Etik i företagskulturen

Företag som arbetar med etik och värderingar är mer framgångsrika än de som inte gör det, men det räcker inte att fastställa vad som är rätt och fel- man måste också ha system som gör att det verkligen går att tillämpa de etiska principerna.

Detta tas upp i boken Etik och företagskultur som ges ut av Studentlitteratur. Boken handlar om hur man skapar värdedrivna företag. Den tar upp exempel på hur man kan arbeta med etik och värderingar, kvalitetssäkra sina insatser och utvärdera arbetet. Boken är skriven av Sten Philipson som forskar kring etik och värderingar vid Uppsala universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.