Etniskt blandade grupper ökar produktiviteten

På Albany International i Halmstad är de arbetsgrupper som har flest nationaliteter och kulturer utan tvekan mer produktiva än de övriga. Därför har man velat införa deras arbetssätt i fler grupper. Men att få gehör hos ledningen har varit svårt.

Albany International i Halmstad ingår i en stor internationell koncern med fabriker i 17 olika länder. Fabriken i Halmstad, som tillverkar transportband till pappersindustrin, har under de senaste åren flerdubblat sin produktivitet, och är den mest lönsamma i världen i sin bransch. Vid en genomgång av arbetsgrupperna visade det sig att de mest etniskt blandade grupperna producerade cirka 15 procent mer än andra grupper.

Galvarino Gallardo arbetar på fabriken i Halmstad och sitter i klubbstyrelsen. Han blev själv överraskad av resultatet, och tror att det är svårt att hitta en entydig förklaring till varför de blandade grupperna producerar mer. En tänkbar anledning kan vara att de samarbetar mer, även vid arbetsuppgifter som man på fabriken traditionellt utför ensam. Till exempel har de utvecklat samarbetsformer för att sträcka trådarna i väven när bredden ska ändras, ett arbete som en person brukar utföra. Om det görs av två visade det sig gå både bättre och snabbare.

– Etniskt blandade grupper samarbetar mer eftersom det har varit enda sättet för nya anställda, som inte talar svenska att lära sig jobbet, säger Galvarino Gallardo.

Mer kreativa

Forskning om arbetsgrupper visar att heterogena grupper generellt sett är mer kreativa än homogena. Galvarino Gallardo tror att det beror på att i en grupp där det finns olikheter krockar hela tiden olika synpunkter. Ur denna konflikt kommer nya lösningar. I homogena grupper har alla liknande synsätt och där är det mesta låst. Trots att fördelarna med mångfald ofta påpekas inom näringslivet är det mer sällan som dessa verkligen utnyttjas. Också på fabriken i Halmstad var det svårt att få gehör hos ledningen.

– Det tog tid innan ledningen förstod resultaten. De visste inte heller hur de skulle samarbeta med arbetarna i blandade grupper och hämta kunskap från dem, eftersom de inte talar så bra svenska. Så det tog tid innan det blev några förändringar, säger Galvarino Gallardo.

Nya arbetssätt

Till slut har ändringar genomförts på fabriken och i dag utförs ett antal arbetsmoment på ett nytt sätt, inspirerat av hur de blandade grupperna arbetar. Dessutom anstränger sig personalavdelningen att göra arbetsgrupperna så blandade som möjligt, med en balans mellan åldrar, kulturer och språk. De vet hur den mänskliga kartan över organisationen ser ut och var en ny person ska placeras. Men de har också lärt sig att om en nyanställd inte pratar svenska, är det bra att leta efter en grupp med en ”språkkompis” som han eller hon kan kommunicera med. Det underlättar språkinlärningen.

Albany International är inte unikt. I ett forskningsprojekt om mångfaldens potential i arbetslivet genomfört av Samarbetsdynamik AB ingick förutom Albany International de tre andra största industriföretagen i och runt Halmstad. Det var Duni, Pilkington och SCA Mölnlycke. Gemensamt är att de precis som Albany International på senare tid kraftigt ökat sin produktivitet och också har en stor variation av personer med olika bakgrund, ålder, kön och utbildning.

– Att blanda vettigt borde vara en självklarhet i varje stort företag, konstaterar Galvarino Gallardo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.