och frågor som är viktiga för väljarna. Exempelvis jobb, integration, skola, hälso- och sjukvård. Områden med stor budgetpåverkan och som är politiskt prioriterade, till exempel hållbar konsumtion.

Francisca Ramsberg ger antibiotikaanvändning som ett exempel för att minska risken för antibiotikaresistens.

– Det kanske kan vara av värde att göra det svårare för läkare att skriva ut antibiotika, att skicka ut sms-påminnelser till patienter om att ta hela sin dos, eller använda sig av sanna påståenden ”du föreskriver mer antibiotika än andra läkare”.

I rapporten föreslås att det inrättas ett kansli för beteendeinsatser inom regeringskansliet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste