Energiledningssystem ger dubbla vinster

Ledningssystem Med ett certifierat energiledningssystem kan företag och organisationer inte bara effektivisera sin energianvändning och öka andelen förnybar energi, utan även åstadkomma stora ekonomiska besparingar. Nu har en reviderad version av energiledningsstandarden ISO 50001 kommit och publiceras i dagarna i svensk översättning.

Energiledningssystem ger dubbla vinster

Standarden för energiledningssystem – ISO 50001 – publicerades första gången 2011 och har sedan dess blivit den mest använda vid sidan om ledningssystemstandarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett 90-tal svenska företag och organisationer är i dag certifierade mot standarden.

Bengt Rydstedt, SIS.

En förklaring till det stora genomslaget är att standarden ger vinster för både företag och miljö, konstaterar Bengt Rydstedt, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute:

– Redan i de inledande faserna brukar arbetet leda till stora ekonomiska besparingar. De beräkningar som gjorts visar på en pay-off-tid på investeringarna på endast ett och ett halvt år. Det blir alltså en win-win-situation som bidrar till både minskade koldioxidutsläpp och ökad lönsamhet.

I standarden finns krav för hur en organisation ska gå till väga för att införa, underhålla och ständigt förbättra sitt energiledningssystem.

– Ett sådant system syftar till att hjälpa organisationen att arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energiprestanda i form av energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion, säger Bengt Rydstedt.

Läs även: Vägledning med fokus på hållbarhet.

I tre års tid har arbetet med att revidera standarden pågått med aktivt deltagande av svenska intressenter. I augusti fastställdes den nya versionen och i dagarna publiceras en svensk översättning med beteckningen SS-EN ISO 50001:2018.

Den nya versionen innehåller en del nya definitioner och förtydliganden, bland annat av högsta ledningens roll. Dessutom är standarden numera uppbyggd enligt ISOs grundstruktur – High Level Structure – som är gemensam för samtliga ledningssystemstandarder.

– Det innebär att energiledningssystemet på ett enklare sätt kan integreras med ett ledningssystem för till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstaterar Bengt Rydstedt.

I standarden finns även ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning. Kravet är även fastställt i Lagen om energikartläggning i stora företag, som kom 2014, och som i sin tur bygger på EUs energieffektiviseringsdirektiv.

– Det finns inget krav på certifiering. Men om företaget har ett certifierat ledningssystem för energiledning uppfyller man per automatik lagkraven, säger Bengt Rydstedt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.