En tidning under utveckling

Det här blir min sista ledare i egenskap av chefredaktör för Kvalitetsmagasinet. I och med att denna tidning hamnat på ditt bord så tar vår redaktionschef Anna Nyström över chefredaktörskapet. Hon har i praktiken drivit tidningen under flera år när det gäller det löpande arbetet och är idag en av ytterst få journalister Sverige som är verkligt initierad på kvalitetsområdet och den intressanta utveckling som pågår där. Jag är övertygad om att hon kommer att göra ett bra jobb och driva den utveckling av tidningen som vi börjat dra upp riktlinjerna för den senaste tiden. Lycka till Anna!

Själv kommer jag att koncentrera mina krafter på vd-skapet för vårt snabbt växande förlag Nordreportern. I den rollen kommer jag naturligtvis ha privilegiet att följa tidningens utveckling att erbjuda ännu ”nyttigare läsning” för kvalitetsansvariga.

När jag ser bakåt på den resa som tidningen genomgått sedan starten 1993 (några provnummer utkom dock 1990-91 under namnet QA Magazine) är det slående hur mycket som hänt på området. Det kvalitetsarbete som i hög grad inskränkte sig till storindustrin har blivit en självklarhet bland annat på det offentliga området. Det ser vi också på vår snabbt ökande prenumerationsstock där allt fler prenumeranter kommer just från den offentliga sektorn.

Kvalitetsmagasinet är idag en tidning med 26 000 läsare och mycket god lönsamhet. Det känns glädjande att kunna lämna över tidningen i ett så positivt skede av dess utveckling. Uppdraget är nu att Anna Nyström ytterligare ska utveckla tidningen och inte minst dess webbplats så att Kvalitetsmagasinet i ännu högre grad än idag är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i Sverige.

Tack för mig!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste