En bra chef är ett bollplank

Ledarskap Hur är en bra chef? En ny Kantar-Sifo-undersökning visar att en majoritet av kontorsanställda vill ha frihet i sin yrkesroll med chefen som ett bollplank. Men bara 47 procent svarar att de har en bra chef.

En bra chef är ett bollplank
En bra chef är ett uppmuntrande bollplank, men måste inte vara styrande. Foto: Adobe Stock

Chefer har en viktig roll i verksamheten. Konsultföretaget Kvadrat låtit Kantar-Sifo göra en undersökning på temat. Respondenterna består av en webbpanel med 1 161 kontorsanställda i åldrarna 18–65 år. De har fått på frågor om sina egna chefer, och graderat vad de helst hoppas på från dessa.

Undersökningen visar bland annat att 89 procent av respondenterna önskar att chefen ger dem frihet i sin yrkesroll. Nästan lika många, 88 procent, vill att chefen ska vara ett bollplank i svåra situationer, och 84 procent tycker att en av chefens viktigaste egenskaper är att inspirera och skapa arbetsglädje.

81 procent tycker att det är viktigt med stöttning från chefen för att de ska må bra på jobbet. Men bara 64 procent menar att chefen behöver vägleda och styra, och hälften av respondenterna – 49 procent – anser att chefen behöver vara någon de kan lära av. Ännu färre, 47 procent, svarar att de har en bra chef.

FAKTA

Fler siffror ur Kantar Sifos undersökning

Hur väl instämmer du i följande påstående?

Jag har en bra chef

 • Instämmer helt 47%
 • Instämmer delvis 38%
 • Instämmer inte alls 12%
 • Tveksam/ vet ej 4%

Hur väl instämmer du i följande påstående?

Vi har för många chefer på mitt företag

 • Instämmer helt 18%
 • Instämmer delvis 30%
 • Instämmer inte alls 43%
 • Tveksam/ vet ej 9%

Hur väl instämmer du i följande påstående?

Jag är helst min egen chef

 • Instämmer helt 17%
 • Instämmer delvis 47%
 • Instämmer inte alls 29%
 • Tveksam/ vet ej 7%

Hur väl instämmer du i följande påstående?

Jag behöver ingen chef

 • Instämmer helt 9%
 • Instämmer delvis 35%
 • Instämmer inte alls 52%
 • Tveksam/ vet ej 4%

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.