Kvalitetsmagasinet Live

Konferensen om kvalitet och verksamhetsutveckling
9 okt 2019 - 10 okt 2019
Quality Hotel Globe

Vägen till ett framgångsrikt kvalitetsarbete

Kvalitetsutveckling kräver arbete med båda de mjuka och hårda värdena i en verksamhet. Det är många kompetenser som behöver samverka för att lyckas med kvalitetsarbetet. För att få framfart behövs en bra struktur och utvecklade processer men också att få en förbättringskultur på plats som stödjer värderingar, attityder och beteenden. Kvalitetsmagasinet Live ger dig metoder, bra verktyg och konkreta tips om hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i praktiken som kan användas direkt i vardagen. Här får du också insikt om ledarskap, om hur människor fungerar och varför vissa saker fungerar utifrån vetenskap och experter inom området.

| Kvalitetsmagasinet Live

Plats Quality Hotel Globe
Dag 1 9 oktober 2019, 09:00 - 17:10
Dag 2 10 oktober 2019, 09:00 - 14:00
Pris 8 490-12 490:- exklusive moms

Fördjupande workshops

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en praktisk workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan.

Program

 • onsdag 9/10
 • torsdag 10/10
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

  Plocka upp din namnbricka och njut av en kopp kaffe och en frukostmacka innan vi sätter igång.
 • 09:00 - 09:10

  Välkomna! Programmet inleds

  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Catharina Byström, moderator för dagen, hälsar välkommen och inleder dagen. Talare

  Catharina Byström

  Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet Live
 • 09:10 - 09:45

  De tre viktigaste byggstenarna för rätt kvalitetskultur

  Här får du ta del av kulturbyggets tre viktigaste byggstenar och hur du lägger dem i rätt ordning. Målet är att skapa en kultur av tillitsfull samverkan och ständiga förbättringar. Fokus ligger också på hur du gör självledarskapet till en organisatorisk vana för att lyfta kvaliteten i alla led.

  Ola Ljunggren Bergeå brinner för att hjälpa människor och organisationer att realisera sin potential. Han är mycket erfaren coach, Six Sigma Black Belt, examinator för SIQ och ledarutvecklare. Ola har skrivit boken ”Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar”, och hans fokus ligger på enkla, lättförståeliga modeller och arbetssätt i kombination med en djup förståelse för psyket och våra mänskliga beteenden. Talare

  Ola Ljunggren Bergeå

  Konsult, Real8
 • 09:45 - 10:15

  Kvalitetsverkstan sätter snurr på det dagliga kvalitetsarbetet

  Varför är det så svårt för skolan att driva ett systematiskt kvalitetsarbete? Utan förankring, delaktighet och förståelse har man svårt att nå framgång. Nu lanserar man ett systematiskt kvalitetsarbete under namnet Kvalitetsverkstan. Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, med stor egen erfarenhet av att leda och driva ett kvalitetsarbete i förskola och skola som rektor, berättar han om hur man kan tänka, men framför allt vad man kan göra.

  Peter Fredriksson är generaldirektör på Skolverket sedan 2017. Han har tidigare varit utbildningsdirektör i Södertälje och han har även en lång erfarenhet som både rektor och lärare. Talare

  Peter Fredriksson

  Generaldirektör, Skolverket
 • 10:15 - 10:25

  Kort från branschen

  Heta och snabba nyheter från branschens leverantörer.
 • 10:25 - 10:55

  Förmiddagspaus

  Ta en kopp kaffe eller te och mingla med övriga deltagare, talare och utställare!
 • 10:55 - 11:25

  Kulturen lyfte verksamheten till nya höjder

  Efter fem års hårt fokuserat arbete med att utveckla sin förbättringskultur fick det internationella Kranföretaget HIAB den brittiska utmärkelsen Quality Organisation of the Year. Det handlade om ledarskap men också att skapa förståelse för hur man omsätter och uttrycker en kulturförändring i kronor och ören. Lyssna till Tobias Bunne, kvalitetschef på HIAB AB.

  Tobias Bunne är kvalitetschef på HIAB AB Talare

  Tobias Bunne

  Kvalitetschef, HIAB AB
 • 11:25 - 12:00

  Vi var bäst, men hur blir man ännu bättre?

  Efter idogt arbete med kriterierna i kommunkompassen blev Kungsbacka årets kvalitetskommun 2011. Men hur bevarar man och utvecklar arbetet efter en sådan utmärkelse? Genom att riva pyramiderna, skrota stuprören och införa nya arbetssätt fick Kungsbacka kommun fart på sitt utvecklingsarbete med fokus på medborgaren. Med ett tydligt ledarskap har kulturen blivit en möjliggörare. Lyssna till Ann-Charlotte Järnström, vd VästKom, tidigare kommundirektör i Kungsbacka. Talare

  Ann-Charlotte Järnström

  Vd, VästKom. Tidigare kommundirektör i Kungsbacka.
 • 12:00 - 13:15

  Lunch och prat

  Våning 7, restaurangen
  Passa på att skapa nya kontakter under en sittande lunch.
 • 13:15 - 13:55

  Spårval 1: Stark kvalitetskultur lyfte problemskola

  Fredrikshovs slotts skola brottades med stora kvalitetsproblem som drabbade både ekonomi och skolresultat. Processerna hängde inte ihop och det saknades struktur. Med en ny ledningsstruktur och ett stor värderings – och resultatstyrt arbete har skolan blivit en av de mest attraktiva grundskolorna i Stockholm med 100 procent godkända elever. 2018 mottog de Utmärkelsen Bästa Skola. Här berättar skolans rektor Maija Möller Grimakova om arbetet. Talare

  Maija Möller Grimakova

  Rektor, Fredrikshovs slotts skola
 • 13:15 - 13:55

  Spårval 2: Skandia Elevators väg till en förbättringskultur

  Familjeföretaget Skandia Elevator från Varaslätten har de senaste tio åren arbetat hårt med att utveckla sin förbättringskultur. De har lagt ned mycket tid på både utbildning, verktyg och metoder under åren. Den tålmodiga resan har gett resultat med massor av lärdomar och konkreta resultat i form av kraftig tillväxt och ett stort medarbetarengagemang. Talar gör Jerry Olsson, kvalitets- och produktionsteknisk chef, Skandia Elevator. Talare

  Jerry Olsson

  Kvalitets- och produktionsteknisk chef, Skandia Elevator
 • 13:15 - 13:55

  Spårval 3: Så gjorde Kiwa för att få en värdeskapande internrevision

  Rätt använd är internrevisionen ett sätt att lyfta din verksamhet genom att skapa delaktighet, ge ökad kunskap och hitta ständiga förbättringar i verksamheten. Genom att jobba med företagskulturen och involvera så många som möjligt i internrevisionen har Kiwa gått från ”nödvändigt ont” till att internrevisionen är en positiv del av det dagliga arbetet som leder verksamheten framåt. Lyssna till Maria Karlman, kvalitetschef och Johanna Dahlman, affärsområdeschef Food från Kiwa. Talare

  Johanna Dahlman

  Affärsområdeschef Food, Kiwa

  Maria Karlman

  Kvalitetschef, Kiwa
 • 13:55 - 14:05

  Kort paus för spårbyte

 • 14:05 - 14:45

  Spårval 1: Konsten att lyfta varandra och bli ett vinnande lag

  När laget är större än jaget blir det roligare utveckling, ökad delaktighet och bättre resultat - och inte minst - mer bestående effekt och med en kultur som vinner i längden. Ett genomtänkt och tydligt ledarskap tar er genom förändringen på ett mer framgångsrikt sätt. Lyssna till Kenth Åkerman, kommunikationsansvarig i Ale kommun, ledarskapsexpert, talare och mental coach. Talare

  Kenth Åkerman

  Kommunikationsansvarig, Ale kommun
 • 14:05 - 14:45

  Spårval 2: Så fick vi alla att bidra med att göra vardagen bättre

  Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg började jobba med ständiga förbättringar 2013. Här ska alla känna att de kan vara med och påverka för att göra sin vardag bättre. Initiativet har väckt stort gensvar och nu finns ett stort engagemang för kvalitet i vardagen och ständiga förbättringar. En av drivkrafterna bakom är förbättringsledaren Camilla Ericsson som stöttar och coachar och får det att hänga ihop mellan avdelningarna.
 • 14:05 - 14:45

  Spårval 3: Från spridda insatser till ett samlat kvalitetsarbete

  Den stora utmaningen för den Sociala omsorgsprocessen i Nacka kommun var att få en bra överblick över sitt kvalitetsarbete. Det fanns en önskan om att samla alla sina aktiviteter och de ständiga förbättringarna under ett och samma tak. Efter ett övergripande förändringsarbete blev en del av lösningen att investera i ett digitalt verktyg - Stratsys. I januari 2018 var det release för medarbetarna och förankrings- och utvecklingsarbetet fortskrider ännu. Johanna Ginsburg, verksamhetsspecialist Kvalitetsledningssystem och digital utveckling och Ellinor Egefors, Gruppchef för Kvalitet och stöd på Omsorgsenheten delar med sig av sina erfarenheter – såväl framgångar som utmaningar. Talare

  Åsa Dyckner

  Planerare och utvecklare, kvalitet och stöd, Nacka kommun

  Ellinor Egefors

  Gruppchef för Kvalitet och stöd på Omsorgsenheten, Nacka kommun.
 • 14:45 - 15:20

  Eftermiddagspaus

  Fyll på med en ny energi under eftermiddagsfikat.
 • 15:20 - 15:30

  Återsamling

 • 15:30 - 16:00

  Kommunikation, det självklara verktyget för att nå förändring

  I mars fick hon pris som Årets kommunikativa ledare av föreningen Sveriges kommunikatörer med motiveringen att hon lyckats få med sig medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga. Något som öppnat upp för idéer och skapat både engagemang och stolthet. Här delar Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, med sig av sin verktygslåda för ett kommunikativt ledarskap.

  Christina Nordin är generaldirektör på Jordbruksverket. Talare

  Christina Nordin

  Generaldirektör, Jordbruksverket
 • 16:00 - 16:30

  Hemligheten bakom de bästa verksamheterna

  Vad gör organisationer som fått pris som till exempel Utmärkelsen Svensk Kvalitet så bra? Vad har de organisationerna gemensamt och vad gör de i praktiken? Vad kan andra lära av dem? Forskaren Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, har undersökt vad som gör de bästa verksamheterna så bra och ger råd om hur man själv kan tänka i sin verksamhet. Under hösten 2019 kommer hans bok Sveriges bästa verksamheter ut. Talare

  Henrik Eriksson

  Docent och forskare, Chalmers och Förbättringsakademin
 • 16:30 - 17:00

  Så skapas en prestationskultur

  Att skapa rätt kultur i verksamheten är kanske den viktigaste frågan. Här ligger fokus på hur man skapar en prestationskultur och hur man kopplar värdegrunden till resultatet. Lyssna till Linda Hammarstrand som driver Culture Academy och hjälper företag med att skapa en vinnande kultur.

  Linda Hammarstrand driver Culture Academy och hjälper företag med att skapa en vinnande kultur. Hon har 20 års erfarenhet av kommunikation, HR och utbildning inom Stena-sfären. Där levandegjorde hon Stenas affärsfilosofi och värdegrund för 22 000 medarbetare världen över. De senaste två åren, tills nyligen, har hon arbetat som Director of Passion och varit en del av Clarion Hotels ledningsgrupp. Hon ansvarade för företagskulturen och att göra Clarion Hotels till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Talare

  Linda Hammarstrand

  Driver Culture Academy
 • 17:00 - 17:10

  Summering av dagen

  Dagen sammanfattas av Kvalitetsmagasinets chefredaktör Catharina Byström. Talare

  Catharina Byström

  Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet Live
 • 17:10 - 18:10

  Mingel och eftersnack

  Stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg.
 • 08:30 - 09:00

  Registrering

 • 09:00 - 14:00

  Workshop 1: Kulturutveckling i praktiken – en enkel trestegsprocess för självledarskap, engagemang och laganda (Fullbokad)

  I denna workshop får du ta del av en okomplicerad trestegsprocess som stärker relationer och tillit, och som du kan applicera direkt på hemmaplan. Den gör det lättare för dig att koppla ihop individens egna drivkrafter med organisationens strategier, mål, processer och aktiviteter. Långsiktigt hjälper den dig att få organisationens delar att fungera som en följsam enhet, istället för att fastna i ständiga vi-och-dom-resonemang. Workshopen har blivit fullbokad.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop 2: Hållbarhet och kvalitet – så hänger det ihop

  Under den här dagen kommer vi att arbeta med hur företag kan hantera förväntningar som finns på att förebygga och åtgärda risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Det finns en stark liknelse mellan systematiskt kvalitetsarbete och det behov av systematik som uppstår när företag t ex ska kartlägga sina leverantörskedjor, värderar risker inom mänskliga rättigheter och följer upp sina leverantörer. Vi kommer utifrån ett antal drivkrafter (kommande lagkrav, Agenda 2030 och standarden för hållbar upphandling, ISO 20400 ) tillsammans hitta skärningspunkter där företag kan utnyttja den plattform man byggt upp i sitt kvalitetsarbete för att lyckas systematisera sitt arbete inom socialt ansvar. << Workshopen leds av Mattias Blomqvist som arbetar som konsult på Goodpoint inom företags och myndigheters arbete med miljö och CSR. Mattias har stor erfarenhet av att som uppdragsledare driva projekt relaterade till risker och möjligheter i företags och myndigheters verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och hjälpa till med strategiutveckling och kommunikation. << Mattias Blomqvist har under många år hjälpt företag och myndigheter att efterleva lagstiftning inom miljö, hälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter och har en god förmåga att se komplexa samband inom lagstiftning både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Sedan många år arbetar << Mattias Blomqvist arbetar även med revisionsuppdrag inom socialt ansvar både för myndigheter och företags räkning.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop 3: Så blir din verksamhet mer processorienterad

  Den funktionsorienterade verksamhetens tröghet och oförmåga att respondera på en föränderlig omvärld har aldrig utgjort ett större hinder för framgång än nu. Nedärvda traditioner frontalkrockar med ambitionen att bli mer effektiv, kundorienterad, agil och engagerande. I de flesta verksamheter pågår därför processorientering, även om det inte alltid kallas så. Till målbilden hör ett värdeskapande som är både effektivt och kunddrivet. En av grundvalarna för dessa egenskaper är ett engagerat samarbete över organisationsgränser. Men hur gör man rent praktiskt för att göra verksamheten mer processorienterad? Workshopen belyser frågor som: varför processorientering är högaktuellt, framgångsfaktorer för processorientering, bedömning av hur processorienterad en verksamhet är samt planering och genomförande av processorientering.

Talare

Catharina Byström

Moderator och chefredaktör, Kvalitetsmagasinet Live

Ola Ljunggren Bergeå

Konsult, Real8

Christina Nordin

Generaldirektör, Jordbruksverket

Peter Fredriksson

Generaldirektör, Skolverket

Henrik Eriksson

Docent och forskare, Chalmers och Förbättringsakademin

Ann-Charlotte Järnström

Vd, VästKom. Tidigare kommundirektör i Kungsbacka.

Tobias Bunne

Kvalitetschef, HIAB AB

Linda Hammarstrand

Driver Culture Academy

Maija Möller Grimakova

Rektor, Fredrikshovs slotts skola

Jerry Olsson

Kvalitets- och produktionsteknisk chef, Skandia Elevator

Kenth Åkerman

Kommunikationsansvarig, Ale kommun

Camilla Ericsson

Förbättringsledare, Ahlsell

Åsa Dyckner

Planerare och utvecklare, kvalitet och stöd, Nacka kommun

Ellinor Egefors

Gruppchef för Kvalitet och stöd på Omsorgsenheten, Nacka kommun.

Johanna Dahlman

Affärsområdeschef Food, Kiwa

Maria Karlman

Kvalitetschef, Kiwa

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet