En hälsosam organisation växer och mår bra

Det tjänstesamhälle som successivt vuxit fram i spåren av det tidigare industrisamhället ställer allt större utmaningar på ledarskap. Där arbetskraften tidigare betraktats som delvis utbytbar, blir nu varje individs kompetens och välbefinnande allt viktigare. Ett tjänsteföretag är, för att uttrycka sig lite drastiskt, ingenting utan sina medarbetares kunnande, initiativförmåga och välbefinnande. Att ett hälsofrämjande ledarskap blir allt viktigare i en sådan kontext är närmast ett understatement.

Vad innebär då ett sådant ledarskap? Svaret varierar säkert beroende av vem som svarar, men jag tror att det i hög grad handlar om ett ledarskap som både ser sina anställda och deras behov. Ofta rör det sig om så enkla saker som ett samtal eller kanske en liten åtgärd som visar att medarbetaren uppmärksammas.

I ett annat perspektiv kan det handla om något så konkret som att alla medarbetarna får en årlig hälsoundersökning genom ett avtal med en företagshälsovård. Bara upplevelsen av detta besök ökar förmodligen den anställdes välbefinnande och därmed motivation. Kanske leder också hälsoundersökningen till ett verkligt sundare leverne med exempelvis minskad rökning eller bättre kosthållning.

Forskning visar i alla fall att de organisationer och företag som har någon form av hälsofrämjande ledarskap också har högre produktivitet, bättre kvalitet på sina varor och tjänster och inte minst – är lönsammare när det handlar om företag. Och människor som arbetar under ett hälsofrämjande ledarskap mår bättre.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.