En praktisk ledningsmodell

Utan snabb omställningsförmåga blir ett företag snabbt frånkörd på en tuff global marknad. Detta tvingar fram förändrade former av ledarskap, samverkan och arbetsorganisation. I detta perspektiv behövs en ledningsmodell som gör det möjligt för alla medarbetare att förstå vad som pågår och som tar tillvara deras engagemang och kunskap. Företagsomställningar måste ta hänsyn till människors behov av mening. Detta uppnås först när medarbetarna och chefer tillsammans får chansen att förstå det som sker. Medarbetaren måste kunna se sin roll och betydelse i ett större sammanhang.

Vägen till det integrerade företaget är kantad av många svårigheter. Om ledare inte lyckas formulera sin syn på omvärlden och framtiden på ett begripligt sätt är det svårt att manövrera. ”Manöverbarhet handlar om att snabbt nå ut till varenda gubbe. Då måste det vara enkelt och utan krusiduller. Ett mässande med mängder av fullklottrade OH-bilder når aldrig fram”. Det behövs regelbundet återkommande medarbetarseminarier, där ledning och medarbetare träffas och diskuterar vad som kommer att hända. Vi har i alltför många fall ett omoget medarbetarskap, eftersom vi investerat alltför lite i att utveckla medarbetarnas mognad.

VU-processen (VU = verksamhetsutveckling) har utvecklats av författarna under många år. Den kan ses som en praktisk ledningsmodell, som ger alla chansen att aktivt påverka sin egen och företagets framtid. Den är idag en väsentlig ingrediens hos Volvo för att säkerställa strategisk manöverbarhet och integration av förändringsarbetet. Dess resultat illustreras exempelvis av följande citat från Volvo Personvagnar: ”En enhet minskade kostnaderna med 400 miljoner, en annan mer än halverade antalet fel per bil och en tredje enhet gick från 80 miljoner back till 100 miljoner plus i resultat. Prestationer som alla utfördes inom loppet av ett år eller kortare tid.” När Volvo Aero och Volvo Lastvagnar erhöll Utmärkelsen Svensk Kvalitet lyftes i båda fallen VU-processen fram som ett av skälen till framgångarna.

Bokens målgrupp finns inte explicit angiven, men den är främst lämpad för personer i företagsledande ställning. Den kan dock med stor behållning också läsas av andra, som är intresserade av företagsutveckling. Det är en intressant, engagerande och tänkvärd läsning. Här beskrivs hur VU-processen bedrivs i praktiken samt vanliga fallgropar och hur de kan hanteras. Egna idéer och teorier blandas med praktiska exempel och kryddas med en viss teoretisk underbyggnad. Boken är dock inte alltid lättläst. Emellanåt kommer bitar som är mer svårsmälta. Det känns också som om budskapet med fördel kunde kortats, ibland tuggas saker om.

Fakta

Manöverbarhet

Författare: Lasse Ramqvist & Mats Eriksson

Förlag: Ekerlids Förlag, Stockholm.

ISBN:

414 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.