-->
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

Digital och interaktiv konferens
17 november 2021

Säkra ditt kvalitetsarbete i en uppdaterad värld

I en uppdaterad värld står kvalitetsutvecklingen inför nya utmaningar. Digitalisering, hållbarhet och ett nytt arbetsliv ställer krav på anpassning, utvecklade arbetssätt och egen kompetensutveckling. På Kvalitetsmagasinet Live får du träffa experter och forskare samt ta del av intressanta exempel och lösningar som ger både inspiration och konkreta verktyg.

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Tid 17 november 2021, 08:00 - 16:00
Pris 8 490:- exklusive moms

Kvalitetsmagasinet Live ger dig en digital konferensupplevelse fylld med verktyg, inspiration och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete. Här kommer du också kunna interagera med talare, utställare och andra deltagare.

Kontakt

Har du frågor om bokning? Anna Pauser, 08-517 955 32 eller anna.p@pausermedia.se

Som deltagare har du tillgång till ännu mer kunskap genom att allt finns inspelat och att du därigenom kan ta del av allt innehåll i efterhand.

Varmt välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck Kvalitetsmagasinet Arena

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala arenan. Det finns även möjlighet att besöka utställarna i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar: Välkomna!

  Huvudscenen
  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Yasemin Bayramoglu som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Med på scenen är också dagens sidekick Britt-Marie Olsson från SJ. Talare

  Yasemin Bayramoglu

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
  Yasemin Bayramoglu är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 09:05 - 09:35

  Live: Kvalitetsarbetet i en uppdaterad värld

  Huvudscenen
  Trendspaningen i kvalitetsvärlden. Hur påverkar digitalisering och hållbarhet kvalitetsarbetet och medarbetarnas engagemang? Vad ser vi för behov i framtiden av kvalitetsarbetet och hur kommer vi att behöva arbeta? Trendspaning om vad vi kommer att se mer av och vad vi kommer att se mindre av. Talare

  Lars Nilsson

  Vd, C2 Management
 • 09:35 - 10:05

  Live: Kvalitetsarbete i digitaliseringens tid och nya kundbehov

  Huvudscenen
  Sedan två och ett halvt år jobbar Postnord stenhårt med att komma tillbaka på banan när det gäller både kundnöjdhet och förtroende. De har brottats med leveransproblem och ändrande kundbeteenden samtidigt som postmarknaden stått inför stora förändringar. Under de senaste åren har det dansk-svenska postföretaget arbetat hårt för att bygga en ny kultur och med att ställa om för att möta nya förväntningar. Från att ha varit sämst i klassen vill Postnord bli bäst på kvalitet. Talare

  Agnes Karlsson

  Chef produktion, Postnord
 • 10:05 - 10:35

  Live: Verktygslådan för att bygga en starkare kultur

  Huvudscenen
  Hur bygger man en långsiktig, engagerad kultur? Här presenteras en handfast verktygslåda. Talare

  Thomas Dimming

  Engagemangsexpert
  Thomas Dimming har drygt 20 års erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa en mer engagerande kultur.
 • 10:35 - 10:40

  Live: Smart Break

  Huvudscenen
  Innan pausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 10:40 - 10:45

  Live: Kort från utställarna

  Huvudscenen
  Korta snabba presentationer med information och erbjudanden från våra utställare.
 • 10:45 - 11:00

  Förmiddagspaus, utställning och mingel

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka utställarområdet. Passa på att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 11:00 - 11:30

  Live: Kvalitet och hållbarhet, så får vi det att hänga ihop

  Huvudscenen
  Många organisationer arbetar både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men hur gör man för att integrera arbetet och för att kvalitets- och hållbarhetsprofessionen ska bidra mer med sina kompetenser? För företaget Staples var det ett nytt helhetstänk som ledde till att de tog ett gemensamt grepp om standarder för både kvalitet och hållbarhet. Genom att arbeta enligt ISO 26000 har Staples skaffat en ram för hållbarhetsarbetet som efterfrågas alltmer av kunder. Talare

  Johanna Jigmo-Linde

  Kvalitets- och hållbarhetschef, Nordic Region, Staples
 • 11:30 - 12:00

  Live: Så framtidssäkrar jag mig själv som kvalitetsproffs

  Huvudscenen
  Hur byggs och används framtiden kvalitetskompetens? Och var i processen mellan produktion och kund skapar vi mest värde i framtiden? Den senaste forskningen visar att fyra olika nyckelroller inom kvalitetsprofessionen kommer att vara dominerande och dessa fyra kräver olika sorters kompetens och förmåga. Forskningen har även identifierat några specifika ”digitala förmågor” kopplat till kvalitetsprofessionellas dagliga arbete. Talare

  Jason Martin

  Fil. dr och universitetslektor, Linköpings universitet
 • 12:00 - 12:05

  Live: Smart Break

  Huvudscenen
  Innan pausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse. Husbandet bjuder också på musik. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 12:05 - 13:00

  Lunchpaus och tävling i utställningen

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch – var och en på egen hand fysiskt, men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med de andra deltagarna eller besöka utställarområdet. Passa på att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 1: Ledarskap och kultur

  Spårvalsscen 1
  På spårvalet Ledarskap och kultur kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Gemensamt mål skapade motivation till nya arbetssätt

  Spårvalsscen 1
  På Lindbäcks Bygg i Piteå har de arbetat målinriktat med att förbättra flödena i organisationen. Den så kallade vägglinjen är den som har visat störst skillnad i resultat genom att ledarna och medarbetarna har förändrat sina beteenden och varit noggranna i tillämpning av arbetsmetoder. Motivation att förändra har skapats genom att arbeta gemensamt mot ett tydligt och utmanande mål. Lindbäcks Bygg är nominerade till årets Leanpris 2021 för sitt förbättringsarbete på bygglinjen.

  Spåret hålls kl. 13:00-13:30. Under den här tiden finns Ola Magnusson tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Ola Magnusson

  Leancoach, Lindbäcks bygg
 • 13:35

  Tillitsbaserat ledarskap

  Spårvalsscen 1
  Mer information om programpunkten kommer inom kort.

  Spåret hålls kl. 13:35-14:05. Under den här tiden finns Charlotta Lundgren tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Charlotta Lundgren

  Leg. psykolog och organisationskonsult, Proredo
  Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult i egna företaget Proredo. Hon är aktuell med nya boken Tillitsbaserat ledarskap – Handbok för chefer och medarbetare.
 • 14:10

  Ledarskapet – nyckelfaktor för lönsamma företag

  Spårvalsscen 1
  Brilliants studier visar tydligt att både medarbetarengagemang och ledarskap har tydliga samband med lönsamhet. Vi kommer djupa i dessa samband och också titta på effekten av att gå från ”good-to great” både vad det gäller medarbetarengagemang och ledarskap – och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas engagemang. Vi visar färska resultat från en stor studie och påvisar även vikten av att omsätta resultat från undersökningar till action och ändrade beteenden.

  Spåret hålls kl. 14:10-14:40. Under den här tiden finns Sofie Johansson tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Sofie Johansson

  Affärsområdesansvarig för medarbetarupplevelse, Brilliant Future
  Sofie har mångårig erfarenhet av att arbeta med medarbetarupplevelse och medarbetarundersökningar. Som tidigare analyschef på Brilliant Future har hon även stor erfarenhet av analyser kring hur medarbetarengagemang och ledarskap hänger samman med lönsamhet.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 2: Standarder som stöd

  Spårvalsscen 2
  På spårvalet Standarder som stöd kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Så kan standarden rusta er för framtida kriser

  Spårvalsscen 2
  I framtiden måste vi vara bättre rustade inför både förutsedda och oförutsedda händelser. Det kan handla om pandemier, el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter som ställer höga krav på både organisationer och individer. Nu finns kontinuitetsstandarden Säkerhet och resiliens – ledningssystem för kontinuitet översatt till svenska, som ska bidra till att underlätta samverkan vid allvarliga och oförutsedda samhällshändelser.

  Spåret hålls kl. 13:00-13:30. Under den här tiden finns Susanna Björk tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Susanna Björk

  Projektledare, SIS
 • 13:35

  Spaning om framtidens standard

  Spårvalsscen 2
  Utvecklingstakten är en av de stora utmaningarna för standardiseringen. Inom vissa områden har tempot skruvats upp så pass mycket att vissa standarder är föremål för ständig revidering. I den globala enkäten om Iso 9001 nyligen efterlystes ett bredare omfång med mer fokus på ledarskap och hållbarhet. Så hur kommer framtidens standarder att utvecklas? Hur kommer de att användas och av vilka? Var kan framtidens standard göra skillnad?

  Spåret hålls kl. 13:35-14:05. Under den här tiden finns Dan Nilsson tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Dan Nilsson

  Chef för standardiseringsavdelningen, SIS
  Dan Nilsson är chef för standardiseringsavdelningen på Svenska Institutet för standarder, SIS.
 • 14:10

  I huvudet på en examinator

  Spårvalsscen 2
  Hur tänker en examinator i en utmärkelseprocess? Vad är det examinatorn fokuserar på när den ska leta goda föredömen i en utmärkelseprocess eller när den ska hjälpa ett företag att hitta sin styrkor och förbättringsområden? Lär dig identifiera framgångsfaktorerna för er verksamhet.

  Spåret hålls kl. 14:10-14:40. Under den här tiden finns Britt-Marie Olsson tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 3: Mål och strategi

  Spårvalsscen 3
  På spårvalet Mål och strategi kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Skapa kraft för att verkställa

  Spårvalsscen 3
  Ingen förbättringsprocess blir bättre än människorna som driver den. Därför behöver både verksamheten och individer verkställandekraft. Om motivation är människans startmotor är verkställandekraft – eller volitio – i stället förbränningsmotorn, kraften som gör att man verkligen kommer i gång och konsekvent agerar för att nå målet.

  Spåret hålls kl. 13:00-13:30. Under den här tiden finns Riitta Eivergård tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Riitta Eivergård

  Ledarskapskonsult och ledarskapscoach
 • 13:35

  Genomför strategin med hjälp av målstyrning

  Spårvalsscen 3
  Många gör felet att ta fram alldeles för många mål att styra mot. Konsekvensen blir inte sällan att många mål inte uppnås. Mål måste vara agerbara och dessutom visualiseras så att de blir både aptitliga och förståeliga av dem som ska arbeta mot dem. Och följer man inte upp dem blir det inte gjort. Forskning har visat att en människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem.

  Spåret hålls kl. 13:35-14:05. Under den här tiden finns David Holmberg tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  David Holmberg

  Grundare och vd, The Information Company
  David Holmberg är grundare och vd på The Information Company med målstyrning som specialitet.
 • 14:10

  Planera är silver, göra är guld

  Spårvalsscen 3
  Det är lätt att lägga för mycket tid på planeringen men när väl strategin ska implementeras så händer inte så mycket. En av författarna till boken ”Börja göra", en handbok i medarbetarskap och medarbetarkommunikation, tipsar om hur ni kommer igång och får era planerade leveranser gjorda.

  Spåret hålls kl. 14:10-14:40. Under den här tiden finns Johan Book tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Johan Book

  HejEngagemang och certifierad förändringsledare i Prosci
 • 13:00 - 14:40

  Spårval 4: Sponsrat

  Spårvalsscen 4
  På spårvalet Sponsrat kan du välja mellan tre föreläsningar från tre av våra partners.
 • 13:00

  Ledningssystem för kvalitet – vad kan det betyda för dig?

  Spårvalsscen 4 – Sponsrat av Landax
  Vi betonar hur företag kan utnyttja system-, struktur- och datakapital på bästa sätt för att effektivisera och optimera sina förvaltningsprocesser. Vi tittar också på vad ditt företag kan åstadkomma genom att byta till ett komplett, digitalt ledningssystem. Föreläsningen är på norska.

  Spåret hålls kl. 13:00-13:30. Under den här tiden finns talaren tillgänglig i chatten för frågor.
 • 13:35

  Vikten av en EHSQ-plattform

  Spårvalsscen 4 – Sponsrat av Quentic
  I den här presentationen fokuserar vi på vikten av en EHSQ-plattform. Att kunna bidra med goda processer som bygger bestående värden är inspirerande, därför vill vi på Quentic förenkla och skapa sammanhållna processer – och guida organisationer att på snabbaste sätt nå uppställda strategiska mål inom kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Allt i en enda plattform.

  Spåret hålls kl. 13:35-14:05. Under den här tiden finns Anders Dorsell tillgänglig i chatten för frågor. Talare

  Anders Dorsell

  Senior Presales Consultant, Quentic
 • 14:10

  SIS Kompetenspartner - Välkommen till kompetensportalen som bygger på SIS metod för effektiv kompetensutveckling

  Spårvalsscen 4 – Sponsrat av SIS
  Hos oss på SIS får du möjlighet att utbildad dig under en längre period, i din egen takt, under dina egna förutsättningar samt möjlighet att öva och reflektera på praktiska exempel i din egen organisation. Hör utbildningsledarna Malin Källbacka och Mikael Johansson presenterar SIS metoden som bygger på: • Digitala självstudier • Lärarledda tillfällen • Övningar • Reflektioner • Hemuppgifter

  Vi ses på SIS! Talare

  Malin Källbacka

  Utbildningsledare, SIS

  Mikael Johansson

  Utbildningsledare, SIS
 • 14:40 - 15:10

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i arenan eller besöka utställarområdet.
 • 15:10 - 15:20

  Live: Smart Break

  Huvudscenen
  Innan programmet fortsätter är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse. Husbandet bjuder också på musik. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 15:20 - 15:40

  Live: Årets Kvalitetsprofil

  Huvudscenen
  För andra gången utser Kvalitetsmagasinet Årets Kvalitetsprofil.

  Var med och nominera en person som med kunskap, engagemang och mod som inspirerar och motiverar andra i kvalitetsarbetet. Läs mer och nominera här. Talare

  Yasemin Bayramoglu

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
  Yasemin Bayramoglu är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 15:40 - 16:10

  Live: Framtidens organisation och ledarskap

  Huvudscenen
  Hur vi leder och organiserar våra verksamheter för att möta framtidens krav innebär stora utmaningar. Vilka trender kommer att påverka ledarskapet och vad behöver de som vill vara chef i framtiden gör samt sluta att göra? Det handlar bland annat om digitalisering, småskalighet och komplexitet som skapar nya förutsättningar för både chefs- och medarbetarroller. Men det handlar även om det faktum att både chefer och medarbetar tillhör människosläktet. Talare presenteras inom kort. Talare

  Marie Hallander Larsson

  HR-direktör, Akademiska Hus
 • 16:10 - 16:20

  Live: Summering och prisutdelning

  Huvudscenen
  Dagen sammanfattas från studion. Se om du vann några av våra fina priser! Stanna gärna kvar och mingla med andra i den digitala arenan. Talare

  Yasemin Bayramoglu

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
  Yasemin Bayramoglu är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

Talare

Lars Nilsson

Vd, C2 Management

Agnes Karlsson

Chef produktion, Postnord

Thomas Dimming

Engagemangsexpert

Johanna Jigmo-Linde

Kvalitets- och hållbarhetschef, Nordic Region, Staples

Jason Martin

Fil. dr och universitetslektor, Linköpings universitet

Marie Hallander Larsson

HR-direktör, Akademiska Hus

Ola Magnusson

Leancoach, Lindbäcks bygg

Charlotta Lundgren

Leg. psykolog och organisationskonsult, Proredo

Sofie Johansson

Affärsområdesansvarig för medarbetarupplevelse, Brilliant Future

Susanna Björk

Projektledare, SIS

Dan Nilsson

Chef för standardiseringsavdelningen, SIS

Riitta Eivergård

Ledarskapskonsult och ledarskapscoach

Britt-Marie Olsson

Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick

Johan Book

HejEngagemang och certifierad förändringsledare i Prosci

David Holmberg

Grundare och vd, The Information Company

Torleif Bratlie

Vd och grundare, Landax AS

Anders Dorsell

Senior Presales Consultant, Quentic

Malin Källbacka

Utbildningsledare, SIS

Mikael Johansson

Utbildningsledare, SIS

Yasemin Bayramoglu

Moderator, Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet

Sponsorer