Kvalitetsmagasinet och Vd-tidningen

Att leda i förändring

Förändringsledningsdagen
3 mars 2020
7A Odenplan i Stockholm

Förändringsledningsdagen

En av de största utmaningarna för en verksamhet är förändring. Hur gör man en sådan framgångsrikt, får med sig medarbetarna och skapar en förtroendefull resa mot framtiden?

Kvalitetsmagasinet och Vd-tidningen | Att leda i förändring

Plats 7A Odenplan i Stockholm
Tid 3 mars 2020, 09:00 - 17:00
Pris Super Early Bird 5 880:- exklusive moms

För att bli framgångsrik i förändringsarbetet krävs stor förståelse för ledarskapet, medarbetarnas engagemang och motivation, strukturerad kommunikation och kännedom om effektiva stödverktyg. På Förändringsledningsdagen får du möta ledande experter på området och ledare som genomfört framgångsrika förändringsresor. Här får du också ta del av hur man kan arbeta med olika verktyg.

Premiärrabatt

30% rabatt till 31 oktober

Som helt ny konferens kan du till och med 31 oktober boka med 30% premiärrabatt. Erbjudandet gäller oavsett antal (ordinarie pris 8 400 kr).

Rösta fram din favorittalare

Var med och forma programmet. En programpunkt är fortfarande tom då vi vill dig chansen att rösta fram den du skulle vilja lyssna till om förändringsledning. Rösta här, dock senast 15 november.

Program

 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

  Välkommen att plocka upp din namnbricka och njut av en frukost. Utställningen öppnar också i samband med registreringen.
 • 09:00 - 09:10

  Programmet inleds

  Catharina Byström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen. Talare

  Catharina Byström

  Moderator, chefredaktör Kvalitetsmagasinet
 • 09:10 - 10:00

  Engagemang nyckeln förändringsledning

  Förändringsledning handlar om att bygga en kultur i samverkan för att få med sig alla medarbetare Med en organisation som är genomgående engagerad kommer man lyckas ”på riktigt” med att implementera en förändring. Hur gör man övergripande för att skapa varaktiga förändringar?

  Joakim Ahlström, Real8 Consulting Group, är en internationellt erkänd expert på att utveckla organisationskulturer präglade av tillit, äkta samverkan och operationell excellens. Han är en pionjär inom ledarskap och personlig utveckling med en unik förmåga att frigöra mänsklig potential och bygga högpresterande team. Han har hjälpt globala företag som Coca-Cola, Volvo, Ericsson och IKEA att nå hållbar resultatförbättring genom att stötta utvecklingen av en högpresterande förbättringskultur. Talare

  Joakim Ahlström

  Real8 Consulting Group
 • 10:00 - 10:30

  Ledarskapets roll i förändring

  Många förändringsarbeten rinner ut i sanden utan att de resultat som sattes upp som mål uppnåtts. Kan det bero på att man missat själva kärnan som handlar om ett förändrat beteende hos både chefer och personal? Den traditionella och mest förekommande metoden i ett förändringsarbete är aktiveringsfokus. Där läggs fokus på de saker som sker innan själva beteendet har inträffat. Istället för aktiveringsfokus föredrar psykologen Anna Russberg konsekvensfokus som betonar vad som händer efter att beteendet inträffat.

  Anna Russberg, psykolog och organisationskonsult och författare till boksuccén "Piska eller Morot - Change Management för hållbara beteendeförändringar". Hon har bred internationell erfarenhet från att leda och stötta förändringsprojekt där motivationen bland medarbetarna är nyckel till framgång. Talare

  Anna Russberg

  Psykolog, organisationskonsult och författare
 • 10:30 - 11:00

  Förmiddagsfika

 • 11:00 - 11:30

  Hélène Barnekows förändringsresa

  Hélène Barnekow har nyligen utkommit med en bok om förändringsledning, ”Re:start – Det värdebaserade ledarskapet i en föränderlig värld”. Här sammanfattar hon sina erfarenheter från många år i IT- och techbranschen i större organisationer och verksamheterna som hela tiden drivits av snabba förändringar, nu senast genom den 4:e industriella revolutionen och AI. Fokus där har varit på teknikutveckling men hon menar att man måste sats investerat i ledarskapet trots att man hela tiden bygger om organisationerna.

  Hélène Barnekow, vd Microsoft, är en av Sveriges mest uppmärksammade företagsledare. Hon var tidigare chef för Telia Sverige. Innan Telia var Hélène Barnekow chef för Field & Partner Marketing på EMC i Boston, USA där hon tilldelades flera utmärkelser för sina fina resultat inom ledarskap och marknadsföring. Dessförinnan arbetade hon i olika ledarroller på Sony Ericsson Mobile Communications. Talare

  Hélène Barnekow

  Vd, Microsoft
 • 11:30 - 12:15

  Vem vill du lyssna till? Rösta fram din favorittalare

  Var med och forma programmet. Vem vill du lyssna till om förändringsledning? Rösta till och med 15 november och gör det här.
 • 12:15 - 13:30

  Lunch

 • 13:30 - 14:00

  Vad är förändringsledning och vem är egentligen förändringsledare?

  Det finns många sätt att driva förändringsprocesser på. Till stor del beror det på att det behövs olika processer för olika typer av förändring. Här gör vi en överflygning av de vanligaste metoderna, modellerna och verktygen för förändringsledning och vad som passar bäst till olika utmaningar beroende på vad man vill åstadkomma.

  Lyssna till Anneli Angeling, vd på Frontit. Talare

  Anneli Angeling

  Vd, Frontit
 • 14:05 - 15:00

  Spårval – fördjupning i modeller/metoder/verktyg

 • Spår 1: ADKAR

  Är en använd modell som bygger på fem nivåer i förändring: medvetenhet, önskan, kunskap, förmåga och förstärkning. Här får du svar på vad de olika stegen innebär, hur de fungerar och vid vilken förändring passar det?

  Talare presenteras inom kort.
 • Spår 2: Förändringens fyra rum

  Är en av de mest effektiva metoden för grupper. Här går vi igenom hur den kopplar till hjärnans funktioner, vad trecirkelmodellen är och vad den så kallade SCARF-modellen är som handlar om hur man hanteras hjärnans reptilfunktioner vid förändring.

  Talare presenteras inom kort.
 • Spår 3: Kotters 8-stegs modell

  Harvardprofessorn Dr. John P Kotters modell för förändringsledning.”eight steps for leading change” är resultatet av mer än 30 års forskning och har sedan introduktionen 1996 blivit en av de mest erkända och beprövade förändringsmodellerna. Här går vi igenom de åtta stegen och hur man kan anpassa dem till svenska kulturella förutsättningar då svenska medarbetares behov av att bli involverad i förändringsprocessen är större än i amerikansk kultur.

  Lyssna till Clas Lundhagen, senior förändringsledare på Acando. Talare

  Clas Lundhagen

  Senior förändringsledare, Acando
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagsfika

 • 15:30 - 15:45

  Interaktivt pass

  Catharina Byström, moderator, guidar deltagarna genom ett interaktivt pass.
 • 15:45 - 16:15

  Praktisk förändringsledning

  Med en systematisk förändringsledning har Kungsbacka kommun utvecklat helt nya arbetssätt och skapat en ny arbetskultur. Förväntningar på ledarskapet var stor men med stöttning och utbildning har det burit frukt med mycket verkstad och lite snack.

  Lyssna till Annelie Skoglund, utvecklingschef och tf. bitr. kommundirektör och Elisabeth Lundin, kommunikationschef från Kungsbacka kommun. Talare

  Annelie Skoglund

  Utvecklingschef och tf. bitr. kommundirektör, Kungsbacka kommun

  Elisabeth Lundin

  Kommunikationschef, Kungsbacka kommun
 • 16:15 - 16:45

  Så beter sig människan i förändring

  Fokus här ligger på modernt självledarskap och på hur biologi och neurologi påverkar vår kommunikation med oss själva och med andra. Och hur det i grund och botten är vår självkommunikation som är kärnan i hela vår lycka och den vi är. Här tas vi med på en resa i biologins värld där du får insyn i vilka regler, frågor, och interna påståenden som hela tiden medvetet eller omedvetet cirkulerar i din hjärna och hur det dagligen påverkar dig och alla runt omkring dig, både nu och i en förändring. Och här presenteras verktyg och tekniker för hur man tar kontrollen över dig själv och sitt liv.

  Alexander Grabner-Jarlung, David Philips School Of Communication, arbetar som konsult och utbildare kring mänskligt beteende. Han föreläser eller ger personlig coachning med ett innehåll och med kunskap som är kognitivt och psykologiskt anpassad och som är förankrad i forskningen kring hjärnan. Talare

  Alexander Grabner-Jarlung

  Konsult och utbildare, David JP Philips
 • 16:45 - 17:00

  Sammanfattning av dagen

  Catharina Byström, moderator, summerar dagen och avlutar dagens program. Talare

  Catharina Byström

  Moderator, chefredaktör Kvalitetsmagasinet
 • 17:00

  Mingel

  Stanna gärna kvar för att mingla och diskutera dagen.

Talare

Joakim Ahlström

Real8 Consulting Group

Anna Russberg

Psykolog, organisationskonsult och författare

Hélène Barnekow

Vd, Microsoft

Anneli Angeling

Vd, Frontit

Clas Lundhagen

Senior förändringsledare, Acando

Annelie Skoglund

Utvecklingschef och tf. bitr. kommundirektör, Kungsbacka kommun

Elisabeth Lundin

Kommunikationschef, Kungsbacka kommun

Alexander Grabner-Jarlung

Konsult och utbildare, David JP Philips

Catharina Byström

Moderator, chefredaktör Kvalitetsmagasinet

Att leda i förändring

anordnas av Kvalitetsmagasinet