En knuff i rätt riktning kräver acceptans

Förändringsarbete Nudging har kommit att bli en allt mer använd metod, inte minst inom kvalitetsutveckling. Men för att nudging ska leda till en verklig förändring krävs att människor accepterar att bli knuffade åt ett visst håll, visar en färsk avhandling av William Hagman, filosofisk doktor i psykologi.


En knuff i rätt riktning kräver acceptans

Nudging har blivit ett hett begrepp de senaste tio åren. I grunden handlar det om att åstadkomma beteendeförändringar genom att knuffa människor i rätt riktning. Ändå är det inget nytt att företag och organisationer försöker styra människors beteenden i viss riktning.

– Men den stora skillnaden är att det är fördelaktigt för individen som blir nudgad. Genom nudging blir det lätt att göra rätt och göra det vi egentligen vill, förklarar William Hagman, tidigare Linköpings universitet och numera fristående konsult.

Läs även: Så kan värderingarna gå från ord till handling.

En grundförutsättning för att nudging ska fungera är acceptans. I sin avhandling visar William Hagman att det som påverkar vår acceptans av en nudge framförallt styrs av vad målet med den är. Sympatiserar vi till exempel med tanken på en bättre miljö så sopsorterar vi gärna.

Misslyckad nudging

Ett exempel på misslyckad nudging, som lyfts fram i avhandlingen, handlar om Chiles förändrade regler för att få fler organdonationer. Istället för att medborgarna skulle ge sitt medgivande till organdonation infördes systemet att alla organ går till donation om individen inte aktivt avböjt.

Men resultatet blev istället det motsatta och att antalet organdonationer minskade istället för ökade. Fler skrev ut sig från registret än som tidigare skrivit in sig efter att människor uppfattat det som att staten tog deras organ.

– Acceptansen är A och O. Om människor uppfattar nudging som manipulation kan det resultera i ett ordentligt bakslag och leda till att det blir ännu svårare att förändra människors beteende i framtiden, konstaterar William Hagman.

Därmed inte sagt att det behöver vara svårt att tillämpa nudging – mycket handlar om självklarheter. Det gäller bara att göra rätt saker i rätt ordning.

– Det svåra med nudging är att försöka förstå vad det nuvarande problemet är. Ofta har vi en uppfattning om varför folk inte beter sig på ett visst sätt och så försöker vi ändra på det. Men först och främst måste vi identifiera vilket problem det är vi ska hantera, betonar han.

Fyra viktiga frågor

William Hagman råder alla som vill börja tillämpa nudging att ställa fyra grundläggande frågor: Vad är problemet? Hur har det uppkommit? Hur ska vi hantera det? Vad är målet?

– I alla organisationer finns massor med data. Men för att den ska bli användbar måste den omvandlas till information som sedan kan användas för att hjälpa människor att göra rätt val, säger han.

Det har också visat sig att acceptansen av en nudge påverkas av vem som drar fördel av den. Tjänar vi själva på den är det troligare att vi accepterar den än om hela samhället drar nytta av den. Nudges som ger individuella fördelar betraktas också som mindre inskränkande på det fria valet.

– En annan iakttagelse är att attityderna mot den som står bakom nudging spelar roll hur vi bedömer den. Det är till exempel mer troligt att vi finner en nudge acceptabel om den kommer från ett politiskt parti som vi gillar än om det är ett förslag från något annat politiskt parti, säger William Hagman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.