Ett vinnande koncept

Känner ni till den där gamla stafettleken där två, eller flera personer ska tävla genom att gå framåt på samma skidpar? Eller en variant på samma tema där man binder ihop fötterna? Med ett bra samarbete går det lätt. Men om man hamnar i otakt är det helt hopplöst, och framåt kommer man i alla fall inte.

I arbetslivet är samarbete ofta en förutsättning för att komma framåt. Precis som i leken kräver det en taktkänsla och förmåga att lyssna in varandra. Men till skillnad från stafettleken, där det skulle gå betydligt fortare om alla sprang ensamma, så ger ett bra samarbete i arbetslivet en turboeffekt där fler kan åstadkomma mer tillsammans än var och en för sig.

Ett exempel på lyckat samarbete som vi skriver om i detta nummer, är två chefer som delar på ledarskapet. Att ha ett gemensamt ledarskapsansvar har många fördelar, men det innebär också ett kliv bort från en traditionell ledarsyn där makt och hierarki råder. Visst tar det tid att lära känna varandra och hitta strukturen i ett ledarskap där man är två. Men när de väl börjar gå i samma takt kan båda växa i sitt ledarskap och tillsammans driva verksamheten framåt.

Ett annat exempel på framgångsrikt samarbete är kirurgkliniken på Centrallasarettet i Västerås. I stället för att många arbetsuppgifter ligger på enskilda personer har man utvecklat teamarbetet så att teamet som helhet tar ett större gemensamt ansvar. För patienterna har det fått konkreta effekter i form av snabbare besked på röntgensvar.

Numrets stora tema handlar om Lean och Sex sigma och hur de två koncepten kan integreras. Men i en vidare bemärkelse vill vi peka på möjligheterna i att inte låsa fast sig en viss metod eller väg för kvalitetsarbetet, utan att precis som i ett gott samarbete bli starkare genom att nyttja en bredare kunskapsbas.

Poängen är att hitta sin egen väg för kvalitetsarbetet, men att hitta inspiration och bygga upp en mer innehållsrik verktygslåda genom att vidga vyerna. Att med ett bra teamarbete som grund kunna nyttja fler ögon, mer muskler och fler kloka huvuden. Och när alla känner takten, sakta börja röra sig framåt. Det kan bli ett vinnande koncept.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.