Förändringsledningsdagen

Att leda i förändring

Kvalitetsmagasinet och Vd-tidningen
21 september 2023
7A Odenplan i Stockholm

Förändringsledningsdagen – En heldag om att leda i förändring

En av de största utmaningarna för en verksamhet är förändring. Inte minst nu när hela arbetslivet förändras i allt snabbare takt. Hur lyckas man med förändringen, får med sig personalen och skapar en förtroendefull resa mot framtiden? För att bli framgångsrik krävs stor förståelse för ledarskapet, medarbetarnas motivation, kommunikationen mot sin organisation och kännedom om effektiva stödverktyg.

Förändringsledningsdagen | Att leda i förändring

Plats 7A Odenplan i Stockholm
Tid 21 september 2023, 09:00 - 17:10
Pris 7 490:- exklusive moms

Förändringsledningsdagen genomförs för den sjunde gången och den 21 september välkomnar vi dig till 7A Odenplan i Stockholm. Under denna heldag har du möjlighet att dela erfarenheter med andra, bli inspirerad av ledande experter på området och ledare som genomfört framgångsrika förändringsresor. Här får du också ta del av hur man kan arbeta med olika modeller; Förändringens fyra rum, Knoster och ADKAR.

Fördjupande eftermiddag med egna val

Under eftermiddagen kommer du kunna välja mellan tre spår att fördjupa dig inom, välj mellan Metoder, Människan i förändring eller Implementering i verkligheten.

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

  Loke Lounge
  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig, ta en kopp kaffe och en frukostmacka.
 • 09:00 - 09:10

  Välkommen

  Loke
  Kalle Anrell, Kvalitetsmagasinet, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen. Talare

  Kalle Anrell

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
 • 09:10 - 09:50

  Förändringens utmaning och fallgropar

  Att genomföra varaktiga förändringar är svårt. Vad krävs för att de ska bestå och hur får man med sig personalen? Vi lägger fokus på ledarskapet under en förändring och vad som krävs av en organisation för att lyckas. Talare

  Juna Jumaa

  Senior Management Consultant, Implement Consulting Group
  Juna Jumaa är en erfaren konsult inom organisatorisk förändring och utveckling genom att leda och styra funktioner för organisationer och affärsprocesser i olika led. Hon anlitas ofta av ledningsgrupper.
 • 09:50 - 10:20

  Så lyckas du med implementeringen

  Loke
  Nya arbetssätt, ny kunskap, nya processer… Det är mycket som ska implementeras i företag och organisationer. Men hur genomförs en lyckad implementering? Ulrica von Thiele Schwarz har forskat i ämnet och tipsar om bästa vägen till framgång. Talare

  Ulrica von Thiele Schwarz

  Professor i psykologi, Mälardalens universitet
  Ulrica von Thiele Schwarz forskar, skriver och pratar om konsten att gå från idéer och planer till förändring i praktiken. Hon är professor i psykologi vid Mälardalens universitet och har tillsammans med Henna Hasson skrivit flera böcker, nu senast Implementeringsboken.
 • 10:20 - 10:50

  Förmiddagspaus

  Loke Lounge
  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, mingla med talare och andra deltagare.
 • 10:50 - 11:10

  Interaktivt pass

  Mer information om programpunkten kommer inom kort.
 • 11:10 - 11:40

  Case: Konsten att vända på utvecklingen

  Att vända en verksamhet i utsatta lägen kräver fullt fokus på förändring. Men hur gör man och hur får man med sig personalen i pressade företag till nödvändiga förändringar. Vilka är utmaningarna och vilka är framgångsfaktorerna? Talare

  Yvonne Magnusson-Norling

  Vd, Indiska
  Yvonne Magnusson-Norling är ny vd på Indiska med uppdraget att skapa en lönsam verksamhet. Hon har lång erfarenhet som vd i ett antal företag och har genomfört fyra stora turn-arounds.
  Förändringsledning och kulturell transformation är områden hon bland annat fokuserat på.
 • 11:40 - 12:10

  Konsten att leda förändring handlar om konsten att leda genom människor

  Många förändringsarbetet rinner ut i sanden utan att de resultat som sattes upp som mål har uppnåtts. Kan det bero på att man missat själva kärnan som handlar om att greppa hur vi kommunicerar arbetet och hur vi navigerar samspelet hos dem som ska verkställa besluten? Så att förändringsarbetet upplevs värt ansträngningen. Talare

  Pernilla S Corizza

  Ledarskaps- och teamutvecklare
  Pernilla S Corizza har mångårig erfarenhet från olika ledaruppdrag och organisationsutveckling. Hon nominerades 2019 till årets chef (tidningen Chef). Idag arbetar hon som ledarskaps- och teamutvecklare med klienter i både Europa och i USA och är grundare till både ”Modigt lärande” och ”Honor your leadership”.
 • 12:10 - 13:10

  Lunchpaus

  Loke Lounge
  Nu är det dags att fylla på med lunch som serveras i loungen. Här finns det tillfälle att nätverka med andra deltagare.
 • 13:10 - 14:40

  SPÅR 1: METODER

  Välj mellan tre spårvalsföreläsningar under temat Metoder.
 • 13:10 - 13:40

  Förändringens fyra rum och nulägesanalysen

  Spår 1
  Vid förändringar uppstår olika känslor och behov och det i sin tur ställer krav på ett ledarskap som möter upp i förändringens olika faser. Hur kan vi bidra till att människor vill, kan och vågar medverka i förändring och skapa framdrift? Vi delar med oss av konkreta tips hur en enkel "nuläges" analys kan göras i en fyrfältare utifrån Förändringens fyra rum. Talare

  Kerstin Lindfors

  Konsult, Frontit
  Kerstin Lindfors har senaste 25 åren arbetat med ledarutveckling och förändringsledning. Ofta förekommande uppdrag är ledarutveckling och kultur- och värdegrundstransformationer samt inspirationsdagar.

  Elin Perttu

  Managementkonsult, Frontit
  Elin Perttu är managementkonsult på Frontit i Helsingborg och har under senaste 15 åren arbetat som förändringsledare, organisationsutvecklare och inom HR bland annat på IKEA.
 • 13:40 - 14:10

  Hur du enkelt och kraftfullt skapar förutsättningar i förändringsarbete med Knoster

  Spår 1
  Förändringsarbeten kan vara både utmanade och komplext. Tim Knosters model Managing Complex Change benämns som en av chefers och ledares bästa modell för förändringsledning. Den är enkel, kraftfull och skapar dialog. Det finns mängder av sätt att använda den och i denna föreläsning ges du tips på hur du kan främja dialog, involvering, felsöka i förändringar och använda metoden både innan en förändring och mitt i ett förändringsarbete. Talare

  Josefine Berglund

  Förändringsledare och konsult, Frontit
  Josefine Berglund är förändringsledare och konsult på Frontit. Hon har senaste åren utbildat hundratals chefer och ledare i att leda i förändring. Josefine möter och stöttar dagligen ledare i utmanade förändringsarbeten där hon verkar för att skapa engagemang, delaktighet och involvering för att nå lyckade förändringar.

  Nicklas Eriksson

  Konsult, Frontit
  Nicklas Eriksson har en bakgrund som bland annat beteendevetare och mental coach. Han har en bred erfarenhet från olika förändringsarbeten. Idag jobbar han mycket med att coacha chefer och ledare i deras självledarskap och ledarskap av andra, utveckla grupper samt stötta/leda organisationer i förändring.
 • 14:10 - 14:40

  När metoden möter verkligheten – praktiska erfarenheter av att arbeta med ADKAR

  Spår 1
  Metoder är snygga medan verkligheten ofta är mer opolerad. ADKAR är en modell som används i många organisationer och som kan hjälpa till att strukturera upp arbetet med att stötta en förändring så att vi så snabbt som möjligt når de effekter vi önskar. I vilken ände är det viktigast att börja? Hur ska man veta vad som måste hända, här och nu, när man är mitt uppe i en förändring? Vi delar med oss av erfarenheter från ett stort förändringsprogram på Husqvarna, när metoden möter verkligheten. Talare

  Eva Meunier

  Senior konsult, Frontit
  Eva Meunier är senior konsult på Frontit, med fokus på ledarskap och förändring. Eva har mångårig erfarenhet av att hjälpa både små och stora organisationer med att genomföra förändringar. I sitt arbete startar hon i vikten av involvering och engagemang i kombination med ett metodiskt angreppssätt som anpassas efter situation, behov och förutsättningar.

  Elin Hernelind

  Organizational Change Manager, Husqvarna Group
  Elin Hernelind är en Organizational Change Manager inom Husqvarna Group med erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i globala och tvärfunktionella transformationsprogram. Elin är en del av Husqvarna Groups Change Management Office som använder sig av Prosci® som gemensam approach till förändringsarbete. I sitt arbete fokuserar hon på att stödja sponsorer och linjechefer i att driva förändring där människan står i centrum, och hon betonar vikten av skapa förändringsarbete som grundar sig i starkt sponsorskap och hög involvering och deltagande från verksamheten. Elin är certifierad förändringsledare enligt Prosci®.
 • 13:10 - 14:40

  SPÅR 2: MÄNNISKAN I FÖRÄNDRING

  Välj mellan tre spårvalsföreläsningar under temat Människan i förändring.
 • 13:10 - 13:40

  Upptäck möjligheterna med att greppa komplexiteten i ledarskapet i ledningsgruppen

  Spår 2
  Här får du ta del av fördjupad kunskap och verktyg som skapar medvetna förutsättningar för dig och dina medarbetare att arbeta riktat, med förståelse för, och om, varje teams respektive spelplan för att både nå de uppsatta målen och samtidigt få var och en i teamen att uppleva att de på riktigt spelar roll för helheten. Talare

  Pernilla S Corizza

  Ledarskaps- och teamutvecklare
  Pernilla S Corizza har mångårig erfarenhet från olika ledaruppdrag och organisationsutveckling. Hon nominerades 2019 till årets chef (tidningen Chef). Idag arbetar hon som ledarskaps- och teamutvecklare med klienter i både Europa och i USA och är grundare till både ”Modigt lärande” och ”Honor your leadership”.
 • 13:40 - 14:10

  Ett team i förändring

  Spår 2
  Ett väl fungerande team underlättar förändringsresan. Utifrån ett psykologiskt perspektiv delar föreläsaren med sig av fall från verkligheten. På vanlig svenska knyter han ihop forskning och teori om förändringsledning med vad som händer i enskilda individers psyken samt med besynnerliga gruppdynamiska fenomen. Med insikterna du får blir de metoder för förändringsledning som visas begripliga och användbara.

  Talare presenteras inom kort.
 • 14:10 - 14:40

  Kommunikation i förändring

  Många är överens om vad som krävs för att lyckas med förändring. Att ledare måste inspirera medarbetarna med en vision och att de behöver visa vägen och ha en tydlig kommunikation hur den ser ut. Organisationskultur och attityder kan både hjälpa och stjälpa ett nytt initiativ. Så vad förändring handlar om är att få med sig medarbetarna. Men hur gör man det?

  Talare presenteras inom kort.
 • 13:10 - 14:40

  SPÅR 3: IMPLEMENTERING I VERKLIGHETEN

  Välj mellan tre spårvalsföreläsningar under temat Implementering i verkligheten.
 • 13:10 - 13:40

  Så genomför du en framgångsrik implementering

  Spår 3
  Hur gör man för att genomföra implementering i praktiken? Här kommer en fördjupning från förmiddagens föredrag. Talare

  Ulrica von Thiele Schwarz

  Professor i psykologi, Mälardalens universitet
  Ulrica von Thiele Schwarz forskar, skriver och pratar om konsten att gå från idéer och planer till förändring i praktiken. Hon är professor i psykologi vid Mälardalens universitet och har tillsammans med Henna Hasson skrivit flera böcker, nu senast Implementeringsboken.
 • 13:40 - 14:10

  Praktiskt genomförande av förändringar

  Spår 3
  Det är allmänt känt att 70-80 procent av alla förändringsarbeten misslyckas. Hur gör man då för att lyckas i praktiken. I den föränderliga värld våra företag verkar i måste förmågan att kunna förändra sig snabbt vara en av de viktigaste kompetenser vi har. Det handlar om att både förstå mänskligt beteende och att arbeta utifrån en systematik som hjälper till att driva förändringen. Talare

  Stefan Hallberg

  Vd, Bisevo
  Stefan Hallberg är vd på Bisevo. Stefan har jobbat med digitala plattformar i 22 år och bland annat fått utmärkelser som årets företagare och gasell. Bisevo jobbar med de beteendeförändringar som måste till för att något ska hända. De använder ett digitalt stöd för att stimulera, visualisera och belöna framgång.
 • 14:10 - 14:40

  Att leda på distans

  Spår 3
  Distansarbete är här för att stanna. Samtidigt innebär nya utmaningar för ledarskapet. Här belyser vi de de möjligheter som distansarbete innebär, men pekar också på de risker som finns. Talare

  Jimmy Antonsson

  Workshops- och utbildningsexpert, Nuiteq
  Jimmy Antonsson är expert på workshops och utbildning och har jobbat med märken som Volvo, Sigma och Ellos inom innovation och nudging.
 • 14:40 - 15:10

  Eftermiddagspaus

  Loke Lounge
  Under eftermiddagspausen kan du ta en fika tillsammans med andra deltagare och talare.
 • 15:10 - 15:25

  Interaktiv övning

  Mer information kommer inom kort.
 • 15:25 - 15:55

  Case: Så lyckades Öresundskraft med sin förändringsresa

  Loke
  Det lokala energibolaget Öresundskraft har genomgått en förändringsresa och infört nya arbetssätt för att medarbetarna ska lämna arbetet med mer energi än de kom dit med. Madelene Hagman från Öresundskraft berättar om förändringsresan. Talare

  Madelene Hagman

  Sälj- och marknadschef, Öresundskraft
  Madelene Hagman har gått från att i många år arbeta inom FMCG som är en snabbrörlig bransch till en energibranschen där långsiktighet och hållbarhet är yttersta fokus. Hon har en bred karriär och haft ledande roller inom både ekonomi, HR, inköp samt olika styrelseuppdrag. Idag arbetar hon som Kommersiell Direktör på Öresundskraft med ansvar för sälj, marknad och kommunikation. Inom Öresundskraft har hon också haft en ledande roll att i Öresundskraft förändringsresa i att gå från att vara ett produktorienterat till ett kundorienterat företag.
 • 15:55 - 16:25

  Skapa en förändringskultur

  Loke
  Att lyckas med förändring bygger i hög grad på medarbetarskap. Här försöker vi ge svar på hur man skapar en kultur där medarbetarna är öppna för för förändring och bidrar på ett bra sätt. Vilka redskap krävs för att forma en kultur öppen för förändringar och hur kommunicerar man kring detta?

  Talare presenteras inom kort.
 • 16:25 - 17:00

  Nya verkligheten på arbetsplatsen

  Loke
  Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist, entreprenör och börs-vd. Han pratar om hur hållbarhet just nu formar om hur vi gör affärer och hur dagens bolag kan förbli relevanta inför både dagens och morgondagens kunder. På ett fartfyllt och roligt sätt benar Gustav ut komplexa begrepp och modeller varpå publiken som lämnar Gustavs föreläsning gör det med en stor dos kunskap, många skratt och mycket inspiration. Talare

  Gustav Stenbeck

  Föreläsare, entreprenör
 • 17:00 - 17:10

  Sammanfattning och reflektion

  Vad har vi fått med oss under dagen? Dagen sammanfattas och vi tackar för den här gången! Talare

  Kalle Anrell

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
 • 17:10

  Mingel och eftersnack

  Stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Talare

Juna Jumaa

Senior Management Consultant, Implement Consulting Group

Ulrica von Thiele Schwarz

Professor i psykologi, Mälardalens universitet

Yvonne Magnusson-Norling

Vd, Indiska

Pernilla S Corizza

Ledarskaps- och teamutvecklare

Madelene Hagman

Sälj- och marknadschef, Öresundskraft

Gustav Stenbeck

Föreläsare, entreprenör

Kerstin Lindfors

Konsult, Frontit

Elin Perttu

Managementkonsult, Frontit

Josefine Berglund

Förändringsledare och konsult, Frontit

Nicklas Eriksson

Konsult, Frontit

Eva Meunier

Senior konsult, Frontit

Elin Hernelind

Organizational Change Manager, Husqvarna Group

Stefan Hallberg

Vd, Bisevo

Jimmy Antonsson

Workshops- och utbildningsexpert, Nuiteq

Kalle Anrell

Moderator, Kvalitetsmagasinet

Att leda i förändring

anordnas av Kvalitetsmagasinet

Sponsorer