Elevernas betyg avgör lärarnas löner – beslutet möter stark kritik

Lönerna för gymnasielärare i Trelleborgs kommun kan komma att baseras på elevernas betyg. Men Lärarförbundet är kritiska till förslaget.

Förslaget om att elevernas betyg på de nationella proven avgör lärarens lön har röstats igenom av allianspartierna i Trelleborgs kommun. Dock vägrade den socialdemokratiska oppositionen att delta i beslutet, rapporterar skånska medier.

– De bästa lärarna ska ha bäst betalt. Och lärarnas viktigaste uppgift är att förmedla kunskap, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Lars Hemzelius (fp) till Metro.

”Billig lösning”

Lönemodellen ska nu utredas av Trelleborgs gymnasieförvaltning och nästa år ska politikerna ta ställning till om den infrias. Men Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är kritiska till förslaget.

– Resultaten på de nationella proven speglar en väldigt liten del av lärarens arbete. Vi anser också att de bästa lärarna ska de bästa lönerna, men det är inte enbart elevernas betyg som avgör den frågan, säger Maria Rönn, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Trelleborg.

Vilka kriterier ska då bestämma vad som är en bra lärare?

– Här har rektorerna en stor roll. Att vara ute i verksamheten mycket, föra en dialog med lärarna, se över arbetsmetoder och självklart också elevernas lärande. Hade de haft mer tid ute i verksamheten hade de kunnat göra en mer kvalitativ bedömning av lärarens arbete. Vi är rädda att detta är en billig lösning på ett komplext problem.

Maria Rönn menar att beslutet som togs av nämnden igår pekar på att modellen kommer att drivas igenom i kommunen.

– Vår roll är att påverka lönemodellen så att lärarens prestation inte enbart grundas på betygen i de nationella proven, utan att man gör en bredare och mer komplex utvärdering. Exempelvis påverkas lärarna av tillgång till material, lokaler och gruppstorlekar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.