Enklare revision

Swedish Standards Institute ger ut en ny utgåva av standarden för interna och externa revisioner.

Tanken med den nya utgåvan av revision av ledningssystem, SS-EN Iso 19011, är att det ska bli lättare för organisationer att revidera hela ledningssystemet på ett samordnat vis. Den uppdaterade versionen innehåller bland annat en beskrivning av principer för revision, råd om hur ett revisionsprogram bör skötas och vad som förväntas av en revisor.

– Att arbeta systematiskt med revision av ett ledningssystem skapar en kontroll och en trovärdighet som bland annat kan användas i kommunikationen med kund och leverantör. Revisionsarbetet förbättrar även den interna kompetensen, förståelsen och engagemanget vad gäller ledningssystemet och organisationen i sin helhet, säger Peter Hartzell, projektledare på Sis för kommittén kvalitetsledning i en kommentar från Sis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.