Eskilstuna redo för evolution

Kvalitet I år åker de inte till Kvalitetsmässan för att inspirera, nu är det evolution som gäller. För andra gången i rad är Eskilstuna kommun nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Eskilstuna redo för evolution
Sten Jansin

Hur känns det att ha kommit så här långt, Anne Levirinne, kommunstrateg i Eskilstuna?

– Hedrande och roligt att vi få vara en av de nominerade till kvalitetspriset.

Anne Levirinne, kommunstrateg i Eskilstuna kommun.
Anne Levirinne, kommunstrateg i Eskilstuna kommun.

Varför ska just ni vinna utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun?

– Vi har under många år arbetat tålmodigt och engagerat för att ge våra invånare, kunder och brukare det mesta och bästa vi förmår utifrån de förutsättningar vår kommun har. Helhetssyn, hållbarhet och att vi är modiga präglar vårt arbetssätt. Vi har hyggliga resultat och effekter men är också medvetna om våra utmaningar och vet vad vi måste fokusera på. Vi har en bra grund i engagerade ledare och medarbetare och ordning på vår ekonomi.

Vilket område har ni satsat mest på?

– Vi har lagt fokus på fyra förbättringsområden; öka stadens och landsbygdens attraktion, höja utbildningsnivån, få fler jobb och fler i jobb samt ekologisk hållbarhet.

När det gäller organisationens inre arbete har vi satsat på stabil ekonomi, att bli en attraktiv arbetsgivare samt att höja processkvaliteten. Vi har bland annat lagt kraft på att öka tillgängligheten och bli effektivare. Vi bygger allt fler e-tjänster, förbättrar information och öppenhet, bygger en direktingång – Eskilstuna direkt – för att kunna ge bättre service och snabbare hantera enklare ärenden. Vi går mot ännu mer processorientering för att verkligen fokusera på invånarna, kunderna och brukarna så att de får den service, tjänst eller produkt som vi utlovat.

Eskilstuna har dessutom gjort en unik satsning på att öka kvaliteten i mötet. Alla chefer och medarbetare har utbildats och höjt sin kompetens i något vi kallar Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap. Nu bygger vi på den med ett innovationsprogram; Modiga idéer.

Vilka är era största utmaningar inför 2016?

– Våra tillgångar; att vi blir fler, en ökad mångfald, en ung arbetsför befolkning, många barn och samtidigt många äldre ger också en femte utmaning: social uthållighet. Hög arbetslöshet, ung befolkning, något lägre utbildningsnivå ger också större behov av stöd och vård. Vi tar emot människor som kommer från krig och andra oroshärdar och som behöver stöd för att kunna etablera sig i Eskilstuna. De äldre lever allt längre och därmed ökar också deras behov av omsorg och vård.

Det är stora utmaningar som kräver fokus och uthållighet. Vi arbetar fortsatt med helhetssyn och för hållbarhet. Och med våra modiga metoder i ledarskap, medarbetarskap och med innovation.

Vad skulle det innebära för er om ni vinner?

– Det skulle vara ett erkännande för våra arbetskamrater som gör ett mycket gott arbete utifrån Eskilstunas förutsättningar. Det skulle bidra till stolthet och stärka insikten att vi är på rätt väg. Våra inspel i Göteborg har varit Eskilstuna utmanar 2011, Eskilstuna inspirerar 2013 och 2015: Eskilstuna gör evolution.

Fakta

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Den vinnande kommunen ska vara sammantaget bäst på utveckling i fyra grenar: demokrati, service, arbetsmiljö och samhällsbyggande. De sex nominerade kommunerna är: Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad, Kävlinge och Västerås. Senaste årens vinnare: Örebro (2013), Kungsbacka (2011), Stockholm (2009) och Lomma (2007).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.