Etisk kod för chefer

Boken Etik och ledarskap – etisk kod för chefer, är den första etiska koden i Sverige som speciellt vänder sig till chefer. Boken tar upp etiska problem, värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher. Koden har utarbetats i samråd med en arbetsgrupp av erfarna chefer och har också antagits av styrelsen för Svensk Chefsförening.

– En chef utan kunskaper om etik riskerar att äventyra viktiga relationer med intressenter, framtida arbetskraft och inte minst med sina medarbetare och kunder, varnar Erik Blennberger, författaren till boken.

Boken är utgiven av Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.