Engagerad ledning ger bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö Ett forskningsprojekt på OSA-arbete vid Volvo Construction Equipment visar på vikten av att cheferna involveras på ett tidigt stadium. Om de får utbildning och är med i planeringen av OSA-arbetet ökar utsikterna till en sund arbetsmiljö.

Engagerad ledning ger bättre arbetsmiljö
Engagerad ledning är viktigt för ett fungerande OSA-arbete. Foto: Stock Adobe

OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö och OSA-arbetet står i centrum för ett forskningsprojekt Mälardalens universitet. Forskarna Rachael Tripney Berglund och Tomas Backström står bakom det fyraåriga projektet, som är finansierat av AFA. De har undersökt hur arbetsmiljön påverkas av utbildning i riskbedömning och dialog, genom en studie i samarbete med Volvo Construction Equipment.

I studien fick en del av verksamheten utbildning medan en kontrollgrupp inte fick det. Rachael Tripney Berglund berättar i Du & Jobbet om resultatet av undersökningen. Det visar sig att ledningens engagemang är den absolut viktigaste faktorn i OSA-arbetet, för att nå långsiktiga förbättringar i arbetsmiljön. I intervjun säger hon:

– Ledningen ska göra det man förväntar sig att andra ska göra. Det skapar förståelse och ger legitimitet för resten av arbetsplatsen att lägga tid på osa-arbetet.

Utbildning gav förbättringar

Hon syftar på att cheferna måste vara förebilder för att OSA-arbetet ska fungera väl. Det krävs att de jobbar med frågorna för att få resultat. Studien inleddes med en enkät till samtliga deltagare. Den mätte psykosocialt säkerhetsklimat, krav och kontroll, stöd från chef, stöd från kolleger, relationer, roller och välbefinnande.

Efter enkäten utbildades alla chefer utom kontrollgruppen i hur man för dialog med medarbetarna och hur man gör en riskbedömning i organisatorisk och social arbetsmiljö. En ny enkät efter sex månader visade en tydlig förbättring av det psykosociala säkerhetsklimatet. Som jämförelse hade inga förbättringar skett i kontrollgruppen.

Diskussion och planering är utvecklande

Efter ett år gjordes ytterligare enkät och de förbättrade resultatet höll då i sig. Till Du & Jobbet säger Rachael Tripney Berglund tror att det sannolikt beror på att cheferna och deras team upplevde att de kunde påverka och styra sin arbetsmiljö och de lösningar de tog fram. Det i sin tur tyder på att planeringsfasen är viktig för att lyckas med OSA-arbetet.

– Ta tid och diskutera med cheferna, varför är osa-arbetet viktigt och hur kan arbetet och stegen i processen gå till i just deras grupp, kommenterar Rachael Tripney Berglund.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.