Ett ständigt ifrågasättande

Ibland är det lätt att bli hemmablind. Det gäller för alla typer av verksamheter. Så när nu uppdraget är att skriva min första ledare för Kvalitetsmagasinet kan jag inte låta bli att gå fundera lite över det utvecklingsarbete jag, tillsamman med bland andra den tidigare chefredaktören Lars Westerlund och redaktionen, deltagit i med tidningen under de två senaste åren. För även inom vår bransch, liksom i andra branscher, är det lätt att fastna i gamla hjulspår när man istället tänkt göra något nytt. Även om man tycker att man åstadkommit stora förändringar är det i alla fall samma gamla skåpmat man presenterar om än i något elegantare form. Eller är det det?

Med mitt resonemang vill jag bara peka på att det hela tiden är viktigt att vidga perspektiven på vad man gör och att ibland ställa sig vid sidan och betrakta det man gör med en utomståendes ögon. Delvis gör man det genom de läsarundersökningar vi genomfört och nog har vi på förlaget en stor kunskap om att göra tidningar, men trots det får man inte glömma bort att ställa de där kritiska frågorna. Det kommer jag att försöka göra framöver, men jag hoppas också på hjälp från er läsare med synpunkter och kommentarer. De behövs för att vi ska kunna göra en tidning som ständigt blir bättre.

Är produkten så bra som man själv och den grupp man arbetar med tror? Självberömmet ligger ofta farligt nära. Tar man verkligen till sig den kritik som ändå sipprar fram? Andra liknande frågor måste hela tiden ställas för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas.

Jag hoppas ändå att vi med det nya Kvalitetsmagasinet nått så långt att vi står på en stadig plattform varifrån vi kan fortsätta utvecklas. Med de sista layoutmässiga förändringarna som vi införde förra numret, bland annat med nya färgsymboler och faktarutor kommer vi framöver fokusera mest på att utveckla innehållet och skärpa tidningen så att den än mer blir det självklara valet för den som vill vara uppdaterad om utvecklingen på områden som kvalitetssystem och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.