Elektrifiering av transporter kräver säkrare datadelning

Elektrifiering För att nå klimatmålen behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transporter och utveckla en infrastruktur för laddning av fordon. Här spelar datadelning och digitalisering en viktig roll, enligt en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Elektrifiering av transporter kräver säkrare datadelning
Säker delning av data den största utmaningen i arbetet med elektrifiering. Foto: StockAdobe

Ett 20-tal forskare har under drygt ett års tid arbetat med rapporten, inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska bidra med mer kunskap om elektrifiering av transportsektorn.

– Vi har antagit ett mångvetenskapligt arbetssätt som inkluderar både teknik och samhällsvetenskap. Vi ser att alla samhällssektorer måste vara med i omställningsarbetet samtidigt och i samarbete. Annars riskerar elektrifieringen att dra ut på tiden, säger forskningsledare Arne Nåbo som har projektlett regeringsuppdraget i ett pressmeddelande.

Studien innehåller fem delstudier, och den gemensamma nämnaren är att datadelning och digitalisering behövs för att länka samman energi- och transportsektorn med alla som på olika sätt kommer att delta i en elektrifiering..

Behov av öppna data

En stor utmaning i omställningen till eldriven transport handlar om datatillgänglighet, där aktörer dels ser problem med att få tillgång till data och dels är avvaktande till att vilja dela med sig av egna data. Ofta handlar det om integritetsfrågor och reglering enligt GDPR. Men digitaliseringen är avgörande för att effektivisera planering, utveckling och drift av infrastrukturen.

Datadelningen måste dock ske på ett säkert och genomtänkt sätt för att undvika att data hamnar i fel händer. Författarna av rapporten lyfter därför vikten av standardiserade öppen data i form av en nationell öppen datamodell eller grunddatadomän för att skapa förutsättningar för en snabbare elektrifiering.

Vätgas viktig miljösatsning

Förutom datadelning och laddinfrastrukturen studerades även vätgas som bränsle, vilket är ett nytt forskningsområde när det kommer till den storskaliga användningen i industri, samhälle och transporter. Forskarna rekommenderar därför att Sverige tar inspiration från andra länder som har kommit längre med vätgassatsningarna, i synnerhet för att undersöka vad vätgas kan innebära för vägtransporterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.