En het diskussion

Ibland när man skriver om kvalitetsfrågor och olika former av kvalitetsverktyg slås man av misstanken att det trots allt handlar om en rätt begränsad värld där ett antal mycket engagerade människor verkar. Att det utanför denna värld finns liten förståelse för hur viktiga dessa frågor är och en rad missförstånd.

Låt mig exemplifiera med ett rätt skrämmande exempel. Under sportlovet hamnade jag i en bastu i fjällen tillsammans med ett flertal ytligt bekanta. Jag svarade på en fråga vad jag gjorde och berättade om att jag arbetade med en tidning om kvalitetsfrågor tog det oväntat eld i diskussionen. De flesta i bastun arbetade i den offentliga sektorn och verkade ha en bild av kvalitetsarbete som en modenyck och något som födde konsulter. Självklart spillde dessa åsikter över på tidningen, men när jag lite förvånad påpekade att de verkade vara väldigt negativa mot kvalitetsarbete som sådant blev alla förvånade. Uppenbarligen så insåg de inte ens själva hur negativa de var och förståelsen vad ett kvalitetsarbet går ut på verkade ytterst liten.

Diskussionen kom tyvärr inte så mycket längre och jag kunde inte låta bli att retoriskt fråga hur någon kunde ha något emot att via en tidning få tillgång till information om en rad verktyg för att utveckla sin verksamhet? För det är ju det som Kvalitetsmagasinet handlar om, att exemplifiera med vad man kan göra och hur. Men sedan är det nog bara att inse att det behövs mycket framtida arbete innan förståelsen hur viktigt ett systematiskt kvalitetsarbete är har slagit rot i breda grupper ute i arbetslivet. Inte minst inom den offentliga sektorn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.