Enklare att införa ISO 9001 i sjukvården

En ny tolkningsguide ska underlätta för sjukvården att införa ISO 9001. Sjukvården drivs oftast inte på kommersiell basis och behöver därför en anpassning av standarden, menar Christina Stange, projektledare på SIS.

Sverige har tillsammans med ett tiotal andra länder inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN varit med och tagit fram guiden. SIS, Sveriges kommuner och landsting och ett antal sjukvårdsenheter runtom i landet har deltagit i arbetet. Christina Stange berättar att intresset för en guide för den här branschen är stort. Det kan bero på att kvalitetsledningssystem som vänder sig till sjukvården är något nytt.

Förklarande texter

En annan anledning är att hälso- och sjukvården inte fungerar på samma sätt som vinstdrivande företag.

– Sjukvården kan behöva hjälp att tolka det kommersiella tänkandet som ISO 9001 bygger på till deras specifika områden, förklarar Christina Stange.

I guiden följs därför standardens paragrafer av förklarande texter med konkreta exempel från hälso- och sjukvård. Viktiga begrepp och termer har också anpassats till det språkbruk som används inom vården.

Lång tolkningsprocess

Våren 2001 certifierades primärvårdsområdet Rödeby-Nättraby i Blekinge som första primärvårdsenhet i Sverige enligt ISO 9001. De är en av de svenska sjukvårdsenheter som man hämtat erfarenheter från i arbetet med guiden. Certifieringen föregicks av ett flera år långt tolknings- och implementeringsarbete. Christina Holgersson, som då var verksamhetschef i primärvårdsområdet Rödeby-Nättraby, ser mycket positivt på att det nu kommer en färdig tolkningsguide:

– Jag tror att den kan vara till stor hjälp för förståelse av standarden i början av ett standardiseringsarbete.

 

Patientintresset först

Christina Holgersson berättar att de har haft stor nytta av att införa ett strukturerat kvalitetsledningssystem. Bland annat har det lett till ett tydligare patientfokus och bättre rutiner för uppföljning och utvärdering. Men det är viktigt att tolkningen av standarden blir rätt.

– Man måste basera systemet på den verklighet som gäller för sjukvården. Där kan man inte tänka som en industri som vill sälja, utan istället är intresset i patienten och dennes behov det primära, säger Christina Holgersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.