Egen certifiering för små livsmedelsföretag

Nu ska det bli enklare för små livsmedelsproducenter att uppfylla krav på produktsäkerhet. IP Livsmedelsförädling är en ny standard som förenklar för både producenter, handlare och konsumenter.

Inom dagligvaruhandeln ställs det allt oftare krav på att produkter ska vara certifierade, men standarder som BRC, ISO 9001 och ISO 22000 är inte anpassade för de små producenterna. Nu lanserar Sigill Kvalitetssystem AB ett certifieringssystem för småskaligt producerade livsmedel, IP Livsmedelsförädling.

Tidigare har handeln haft egna system för att kvalitetssäkra de små leverantörerna som inte mäktar med de standarder som normalt krävs av livsmedelsindustrin. Men den nya standarden blir både enklare och mindre omfattande. Eftersom standarden tagits fram i samarbete med handelskedjorna Ica, Coop, Axfood och Bergendahls är den dessutom gångbar oavsett vilken handelskedja man levererar till.

Bättre koll på kraven

För att bli godkänd och certifierad enligt standarden ska livsmedelsproducenten ha genomgått en oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Revision genomförs vart annat år av en ackrediterad revisor. Däremellan år görs egenkontroll med hjälp av en checklista.

Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att produkterna uppfyller kraven, men fungerar också som ett verktyg i arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet. Med hjälp av den handbok och checklista som finns får producenten ett samlat system över åtgärder och rutiner som säkrar att produkterna uppfyller alla krav.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.