Enklare använda standard för informationssäkerhet

Nu finns en ny reviderad utgåva av den internationella standarden Ledningssystem för informationssäkerhet. Den nya standarden har bland annat fått en helt ny och tydligare struktur och nya avsnitt om exempelvis risk- och incidenthantering. Ett trettiotal länder har ställt sina främsta säkerhetsexperter till förfogande för att göra den nya utgåvan optimal för användarna. Ledningssystem för informationssäkerhet antogs som global ISO-standard 2000. Standarden kan appliceras i alla typer av företag och organisationer, små som stora. Standarden heter Ledningssystem för informationssäkerhet, ISO/IEC 17799, och kommer ut som svensk översättning under juni/juli 2005.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste