Kvalitetsmagasinet Live

Säkra ditt kvalitetsarbete i en föränderlig värld

Hur kommer framtidens kvalitetsarbete att se ut? I en värld som ständigt förändras blir kvalitetsarbetet allt viktigare, och det är just det vi utforskade och diskuterade under höstens Kvalitetsmagasinet Live.

Kvalitetsmagasinet Live

24 oktober 2023 08:00 - 17:00
25 oktober 2023 08:00 - 14:00
7A Odenplan i Stockholm
Från 8 490:- exklusive moms till 12 480 kr
Exkl. moms

Under konferensen den 24 oktober 2024 dök vi in ämnen som förbättringsarbete, kvalitetsrollen, hållbarhet, digitalisering och kundfokus. Hur kan vi möta de ökade kraven på våra verksamheter och samtidigt anpassa oss till den digitala transformationens hastighet? Vilka verktyg och strategier behövs för att driva effektiva förbättringsprojekt? Och hur kan vi integrera hållbarhetsperspektiv i vårt kvalitetsarbete för att skapa en bättre framtid?

Kvalitetsmagasinet Live är mötesplatsen där du får inspiration och insikter från kunniga talare och experter, delar erfarenheter med andra och hittar de senaste lösningarna för att stärka ditt kvalitetsarbete.

Dagen efter huvudkonferensen den 25 oktober fanns möjligheten att bygga ut programmet med den fördjupande workshopen ”Kvalitetsledarskap, konsten att få med sig folk”.

Program dag 1

 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

 • 09:00 - 09:10

  Välkommen!

  Kalle Anrell Moderator

  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Kalle Anrell hälsar välkommen till dagen.
 • 09:10 - 09:45

  Kvalitetsarbetets viktigaste uppgifter i framtiden

  Ida Gremyr Professor, Chalmers

  Vilka trender i omvärlden behöver kvalitetsansvariga ha koll på för att skapa framtidens kvalitetsarbete? Det ger professor Ida Gremyr svar på i en spaning om vart yrkesrollen är på väg - och vilka krav som ställs i en allt mer digital värld som kämp ...se merar med att vara hållbar. ...se mindre
 • 09:45 - 10:20

  Kundfokus på riktigt – lite snack och mycket verkstad

  Lars Nilsson Vd, C2 Management

  Med hjälp av systematisering av kundresan och en tydligare mer frekvent mätning av kundnöjdheten har C2 Management säkerställt att man alltid arbetar för kundens räkning. Lars Nilsson kommer exemplifiera olika handgripliga sätt att sätta kundfokus hö ...se mergst upp på dagordning – det sker bland annat genom att bjuda in kunder på varje ledningsgruppsmöte. ...se mindre
 • 10:20 - 10:30

  Hisspitch med utställarna

 • 10:30 - 10:50

  Kaffe med mingel

 • 10:50 - 11:20

  Att leka in förbättringsarbetet

  Sofie Semb Processutvecklare, Ikea

  Nancy Murtic Projektledare och konsult, CGI.

  Anna Sjöholm Hultblad Förbättringsledare, Frontit

  Sofie Semb, Nancy Murtic och Anna Sjöholm Hultblad fann varandra och kärleken till ständiga förbättringar hos dåvarande arbetsgivaren Humana Assistans. Trion använder lekfullhet och gamifiering som verktyg för att accelerera förbättringsarbetet och g ...se merarantera att kundens röst hörs genom hela processen. Här sprider de inspiration och idéer om hur förbättringsarbetet blir en både rolig och meningsfull del av arbetsdagen. ...se mindre
 • 11:20 - 11:50

  Paneldebatt: Hur vässar vi kvalitetsarbetet – med rätt fokus och starkt engagemang?

  Ida Gremyr Professor, Chalmers

  Lars Nilsson Vd, C2 Management

  Anna Sjöholm Hultblad Förbättringsledare, Frontit

  Raphaelle Sisask Sidekick

  Under förmiddagen har våra fem talare belyst dagens och morgondagens kvalitetsarbete i olika aspekter. I den här paneldebatten hittar vi skillnader, likheter och vi borrar oss ännu mer ner i detaljerna som ger resultat i arbetet. Paneldebatten leds a ...se merv Kvalitetsmagasinets reporter Raphaelle Sisask. ...se mindre
 • 11:50 - 11:55

  Genomgång av eftermiddagens spårval

  Kalle Anrell Moderator

  Raphaelle Sisask Sidekick

  Ellinor Gotby Eriksson Sidekick

  Spårvalsmoderatorerna Kalle Anrell, Ellinor Gotby Eriksson och Raphaelle Sisask går igenom de fyra föreläsningarna per spår som inleder eftermiddagen.
 • 11:55 - 13:10

  Lunch med mingel i utställningen

 • 13:10 - 15:20

  Spår 1: Hållbarhet – i ett kvalitetsperspektiv

  Ann-Kristin Littorin Senior manager ESG reporting, PwC

  Suzan Hourieh Lindberg Vd, Perspetivo

  Carolina Pettersson Hållbarhetsdirektör, Region Stockholm

  Hållbarhet är en av de viktigaste trenderna i kvalitetsarbetet - och allt fler kvalitetschefer får ansvar även för verksamhetens hållbarhetsarbete. Här får du grundläggande kunskaper i de viktigaste hållbarhetsfrågorna.
 • 13:10

  Hållbarhetsrapportering – experten guidar dig

  Ann-Kristin Littorin Senior manager ESG reporting, PwC

  Vad måste du ha koll på och hur ska du jobba rent praktiskt för att leva upp till rådande lag-krav? Hittills är det stora och medelstora börsnoterade bolag som behövt hållbarhetsrapportera, men i årsredovisningarna för 2026 års räkenskapsår gäller de ...se mert även för mindre börsnoterade bolag. EU-kraven har också en direkt påverkan på storföretagens underleverantörer. Därför berättar experten Ann-Kristin Littorin om allt du måste ha koll på NU! ...se mindre
 • 13:40

  Social Hållbarhet – en förutsättning för tillväxt, innovation och framtidssäkring

  Suzan Hourieh Lindberg Vd, Perspetivo

  Sverige har genomgått snabba demografiska förändringar som berikat landet med nya perspektiv, innovationer och möjligheter. Nu, mer än någonsin, är det viktigt med tillgång till representativa data och insikter som speglar hela svenska befolkningen. ...se merSuzan Hourieh Lindberg kommer att visa på hur dessa demografiska förändringar påverkar samhället och varför det är nödvändigt för organisationer att ta vara på dessa perspektiv. ...se mindre
 • 14:10

  Kort paus

 • 14:20

  Skapa varaktig hållbarhet

  Ann Eberhardsson Förändringsledare och kursutvecklare hållbar utveckling

  Det finns mycket forskning kring hur man skapar motivation och utvecklar grupper i en organisation. Men vilka verktyg finns det i vardagen för att avsiktligt bygga ett långsiktigt hållbart engagemang som bidrar till en mer hållbar utveckling och mer ...se merhållbara arbetsplatser och yrkesliv. Hur kan ett medvetet hållbarhetsfokus hos chefer och medarbetare stärka organisationens mål och resultat? Här får du inspiration att ta nästa steg och komma igång med hållbart engagemang och hållbart ledarskap. Oavsett yrkesroll! ...se mindre
 • 14:50

  Så drivs Stockholm hållbarhetsarbete med kvalitet i tuffa tider

  Carolina Pettersson Hållbarhetsdirektör, Region Stockholm

  Hur gör man för att klimatmålen inte ska bli lidande trots sviktande ekonomi och kompetensbrist? Kommer regionen kunna hålla sig till sin hållbarhetsstrategi? Carolina Pettersson berättar hur Region Stockholm driver sitt hållbarhetsarbete med kvalite ...se mert i motvind. ...se mindre
 • 13:10 - 15:20

  Spår 2: Digitalisering utan att glömma bort kvaliteten

  Johan Magnusson Professor, Göteborgs universitet och SCDI

  Malin Holsner Managing director, Telness

  Susan Ballhausen Bjelke Vd, SIQ

  Anders Hellborg Delägare, Centuri

  Ytterligare en stor trend i världen är digitaliseringen som påverkar de flesta branscher idag. För kvalitetsvärlden gäller det att inte lämna över ansvaret till it-avdelningarna helt - utan att man ser till att digitaliseringen sker systematiskt och ...se mermed kvalitet. ...se mindre
 • 13:10

  Därför måste digitalisering inom offentlig sektor skyndas på

  Johan Magnusson Professor, Göteborgs universitet och SCDI

  Digitalisering inom offentlig sektor har alltför länge hanterats inkompetent och styvmoderligt. Det anser Johan Magnusson som har flera förslag på hur den negativa spiralen ska brytas. Bland annat måste digitaliseringen sluta betraktas som en it-fråg ...se mera, och nationella satsningar på digital transformation måste bygga på adekvat forskning snarare än dyra konsulter. ...se mindre
 • 13:40

  Vem tar makten över digitaliseringen?

  Susan Ballhausen Bjelke Vd, SIQ

  I en digitalisering av en verksamhet finns det alltid flera avdelningar som är intresserade av att driva förändringen. SIQ:s nya vd Susan Ballhausen Bjelke delar med sig av sina erfarenheter hur kvalitets- och it-avdelningarna bäst jobbar tillsammans.
 • 14:10

  Kort paus

 • 14:20

  Så får du kundnöjdhet i en helt digital verksamhet

  Malin Holsner Managing director, Telness

  Den svenska operatören Telness byggde redan vid lanseringen för snart sex år sedan upp ett stort antal kundresor för hur kunder skulle ansluta till tjänsten och för att kunna rapportera in fel om/när de uppstod. Allt för att kunna förändra hur bransc ...se merhen, som kämpar med kundnöjdheten, uppfattas av kunderna. Sex år senare finns massor av lärdomar. ...se mindre
 • 14:50

  Digitalisering av industrin – behov och kravställning

  Anders Hellborg Delägare, Centuri

  Nya regulatoriska krav, förändringar i värdekedjan, ny teknik och ökade informationsmängder – hur påverkar detta krav och förväntningar på systemstödet? Vad är viktigt att tänka på? Och hur får man ihop ett verksamhetsstöd som stödjer ett kontinuerli ...se mergt förbättringsarbete. ...se mindre
 • 13:10 - 15:20

  Spår 3: Inspireras till bättre kvalitetsarbete

  Dan Nilsson Tillstånds- och tillsynschef, Humana

  Dennis Fredriksson Platschef, Orbit One

  Nina Andersson Enhetschef, Region Västernorrland

  Heléne Taflin Verksamhetsutvecklare, Region Västernorrland

  För att utveckla ditt arbete med kvalitet i verksamheten så behöver man inspireras av andra. På det här spåret har vi samlat fyra riktigt inspirerande projekt.
 • 13:10

  Kvalitetssäkrade HVB-hem – från idé till verklighet

  Dan Nilsson Tillstånds- och tillsynschef, Humana

  Dan Nilsson har flerårig erfarenhet som föreståndare för HVB-hem och som socionomkonsult. Under sitt yrkesliv har han sett ett växande behov av mer standardiserade HVB-insatser. Nu arbetar han som tillstånds- och tillsynschef på Humana, som har varit ...se mer med och tagit fram en ny standard för att kvalitetssäkra HVB-hem. I dag kommer han berätta om arbetet med standarden och vilka förhoppningar han har för detta verktyg. ...se mindre
 • 13:40

  Leanpris-vinnarna om framgångsreceptet “rätt från mig”

  Dennis Fredriksson Platschef, Orbit One

  Kvalitetsresan på industribolaget Orbit One har gått från att vara kontrollerande till att uteslutande fokusera på progress. Tack vare ett ihållande förbättringsarbete vann företaget Svenska Leanpriset 2022. Dennis Fredriksson, platschef i Stockholm ...se merberättar om hur deras lean-arbete har lyft företaget till nya höjder. ...se mindre
 • 14:10

  Kort paus

 • 14:20

  Så blir framtidens ledningssystem

  Sponsrad talarpunkt

  Sofia af Donner Vassback Kompetensområdesansvarig för Ledningssystem och Hållbarhet, Canea

  Hur kommer vi att använda oss av ledningssystem i framtiden? Och hur kommer vi att behöva utveckla våra ledningssystem? Vi går igenom hur trender och möjliggörare kommer påverka arbetet med ledningssystem och vad du behöver ta hänsyn till för att ert ...se mer ledningssystem ska vara redo för framtiden. ...se mindre
 • 14:50

  Ändrat arbetssätt ledde till kapade köer på klinikens öppenvård

  Nina Andersson Enhetschef, Region Västernorrland

  Heléne Taflin Verksamhetsutvecklare, Region Västernorrland

  Under hösten 2022 påbörjade Region Västernorrland ett målmedvetet förändringsarbete för att öka tillgängligheten inom kvinnoklinikens öppenvård. Barnmorskor från Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå har tillsammans byggt nya rutiner och arbetssätt f ...se merör att kapa vårdköer, och idag jobbar de med att försöka hitta mer långvariga lösningar som fortsätter att säkerställa goda resultat. ...se mindre
 • 15:20 - 15:45

  Kaffe med mingel

 • 15:45 - 16:15

  Prisutdelning: Årets Kvalitetsprofil 2023

  Årets kvalitetsprofil 2023 Utses under dagen

  Kalle Anrell Moderator

  Raphaelle Sisask Sidekick

  Kvalitetsmagasinets redaktion och juryn för Årets Kvalitetsprofil 2023 har gjort sitt val. Här får du se vem som vinner den ärofyllda utmärkelsen. Vinnaren berättar sedan om sitt kvalitetsarbete i en intervju av Kvalitetsmagasinets reporter Raphaelle ...se mer Sisask på scenen.

  Här kan du läsa mer om Årets Kvalitetsprofil och nominera.
  ...se mindre
 • 16:15 - 16:45

  Inspirerande avslutning: Så får du med alla på förbättringståget

  Mehzabeen Kamruddin Verksamhetschef, Halmstads kommun

  Sedan Mehzabeen Kamruddin flyttade till Halmstad kommun har hon förbättrat kommunens verksamheter på flera olika nivåer. Från städare till verksamhetschef och allt däremellan. Här berättar hon om hur innovativsförmåga kan skapa kundfokus i en förände ...se merrlig bransch, och utmaningarna med att få med hundratals anställda på förbättringståget. ...se mindre
 • 16:45 - 16:50

  Sammanfattning av dagen!

  Kalle Anrell Moderator

  Raphaelle Sisask Sidekick

  Ellinor Gotby Eriksson Sidekick

  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Kalle Anrell och spårvalsmoderatorerna Raphaelle Sisask och Ellinor Gotby Eriksson sammanfattar dagen och delar med sig av sina lärdomar från dagen.
 • 16:50 - 18:00

  Mingel och eftersnack

  Ta chansen att snacka med övriga deltagare på konferensen om de viktigaste lärdomarna och de mest inspirerande talarna. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Program dag 2

 • 09:00 - 14:00

  Workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshopen "Kvalitetsledarskap, konsten att få med sig folk". Workshopen hålls på Downtown Camper, centralt i Stockholm och pågår mellan kl. 09.00-14.00 med ...se merinbyggda pauser i agendan. ...se mindre
 • Workshop: Kvalitetsledarskap, konsten att få med sig folk

  Thomas Dimming Kultur- och engagemangsexpert, Wildfire

  Som kvalitetsansvarig har du ofta en ledarskapsroll utan att ha en chefsroll i linjen att falla tillbaka på. Du ska få människor du inte är chef för – både andras medarbetare och chefer – att engageras och motiveras av utvecklingsarbetet. Som special ...se merist vet du ofta vad som borde göras men inte hur du ska få med dig människorna. Då behöver du allas engagemang och du måste förstå vad som motiverar andra. I denna workshop får du insikter i vad som driver engagemang och hur du kan skapa förutsättningar för motivation, samt vilka faktorer som bidrar till att skapa en stark kvalitetskultur.

  Workshopen leds av Thomas Dimming, konsult med fokus på engagemang och kultur, Wildfire
  ...se mindre

Talare

Huvudprogram

Ida Gremyr

Professor, Chalmers
Ida Gremyr är professor vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg. Hon forskar kring kvalitetsfunktionen och de kvalitetsprofessionellas föränderliga roll samt ansvarar ...se merför, och undervisar i, masterprogrammet "Quality and Operations Management". ...se mindre

Lars Nilsson

Vd, C2 Management
Lars Nilsson är konsult och vd för C2 Management. Han är i grunden civilingenjör och civilekonom och har 20 års erfarenhet av arbete med förbättringsarbete.

Sofie Semb

Processutvecklare, Ikea

Nancy Murtic

Projektledare och konsult, CGI.

Anna Sjöholm Hultblad

Förbättringsledare, Frontit

Ann-Kristin Littorin

Senior manager ESG reporting, PwC
Ann-Kristin Littorin är senior manager på revisions- och konsultföretaget PwC. Hennes främsta styrka är hållbarhetsrapportering. Hon har tidigare bland annat jobbat som rådgivare, strateg och projektl ...se meredare inom hållbarhet och finansiell kommunikation. ...se mindre

Suzan Hourieh Lindberg

Vd, Perspetivo
Suzan Hourieh Lindberg är medgrundare till företaget The Social Few och vd för insiktbolaget Perseptivo. Hon har bakgrund inom statistik, kommunikation och affärsutveckling och har som mål att skapa m ...se meredvetenhet kring hur man tar socialt hållbara beslut med hjälp av data. ...se mindre

Carolina Pettersson

Hållbarhetsdirektör, Region Stockholm
Sedan ett år är Carolina Pettersson hållbarhetsdirektör i Region Stockholm. Innan dess har hon varit kommundirektör i Nynäshamn, där hållbar utveckling och organisationskultursfrågor varit i fokus.

Johan Magnusson

Professor, Göteborgs universitet och SCDI
Johan Magnusson är tillsammans med kollegan Tomas Lindroth aktuell med boken “Offentlig sektors digitalisering” - Sveriges första bok om digitalisering i offentlig sektor. Han har Johan i flera år stu ...se merderat ämnet vid Forskningkonsortiet Digital förvaltning på Göteborgs universitet. ...se mindre

Malin Holsner

Managing director, Telness
Malin Holsner leder den svenska operatören Telness - en helt digital företagsoperatör som startade för sex år sedan.

Dan Nilsson

Tillstånds- och tillsynschef, Humana

Dennis Fredriksson

Platschef, Orbit One
Orbit one är ett kontraktstillverkningsföretag, vilket innebär att de tillverkar eller bearbetar produkter på uppdrag av ett annat företag. Orbit One startade 2005 och har idag 70 kunder inom olika br ...se meranscher. Tillverkningsenheterna finns i Stockholm, Ronneby och Prabuty, Polen. Orbit One-koncernen har idag runt 700 anställda och ägs av medlemmar i ledning och styrelse. ...se mindre

Nina Andersson

Enhetschef, Region Västernorrland
Nina Andersson är barnmorska i botten och har jobbat inom förlossningsvård samt på ungdomsmottagningar. Sedan 2021 är hon enhetschef på kvinnoklinikens gynekologiska mottagning i Sundsvall.

Heléne Taflin

Verksamhetsutvecklare, Region Västernorrland
Heléne Taflin är barnmorska på kvinnoklinikens gynekologiska mottagning i Sundvall, verksamhetsutvecklare inom kvinnosjukvården Västernorrland och projektledare i Region Västernorrlands satsning att k ...se merapa köerna. ...se mindre

Årets kvalitetsprofil 2023

Utses under dagen

Mehzabeen Kamruddin

Verksamhetschef, Halmstads kommun
Mehzabeen Kamruddin, flerfaldigt nominerad till Årets kvalitetsprofil. Mehzabeen Kamruddin brinner för att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig sedda och betydelsefulla – oavsett hur stor o ...se merrganisationen är. Hon anser att det är det enda sättet att säkerställa att strukturen bibehålls - och att brukare respektive kunder får det som efterfrågas. ...se mindre

Sofia af Donner Vassback

Kompetensområdesansvarig för Ledningssystem och Hållbarhet, Canea
Sofia af Donner Vassback är kompetensområdesansvarig på Canea för Ledningssystem och Hållbarhet. Sofia har lång erfarenhet från att ha jobbat med ledningssystem både operativt och strategiskt inom oli ...se merka branscher, såsom Försvarsmakten, industrin och tjänstesektorn. ...se mindre

Ann Eberhardsson

Förändringsledare och kursutvecklare hållbar utveckling
Ann Eberhardsson arbetar med många hållbarhetsperspektiv med kvalitet och beteendevetenskap som grund för att möjliggöra mer hållbar framgång i livet och yrkeslivet och i olika verksamheter. Hon har r ...se meroller som HR-generalist, coach, kursutvecklare och lärare inom hållbar utveckling och CSR. ...se mindre

Susan Ballhausen Bjelke

Vd, SIQ

Anders Hellborg

Delägare, Centuri
Anders Hellborg är delägare på Centuri AB, en systemleverantör inom informationshantering och ledningssystem. Anders har lång erfarenhet inom verksamhetsledning och förbättringsarbete och med en bakgr ...se merund från bland annat bilindustri, energi, media och många år som managementkonsult inom ”business transformation” för några av våra större industriföretag delar han med sig av några av de viktigaste trenderna och hur de påverkar kravbilden på verksamhetsstöd för industrin. ...se mindre

Kalle Anrell

Moderator
Kalle Anrell är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet.

Raphaelle Sisask

Sidekick
Raphaelle Sisask är reporter på Kvalitetsmagasinet.

Ellinor Gotby Eriksson

Sidekick
Ellinor Gotby Eriksson är reporter på Kvalitetsmagasinet.

Workshopledare

Thomas Dimming

Kultur- och engagemangsexpert, Wildfire

Premiumpartner