Elkunderna är fortsatt missnöjda

De svenska elkunderna är missnöjda med elbolagen jämfört med kundnöjdheten inom andra branscher. Det visar Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av kundnöjdheten inom elbranschen.

Jämfört med förra året är privatkunderna i år ungefär lika nöjda med sin elleverantör. Företagskunderna är dock en aning mera nöjda än för ett år sedan, men skillnaden mellan privat- och företagskunder är mycket liten. Bland de stora bolagen har Vattenfall de mest nöjda kunderna på privatsidan. Eon har toppositionen bland företagskunderna.

Elbolagens image i samhället är enligt Svenskt Kvalitetsindex mycket dålig. Jämfört med situationen i flertalet andra branscher får elbolagen mycket låga betyg och såväl Fortum som Eon uppvisar stora försämringar. Den brisatnde kundnöjdheten visar sig även i att lojaliteten till den nuvarande elleverantören är synnerligen låg. I jämförelse med andra branscher funderar rekordmånga kunder på att byta leverantör.

Svenskt Kvalitetsindex är ett oberoende instrumentet för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och användarna bedömer varor och tjänster i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste