En av tre börjar 2020 med att byta jobb

Karriär Hela 29 procent av svenskarna tänker helt säkert byta jobb det närmaste halvåret, enligt arbetslivspanelen Manpower Work Life. Ungefär lika många överväger också att ta detta steg, även om de inte bestämt sig.

En av tre börjar 2020 med att byta jobb

Sex av tio svenskar planerar att byta jobb det första halvåret 2020. Av dem har ungefär hälften verkligen bestämt sig, medan övriga fortfarande funderar på saken. Dessa data publiceras av Manpower och baseras på arbetslivspanelen Manpower Work Life.

– Svenskarnas bytesbenägenhet står sig stark. Det är fortfarande arbetstagarnas marknad med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. Att byta jobb är också ett sätt att skaffa sig ny kompetens och hålla sig attraktiv, kommenterar Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Läs även: Jobbväxling mitt i livet ger framtidshopp för vården

Tre av tio, 29 procent, uppger att de helt säkert planerar att byta jobb det närmaste halvåret. Det är på samma nivå som för ett halvår sedan. Dessutom uppger 31 procent att de funderar på att byta jobb det närmaste halvåret, vilket är en minskning jämfört med förra undersökningens 39 procent. Totalt innebär det att sex av tio, 60 procent, går i tankarna på att byta jobb. Män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

Kompetensbristen fortsätter

När det gäller efterfrågan på arbetskraft så visar ManpowerGroups kvartalsvisa Arbetsmarknadsbarometer att svenska arbetsgivare förväntar sig inleda det nya året med en något ökad efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningstrenden är 4 procent upp för det första kvartalet 2020. Efterfrågan på arbetskraft är störst i tjänstesektorn, byggbranschen, energisektorn, gruvnäringen, tillverkningsindustrin samt hotell- och restaurangbranschen.

– Samtidigt är kompetensbristen ett stort problem. Därför krävs systematiska åtgärder för att brygga gapet mellan arbetssökande och de som behöver arbetskraft, säger Mikael Jansson, som ser en risk för att vi annars står inför ökande arbetslöshet och stor kompetensbrist på samma gång.

Läs även: Nytt verktyg mäter mjuka kompetenser

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.