Enklare lektionsobservationer med ny app

Skola Systematisk feedback till lärare är ett verktyg för att förbättra kvaliteten i skolan. En ny app ska hjälpa lärare och rektorer att utveckla undervisningen genom ett feedbackformulär.

I Filipstads kommun har rektorerna strävat efter att göra två lektionsbesök per vecka under de senaste sex åren. Återkopplingen till lärarna är en av orsakerna till att kommunen har ökat sin andel elever som nått gymnasiebehörighet från 72 procent till 92 procent. Nu finns det en ny app som ska förenkla lektionsobservationer.

Infomentor coach app och webblösning ska hjälpa rektorer, förstelärare, handledare och kollegor att genomföra lektionsbesök och systematiskt ge tydligare och bättre återkoppling till pedagoger. Appen är utvecklad för att fungerar för alla skolformer och lärarutbildningar.

Observera och klicka

I appen har man tillgång till sin egen skolas observationsschema. Skolinspektionens observationsschema följer med vid leverans. Man fyller i sina upplevelser via klick i en enkät i appen under lektionen enligt det valda observationsschemat. Det går att lägga till kommentarer under lektionen eller i efterhand. En klockfunktion kan användas för att se hur lärare hanterar frågor och svar utifrån tid, olika delar av klassrummet och mellan pojkar och flickor.

Filma lektionen för självvärdering

Alla observationer lagras och sammanställs i en rapportfunktion som ger underlag och statistik för utveckling på lärar-, skol- och kommunnivå. I appens plusfunktion finns en videomodul. Läraren kan själv filma sin lektion för självvärdering eller dela den med sin rektor eller handledare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.