Enklare för småföretagaren

Ett integrerat ledningssystem som är tydligt och enkelt att använda. Det är tanken bakom FR2000 som från och med i år även innefattar säkerhet och hälsa.

När FR2000 Verksamhetsledning togs fram var tanken framför allt att erbjuda småföretag ett enklare och mer lätthanterligt alternativ till ISO 9000. Efterhand har FR2000 byggts ut och är idag ett integrerat ledningssystem som innefattar kvalitet, miljö, kompentensförsörjning samt hälsa och säkerhet.

– Intresset för FR2000 ökar år från år och idag är tillväxttakten omkring 70 företag per år, säger Lars Svedje, ordförande i Rådet för FR2000 och berättar antalet certifikat nu är uppe i 450.

Krav från medlemmar

Det är framför allt medlemmarnas krav som nu gjort att även hälsa och säkerhet tagits med i verksamhetssystemet. Många företag som jobbat enligt FR2000 har tidigare haft branschspecifika tillägg om hälsa och säkerhet, men allt fler har efterlyst att även detta område finns integrerat i systemet.

Fördelarna är uppenbara. Ledningssystemen är ofta likartade i sin helhet och att jobba med ett enda i stället för flera underlättar naturligtvis arbetet. Ett integrerat ledningssystem skapar dessutom en bättre helhetssyn vilket gör att man kan dra nytta av erfarenheter och insikter på ett helt annat sätt.

– Tittar man på miljöarbetet har man också hälsoarbetet i blickfånget, vilket gör att man kan omsätta arbetssituationen i miljöarbetet och vice versa, säger Lars Svedje.

Medarbetaren i fokus

Även de enskilda medarbetarna får en god helhetsbild av företaget. Ledningssystemet lever inte isolerat för kvalitet eller miljö utan innefattar alla olika aspekter av företagets verksamhet. Därmed får medarbetaren bättre insikt i allt ifrån hållbar utveckling och personlig säkerhet till ekonomi och kundfokus.

– Medarbetaren får fler ögon att se med, konstaterar Lars Svedje.

Medarbetaren har också en central roll i FR2000. I revisionen lägger man mer kraft på att intervjua medarbetare och titta på hur ledningssystemet tillämpas än att intervjua kvalitetsansvariga och ledningen. Lars Svedje betonar att det är viktigare att medarbetaren vet vad som gäller och att ledningssystemet verkligen lever i verksamheten än företaget drunknar i dokumentation.

Bygger på ISO

Även om FR2000 ur historiskt perspektiv har en tydlig småföretagarinriktning kan det appliceras på andra verksamheter. Lars Svedje berättar att det finns både organisationer och vårdinrättningar som certifierat sig enligt FR2000. Det är framför allt enkelheten och tydligheten som lockar.

– FR2000 kritiseras ofta för att det innehåller många skall-krav, men tanken är att det ska bli tydligare och visa vägen fram till målet. Problemet med ISO-systemen är att de ofta är krångligt skrivna och det är svårt för företagaren att förstå vad det handlar om. I FR2000 utgår vi från processflöden och där känner företagaren lättare igen sig.

Även om FR2000 är ett enklare sätt att jobba med ledningssystem så står den inte i motsättning till ISO-certifieringar, tvärtom.

– Skulle ett företag få krav på en ISO-certifiering är vägen dit väldigt kort, konstaterar Lars Svedje.

Internationellt intresse

Även internationellt har man börjat titta på att ta fram ISO-certifieringar som riktar sig till småföretag, och på europanivå har man visat visst intresse för FR2000. Många svenska företag med internationella kontakter har redan fått sin FR2000-certifiering godkänd i andra länder.

– Det pågår en diskussion internationellt om att förenkla ledningssystemen så att de bättre passar mindre företag, säger Lars Svedje. Kanske har vi valt rätt väg här i Sverige, jag vet inte, men de erfarenheter vi har av FR2000 är att det fungerar väldigt bra.

Faktaruta, FR2000

Har funnits sedan 1998. Huvudman är sedan 2003 FR2000 i Sverige ekonomiska förening. Delägare i den ekonomiska föreningen är en rad branschorganisationer. Revisioner och certifiering sköts av Rådet för FR2000. Hittills är ungefär 450 svenska företag certifierade enligt FR2000.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.