EU-kampanj för säkrare underhållsarbete

Underhållsarbete kan vara en farlig syssla vilket visar sig i statistiken för arbetsplatsolyckor. EU driver därför en kampanj för säkrare underhållsarbete under 2010 och 2011. Parallellt med den startar Prevent ett arbetsmiljöprojekt.

På fredag den 29 oktober sker Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm. Då kommer bland annat Jan Frånlund tala. Han är ordförande för UTEK – riksorganisationen för driftsäkerhet och underhåll och medverkar i Prevents arbete med att höja medvetenheten om hur underhåll kan ske på ett säkert sätt.

– Tio till femton procent av dödsolyckorna på arbetsplatser i Europa kan kopplas till arbetet med underhåll. Generellt sett är underhållsverksamheten inte prioriterad inom företagen. Det är frestande för dem att skära i sådana kostnader för att på så vis få en kortsiktig vinst. Men det kan få konsekvenser. Både för dem som utför arbetet, övriga anställda och för tredje man som kan drabbas, till exempel av farliga ämnen som släpps ut i naturen om inte de tekniska skyddsanordningarna underhålls på rätt sätt, säger Jan Frånlund i ett pressmeddelande.

Sex seminarier

Prevents kampanj innehåller olika aspekter av säkerhet kopplat till underhållsarbete och kommer att pågå under 2011 med sex seminarier på olika orter i Sverige. Det handlar om att informera om allt ifrån upphandling av underhållstjänster, konstruktion av maskiner till hur man skapar en organisation med ändamålsenliga rutiner och individers kompetens.

– Vi måste jobba för en nollvision mot olyckor och sjukdomar inom arbetslivet. Tyvärr finns det alldeles för mycket okunskap och omedvetenhet om de konsekvenser som dåligt eller felaktigt underhåll kan föra med sig. Därför vill vi satsa på att öka kunskapen kring frågorna. Vi kommer också att presentera några bra och enkla hjälpmedel som vi tror kan vara till nytta för företagen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.