Etiska dilemman

Ledarskap En gemensam ledarutbildning för äldreomsorgens chefer kan stärka chefers förutsättningar att leda verksamheten på ett bra sätt. Idag varierar det organisatoriska stödet, inte minst mellan kommunal och privat sektor.

Äldreomsorgens chefer behöver ett nära stöd i organisationen för att bedriva ett värdebaserat ledarskap. Det visar en forskningsstudie där 345 chefer svarat på en enkät om värden, villkor och chefsarbete. 

Studien Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar bygger på en enkät som genomfördes i samband med en nationell uppdragsutbildning för chefer och ledare inom äldreomsorgen i södra Sverige.

Majoriteten av cheferna som deltog i studien värderade etiska värden och brukarmedverkan högt i sitt arbete men angav att värdedilemman är vanligt. Det kan handla om att man som chef ibland tvingas att ta beslut som strider mot ens egna etiska värderingar eller mot patienters behov. 

– Dessa dilemman minskar om man har ett bra stöd i chefskapet, till exempel genom ett nära administrativt stöd, säger Maria Wolmesjö, vid Högskolan i Borås och en av författarna till rapporten.

Majoriteten av cheferna i studien tycker också att de får ett bra stöd i dessa värdedilemman. Nästan samtliga chefer arbetade i mycket hög grad med utveckling av verksamhetens värdegrund och andra kvalitetsaspekter som brukarmedverkan och brukarsäkerhet.

Det organisatoriska stödet var dock tydligare för chefer inom privat verksamhet.

– Stödet från organisationen varierar i utveckling och omfattning när man jämför kommunal och privat sektor. En gemensam ledarutbildning för äldreomsorgens chefer kan stärka chefers förutsättningar att leda verksamheten på ett bra sätt, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och en av författarna till rapporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.