Electrolux: Så förbereder vi oss för CSRD

Hållbarhetsrapportering Utgå från att hållbarhetsrapporteringen ska bli lika robust som den finansiella rapporteringen, och håll er till det. Det är Electrolux hållbarhetschef Vanessa Butanis främsta råd till företag som laddar upp inför EU:s nya hållbarhetsdirektiv, CSRD.

Electrolux: Så förbereder vi oss för CSRD
Vanessa Butani, hållbarhetschef Electrolux Group. Foto: Electrolux.

EU driver allt mer på inom hållbarhetsområdet för att skapa mer hållbara företag. När Corporate Sustainable Reporting Directive, CSRD, närmar sig ökar det kraven på hållbarhetsrapportering rejält. ”Det är dags att förbereda sig” lyder mantrat från experter inom området, och bland företag runt om i landet pågår det ett febrilt arbete med att förstå och anpassa sig efter de nya reglerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vanessa Butani, hållbarhetschef på Electrolux, konstaterar att hållbarhetsredovisningen kommer att behöva bli lika robust som den finansiella rapporteringen.

– För oss som företag blir en ”game changer”, säger hon.

Vanessa Butani berättar att Electrolux noggrant följer arbetet med CSRD, med de senaste utkasten och uppdateringarna.

– Varje gång det kommer något nytt kollar vi hur det kommer påverka oss och försöker sprida det i hela bolaget. Vi går igenom olika processer, tittar på hur vi samlar ihop och rapporterar vår data, kollar på vilka verktyg vi behöver och vem som gör vad.

Lista

Vanessa Butanis bästa tips

  1. Utgå från att hållbarhetsrapporteringen behöver bli lika robust som finansiell rapportering. Om man har det som mål, behöver man därefter tänka på vad det betyder och hur man ska ta sig dit. 
  2. Det andra är att vi behöver göra det tillsammans inom hela organisationen. Hållbarhetsteamet behöver kroka arm med det finansiella teamet och riskhanteringsteamet, och även med styrelsen. 
  3. Det tredje är att ta hjälp av andra. Delta i rundabordssamtal och ta hjälp av andra företag, inom samma bransch och inom andra branscher. Var med i diskussioner och ställ frågorna.

Finns frågetecken

En utmaning som Vanessa Butani nämner är kravet att rapportera dubbel väsentlighet. Det är en av de mest centrala principerna i det nya hållbarhetsdirektivet och innebär att företag måste rapportera hur deras verksamhet påverkar omgivningen samt det omvända, hur omgivningen påverkar deras verksamhet. Enligt Vanessa Butani finns det en hel del frågetecken att reda ut kring det kravet.

– Det saknas tydlighet om hur det ska genomföras, hur resultaten ska användas och hur det ska följas upp. Det är väldigt svårt för oss att titta 10–20 år framåt och försöka förutspå finansiella risker. Samtidigt vet vi att ju mer vi spår in i framtiden, desto mer fel blir det. Det är väldigt svårt att i en årsredovisning säga att ”exakt så här mycket kommer ett visst scenario att kosta”. Frågan är också vad som händer om vi inte lyckas hålla det vi har sagt, säger hon.

Kan du ge ett konkret exempel där det blir svårt för er?

– Våra absolut största utsläpp kommer från användningsfasen i våra produkter. Det betyder att vi behöver göra våra produkter ännu mer resurssnåla, men också att få våra konsumenter att använda dem på mer hållbara sätt. Det kan vara allt från att sänka temperaturen när man tvättar, till att använda sig av alternativa metoder när man lagar man. Svårigheten för oss är att kunna visa och rapportera de utsläppen exakt rätt, och förutspå scenarion kring kundbeteenden, säger hon.

Det finns en oro att företag endast ser på CSRD som en rapporteringsbörda, och inte som en drivkraft att hantera sina risker. Hur ser du på det? 

– Att det är viktigt att se på CSRD som en del i riskprocesserna. Internt ser vi det som en positiv sak. Det driver oss att ha de här diskussionerna, göra scenarioplaneringar och hjälper oss att förstå våra risker bättre. Så även om det fortfarande är mycket som är otydligt, kommer det att hjälpa oss att sätta in faktiska åtgärder för att underlätta eller motverka kommande risker, säger Vanessa Butani.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste