Elva kommuner får pengar för idéarbete

Förbättringsarbete Elva kommuner får stöd av Vinnova för planering av idéslussar. Tanken är att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Elva kommuner får pengar för idéarbete

Idéslussarna handlar om att ta tillvara och utveckla nya idéer till nya lösningar. En idésluss kan vara en fysisk miljö, men också strukturer eller processer för att ta hand om idéer och omvandla dem till innovationer som utvecklar verksamheten.

Genom en ny satsning får kommuner nu finansiering för planering av idéslussar. Under nästa år öppnar en utlysning för att finansiera uppbyggnaden av idéslussarna.

– I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är en del i den överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentliga verksamhet som Vinnova har med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Elva kommuner för stöd

Följande elva förstudier får finansiering med cirka 400 000 kronor vardera:

 • Förstudie om idésluss i Örebro kommun, Örebro kommun
 • Idesluss för hållbar samhällsutveckling, Piteå kommun
 • Innovativ samverkan för en modern landsbygd, Tranås kommun
 • Idésluss Lund, Lunds kommun
 • Välfärdsslussen – en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg, Göteborgs kommun
 • Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg, Höörs kommun
 • iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst, Uddevalla kommun
 • Innovativa Lidköping, Lidköpings kommun
 • UT-SÖK – utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga, Karlstad kommun
 • Idesluss Mitt, Sundsvalls kommun
 • Innovationssluss för hållbar kommunutveckling, Lerums kommun

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.