Eliminera det onödiga

En ständig jakt på onödiga utgifter har gjort att Lars Höglund AB, på bara nio månader sparat 1,9 miljoner kronor.
– Dessutom vi har mycket kvar att göra så det visar vilken potential som finns i Lean Production, säger Dag Furtemark, kvalitets- och miljöchef på företaget.

Som tillverkningsföretag i Sverige kan man inte sitta på en stol och rulla tummarna och låta produktionen skötas som den alltid gjort. Det gäller att hela tiden förbättra sig och utnyttja sina resurser rätt för att klara den ökande konkurrensen från låglöneländer som ger sig in på marknaden.

Lars Höglund AB i Töckfors i Värmland, tillverkar tunnplåtsdetaljer och monterade enheter. De har arbetat med Lean Production sedan 2003.

– På många sätt arbetade vi faktiskt enligt filosofin redan innan, men utan att vara varse om att det fanns en teori kring detta, säger Dag Furtemark.

Börja med kulturen

För Lars Höglund AB innebär Lean Production en ständig jakt på onödiga utgifter i företaget, i administrationen, produktionen och leverantörskedjan. Det kan handla om allt från att spara porto till stora materialförändringar. Dag Furtemark är dock mycket tydlig med att det är i företagets kultur och tankesätt som arbetet måste börja. I grunden handlar det om att alla anställda hela tiden har slöseriglasögonen på och vara engagerade i att leta förbättringar, samt att deras idéer samlas upp och omsätts i praktiken.

– Alla anställda hos oss tänker som om de själva var entreprenörer som ägde företaget, de förstår att vi hela tiden måste bli bättre för att klara konkurrensen, säger Dag Furtemark.

Minst 95 procent av alla åtgärder som genomförts, har initierats av företagets operatörer, produktionsledare och kontorister. Exempelvis har ett nytt sätt att stansa ut tunnplåtsdetaljer ut plåtark sparat företaget runt 300 000 kronor per år.

Få på sig glasögonen

Att få på personalen slöseriglasögonen och sedan behålla deras delaktighet kräver ett ständigt vårdande. Enligt Dag Furtemark är den dagliga kommunikationen viktig.

Chefer och ledning måste visa att de bryr sig om personalens idéer och tankar. De måste följa upp, mäta och ta del av förbättringsresultat samt puffa på så att beslut tas och arbetet går vidare. Som chef måste man se till att det finns förutsättningar att göra förbättringar. På Lars Höglund har man skapat olika personalgrupper som tillsammans arbetar med målrelaterat arbete och varje månad redovisar vad de gjort och om förändringen föll ut som de tänkt.

– Vi ger förutsättningarna och sätter upp företagets övergripande mål, men undviker att lägga oss i vad de olika personalgrupperna gör för att nå dit eftersom vi märker att det hämmar kreativiteten, säger Dag Furtemark.

Inga uppsägningar

Att avskeda någon för att förbättringsarbetet gjort deras arbete överflödigt är en dödssynd enligt Lean Production och Dag Furtemark. Gör man det kan man glömma nya förbättringsförslag från personalen. Tanken är istället att de som inte längre behövs på sina gamla arbetsplatser får lägga energi på att hitta nya affärer och på att förbättra verksamheten ytterligare.

– De som misslyckads med Lean Production har använt konceptet fel, exempelvis till att anpassa kostymen genom att friställa folk, men gör man det tar man död på hela förbättringsarbetet, säger Dag Furtemark.

Ökad lagerhastighet

Sedan Lars Höglund AB började mäta sina förbättringar i mars förra året har de sparat 1, 9 miljoner kronor.

– Det är mycket om man utgår ifrån att vi har en faktureringstakt på ca 100 miljoner per år, säger Dag Furtemark.

En anledning till de sparade pengarna är att företaget minskat sin överproduktion rejält. Som bäst har de haft en lagerhastighet på 25 gånger omsättningen, vilket enligt Dag Furtemark är i världsklass.

Att aldrig ligga på lager utan hela tiden tillverka just vad kunderna vill ha är svårt, men inte omöjligt, menar han. Dels gäller det att skapa förutsättningarna i avtalen med kunderna, dels att arbeta med de interna rutinerna för att få kortare genomloppstider. Man behöver också vara duktig på att göra prognoser samt ha täta kontakter med kunderna så man vet vad som är på gång. Dessutom är det bra om personalen kan göra flera olika typer av jobb. Det ökar flexibiliteten i organisationen och underlättar om man behöver öka kapacitetsbehovet i en del av tillverkningen under en kortare period.

Mer standardiserat

Lars Höglund AB har efter att ha arbetat med Lean Production under två år, mycket kvar att göra. Att arbeta mer standardiserat för att få bättre ordning och reda är en sak man ska arbeta vidare med eftersom det är viktigt att alla processer sköts på samma sätt. När företaget startade arbetet med Lean Production valde man att ta bort vissa interna standarder och bara behålla de mest nödvändiga.

– Vi skapade enklare, mer generella regler. För mycket systematik hämma kreativiteten om man inte är mogen för det, säger Dag Furtemark.

Nu är det dock dags att återigen reglera upp de arbetsmetoderna för att säkra rutinerna och förebygga att man inte ramlar tillbaka dit man var tidigare. Ett visst efterarbete, men idag vet man exakt vilka standarder som behövs för att verksamheten ska fungera på bästa kända sätt.

Sätt att konkurrera

Att arbeta enligt Lean Production tror Dag Furtemark är ett bra sätt att motverka företagsflykten från Sverige. Genom att arbetar resurssnålt men ändå med hög flexibilitet klarar man konkurrensen från nya låglöneländer som kommer in på marknaden.

– Har man ambitioner att fortsätta växa är Lean Production och ständiga förbättringar ett måste. Det är mig veterligen det enda sättet att överleva som tillverkningsföretag i Sverige på längre sikt, säger Dag Furtemark.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.