Erfarenheter tappas bort vid omorganisering

Sammanslagningar inom hälso- och sjukvård har blivit populära lösningar för ökad effektivitet. Men förändringarna måste bygga på tidigare erfarenheter för att bli hållbara. Det menar Agneta Kullén Engström vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, som har doktorerat om sammanslagningar inom sjukvården. I sin avhandling har hon intervjuat ett stort antal chefer och medarbetare i anslutning till olika strukturförändringar.

Hon menar att lärdomar som finns från tidigare genomförda strukturella förändringar ofta ignoreras vilket innebär att redan gjorda misstag upprepas. För att lyckas måste man bygga förändringarna på erfarenheter och ha en stark förankring bland medarbetarna.

– Ledarskapet, kommunikationen, kulturen, medarbetarnas delaktighet samt att ord och handling följs åt tycks vara några av nycklarna till organisationers framgång vid förändring, säger hon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.