En myndighet för alla mätinstrument

Swedac tar över ansvaret för en rad mätinstrument från andra myndigheter, till exempel elmätare, automatiska vågar och taxametrar. Detta innebär att Swedac kommer att ansvara för både föreskrifter och tillsyn av dessa mätinstrument. Dessutom kommer Swedac att delta i det europeiska samarbetet inom EU-kommissionen, liksom arbetet inom den europeiska samarbetsorganisationen för metrologi, WELMEC.

Samtidigt träder nya regler i kraft. Eftersom mätinstrumenten omfattas av EU-direktivet om mätinstrumnet, MID, har svensk lagstiftning anpassats till EUs regelverk. I praktiken är det framför allt tillverkare och distributörer som påverkas av de nya reglerna. För användarna väntas inte förändringarna bli så stora.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.