Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

4 maj 2023
Digital och interaktiv konferens

Kvalitetsarbete i dag och i morgon

Den senaste tiden har varit kantad av extraordinära händelser. Inflation, dysfunktionell elmarknad, krig i närområdet, pandemi och annalkande lågkonjunktur påverkar både näringsliv och offentlig sektor. Hur kan vi upprätthålla ett gott kvalitetsarbete under hårt förändringstryck, när konkurrensen inom industrin är knivskarp och när allt färre ska försörja allt fler i en pressad ekonomi?

Vi utforskar hur ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till en positiv utveckling, bättre resultat och högre effektivitet. Och vi tankar kompetenskontot med idéer, verktyg och inspiration om hur en kvalitetschef kan möta de utmaningar som uppstår i en föränderlig värld.

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Plats Digital och interaktiv konferens
Tid 4 maj 2023, 09:00 - 16:40
Pris 8 490:- exklusive moms

Efter dagen ska du även ha fått svar på:  

 • Hur kvalitetschefsrollen utvecklas framöver. 
 • Hur du gör upphandlingar för att öka kvaliteten. 
 • Hur utvecklingen inom svenskt kvalitetsarbete går. 
 • Hur årets kvalitetskommun arbetar. 
 • Hur utvecklingen för hållbarhet ser ut inom kvalitetsområdet. 
 • Hur du kan arbeta effektivare.

Kvalitetsmagasinet Live ger er också en verktygslåda med nya redskap, ett möte med de bästa experterna, intressanta case samt möjligheten att interagera med andra deltagare under konferensen i konferensens digitala plattform.  

Konferensen genomförs på en avancerad digital plattform. Fördelen med detta är att du som deltagare också kan se samtliga parallella spårval i efterhand, liksom hela den övriga konferensen. 

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:30 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala konferensplattformen. Här finns det möjlighet att interagera med andra deltagare.
 • 09:00 - 09:10

  Välkommen

  Live från studion
  Dagens moderator Ellinor Gotby Eriksson från Kvalitetsmagasinet, hälsar alla välkomna och inleder programmet. Här får du som besökare också guidning i den digitala plattformen. Talare

  Ellinor Gotby Eriksson

  Moderator, Kvalitetsmagasinet
 • 09:10 - 09:40

  Innovations- och anpassningsförmåga avgörande för Sveriges konkurrenskraft

  Live från studion
  Behovet av innovations- och anpassningsförmåga ökar i verksamheter. Ledningsmodeller måste utvecklas med nya hållbara principer som leder och styr med nya arbetssätt. Föråldrade ledningsprinciper driver inte medarbetarengagemang och gör verksamheter trögrörliga i förhållande till omgivningen.
  Inom kvalitetsprofessionen finns det en lång erfarenhet av att leda och styra verksamheter mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, men utmaningarna är stora och behovet av ökad förändringshastighet är en förutsättning. Där kan framtidens kvalitetschef göra skillnad. Talare

  Anders Fundin

  Forskningsledare, SIQ och professor i kvalitetsutveckling, Mälardalens universitet
  Anders Fundin är forskningsledare vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och professor i kvalitetsutveckling vid Mälardalens universitet. Genom internationella strategiska ledningsroller och med forsknings- och utvecklingserfarenhet inom näringsliv och offentlig verksamhet har Anders forskningsintresse utvecklats inom områden som kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledningsmodeller som främjar hållbarhet i organisationer.
 • 09:40 - 10:10

  Från reaktiv till proaktiv 

  Live från studion
  Från reaktivt till proaktivt, och från kontroll till verksamhetsutveckling. Kvalitetsarbete världen över genomgår stora förändringar. Det är inte längre en isolerad aktivitet, utan den är integrerad i verksamhetsutveckling, prestanda, hållbarhet mm. Hur förhåller vi oss till detta skifte och vilka beteenden leder till god kvalitet och i sin tur till kostnadseffektiva processer som skapar värde för kunden. Talare

  Lena Vågberg

  Kvalitetschef, AstraZeneca
  Lena Vågberg är kvalitetschef för AstraZenecas forskning och utveckling. Hon har över 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom läkemedelsindustrin i olika roller inom tillverkning, marknadsföring samt de senaste 10 åren från klinisk och pre-klinisk forskning och utveckling. Att gå från att lägga mycket resurser på kvalitet och kontroll till att implementera en mer kostnadseffektiv modell samt att kommunicera nyttan av att bygga in kvalitet har varit och är en drivkraft.
 • 10:10 - 10:15

  Smart Break

  Live från studion
  Innan pausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse med yogainstruktören Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 10:15 - 10:30

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 10:30 - 11:00

  Genomtänkt kvalitetsarbete ger stora vinster

  Live från studion
  Många företag har länge drivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vad kan en pressad offentlig sektor lära sig av detta? Finns det utrymme att arbete smartare och mer organiserad och därigenom spara stora kostnader? Hur kan kvalitetsarbetet bidra till medborgarnyttan? Talare

  Leif Östling

  Näringslivsprofil
  Leif Östling, tidigare vd Scania och ordförande i Svenskt Näringsliv ställde sig frågan ”Vad f..n får jag för pengarna?” Uttalandet fick ett mycket positivt genomslag, vilket ledde till att han valde att starta Kommissionen för Skattenytta. Kommissionens syfte är att skifta fokus i den politiska debatten. Från frågan, hur mycket mer pengar som behövs till välfärden – till frågan, hur effektivt använder vi de resurser som redan finns tilldelade.
 • 11:00 - 11:30

  Mätbart och märkbart kvalitetsarbete i årets kvalitetskommun

  Live från studion
  Barn- och familjeenheten i Nacka kommun har med ett tydligt kvalitetsarbete riktat mot barnens bästa lyckats vända enhetens resultat till ett föredöme. Ledningen har genom att odla en ny kultur tillsammans med chefer och medarbetare förändrat organisationen och därigenom skapat en märkbar och mätbar utveckling som både gynnar Nackaborna och medarbetarnas arbetsmiljö. Nacka kommun utsågs till årets kvalitetskommun 2022 av SIQ.

  Här får du veta hur det gick till när man lade om hela arbetssättet på enheten och vad som är grunden till Nackas framgångar. Talare

  Caroline Andreasson

  Enhetschef, familjeenheten, Nacka kommun
  Caroline Andreasson är enhetschef i Nacka kommun där hon är ansvarig för Barn- och familjeenheten med ca 100 medarbetare sedan våren 2017. Hon är socionom till professionen och har i samtliga roller genom åren drivits av att utveckla verksamheter med fokus på bäst nytta för de vi är till för. Caroline blev Årets förbättringschef 2021, för sitt ledarskap under omläggningen av Barn- och familjeenhetens arbetssätt.
 • 11:30 - 11:35

  Smart Break

  Innan panelsamtalet är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse med yogainstruktören Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 11:35 - 12:00

  Panelsamtal om kvalitetschefens framtida roll

  Live från studion
  Vilka utmaningar står kvalitetsarbetet inför? Hur måste det anpassas till den snabba omvärldsförändringen? Hur kan det bidra till en positiv utveckling? Här samtalar bland annat Anders Fundin, Caroline Andreasson och Lena Vågberg. Talare

  Anders Fundin

  Forskningsledare, SIQ och professor i kvalitetsutveckling, Mälardalens universitet
  Anders Fundin är forskningsledare vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och professor i kvalitetsutveckling vid Mälardalens universitet. Genom internationella strategiska ledningsroller och med forsknings- och utvecklingserfarenhet inom näringsliv och offentlig verksamhet har Anders forskningsintresse utvecklats inom områden som kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledningsmodeller som främjar hållbarhet i organisationer.

  Lena Vågberg

  Kvalitetschef, AstraZeneca
  Lena Vågberg är kvalitetschef för AstraZenecas forskning och utveckling. Hon har över 30 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom läkemedelsindustrin i olika roller inom tillverkning, marknadsföring samt de senaste 10 åren från klinisk och pre-klinisk forskning och utveckling. Att gå från att lägga mycket resurser på kvalitet och kontroll till att implementera en mer kostnadseffektiv modell samt att kommunicera nyttan av att bygga in kvalitet har varit och är en drivkraft.

  Caroline Andreasson

  Enhetschef, familjeenheten, Nacka kommun
  Caroline Andreasson är enhetschef i Nacka kommun där hon är ansvarig för Barn- och familjeenheten med ca 100 medarbetare sedan våren 2017. Hon är socionom till professionen och har i samtliga roller genom åren drivits av att utveckla verksamheter med fokus på bäst nytta för de vi är till för. Caroline blev Årets förbättringschef 2021, för sitt ledarskap under omläggningen av Barn- och familjeenhetens arbetssätt.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

  Nu är det dags för lunchpaus innan det är dags för spårval.
 • 13:00 - 14:30

  SPÅR 1 Kvalitetskrav vid upphandling

  Spår 1
  Under spåret Kvalitetskrav vid upphandling kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:00 - 13:30

  Upphandling av tjänster – hur ser företagen på förutsättningarna för kvalitativa leveranser?

  Spår 1 Kvalitetskrav vid upphandling
  Här får du en övergripande bild av tjänsteföretagens erfarenheter av offentlig upphandling och vad de anser behöver förbättras för att det ska bli bra offentliga affärer med fokus på kvalitet. Talare

  Ulrica Dyrke

  Jurist och näringspolitisk expert, Almega
  Ulrica Dyrke är jurist och näringspolitisk expert på Almega.
 • 13:30 - 14:00

  Hur bedömer den offentliga sidan kvalitetskraven i en upphandling?

  Spår 1 Kvalitetskrav vid upphandling
  Beroende på upphandlingens tilldelningskriterier tillmäts offererad kvalitet varierande betydelse. Charlotta Strengberg beskriver här skillnaderna mellan de olika grunder för utvärdering vad gäller kvalitet. Talare

  Charlotta Strengberg

  Jurist och senior upphandlingskonsult, Colligio
  Charlotte Stengberg är jurist och senior upphandlingskonsult på Colligio.
 • 14:00 - 14:30

  Mall visar vägen till hållbar upphandling?

  Spår 1 Kvalitetskrav vid upphandling
  Trots att offentliga upphandlingar har så stor betydelse är det fortfarande oftast priset snarare än kvaliteten som avgör vem som tar hem uppdraget. Men det finns vägar att gå för att ge kvalitetskraven större vikt. Mats Bergman, forskare och professor vid Södertörns högskola, vill se ett ratingsystem där leverantörernas tidigare erfarenhet läggs i vågskålen. Talare

  Mats Bergman

  Forskare och professor, Södertörns högskola
  Mats Bergman, forskare och professor vid Södertörns högskola, vill se ett ratingsystem där leverantörernas tidigare erfarenhet läggs i vågskålen. Mats forskar bland annat om offentlig upphandling, konkurrens och reglering och presenterade som en av författarna 2022 års Konjunkturrådsrapport från SNS, Offentlig upphandling ‒ i gränslandet mellan ekonomi och juridik.
 • 13:00 - 14:30

  SPÅR 2 Hållbarhet allt viktigare i kvalitetsarbetet

  Under spåret Hållbarhet allt viktigare i kvalitetsarbetet kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:00 - 13:30

  Certifiering av hållbara affärsrelationer

  Spår 2 Hållbarhet allt viktigare i kvalitetsarbetet
  Iso 44001 är en ledningssystemstandard med samma struktur som till exempel Iso 9001 och Iso 14001 och vänder sig till företag och organisationer som vill skapa större värde genom samverkan med andra. Med Iso 44001 utvecklar organisationer förmågan att dels identifiera när man bör och inte bör samverka, dels förbereda sig och utveckla sin samverkansförmåga och framförallt genomföra framgångsrika affärsrelationer i samverkan med sina partners. Talare

  John Thorsson

  Samverkansspecialist, NCC
  John Thorsson är samverkansspecialist på NCC.

  Cecilia Fransson

  Revisionsledare och kvalitetschef, A3Cert
  Cecilia Fransson är revisionsledare och kvalitetschef på A3Cert.
 • 13:30 - 14:00

  Hur mäter man upplevd hållbarhet?

  Spår 2 Hållbarhet allt viktigare i kvalitetsarbetet
  Hur mäter man hållbarhet ur kundernas perspektiv? Love Westin är analyschef på Svenskt Kvalitetsindex. Tillsammans med kollegor på Svenskt Kvalitetsindex och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling arbetar han med ämnet Sustainable success vilket handlar om att utveckla en kvantitativ modell för bland annat kund- medarbetar- och hållbarhetsparametrar. Det hållbarhetsindex som har tagits fram är baserat på ny forskning och som i tester visar hög tillförlitlighet. Talare

  Love Westin

  Analyschef, SKI
  Love Westin är analyschef på Svenskt kvalitetsindex (SKI). Han har en masterexamen i nationalekonomi och är sedan januari i år industridoktorand på akademin för innovation, design och teknik vid Mälarhöjdens högskola. Nu forskar han tillsammans med kolleger på SKI om hållbar framgång och hållbarhet ur kundens perspektiv.
 • 14:00 - 14:30

  Så kan hållbarhetsarbetet bli mer effektivt

  Spår 2 Hållbarhet allt viktigare i kvalitetsarbetet
  Produktutvecklande företag behöver bli bättre på att jobba med hållbarhetskriterier i produktkrav. Cecilia Lack berättar om hur man på SKF arbetar med att stärka hållbarhetsarbetet i alla moment. Talare

  Cecilia Lack

  Chef för miljö, säkerhet och hälsa, SKF i Göteborg
  Cecilia Lack har utbildats på SKF:s tekniska gymnasium under tidigt 90-tal och idag sitter hon i skolans styrgrupp. På väg till sin nuvarande tjänst på SKF har hon haft en mängd olika uppdrag och chefstjänster inom industriföretaget. Hon sitter också i styrelsen på Svenska Förbundet för Kvalitet
 • 13:00 - 14:30

  SPÅR 3 Metoder och system i utveckling

  Under spåret Metoder och system i utveckling kan du välja mellan tre föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:00 - 13:30

  Internrevisionen är ett självklart inslag i organisationens systematiska förbättringsarbete

  Spår 3 Metoder och system i utveckling
  Med ökande intressentkrav och ökad komplexitet i samhälle och näringsliv har även så kallade mjuka kunskaper och färdigheter blivit allt viktigare i detta arbete. Vid detta föredrag går Olof igenom internrevisionens roll i organisationens förändringsarbete och tar upp de mjuka kompetenser och färdigheter som är centrala för att bygga förtroende och maximera värdeskapandet. Talare

  Olof Arwinge

  Ekonomie doktor, Uppsala Universitet och ansvarig för Governance, Risk & Compliance på KPMG i Sverige
  Olof Arwinge är ekonomie doktor från Uppsala universitet och ansvarig för Governance, Risk & Compliance på KPMG i Sverige. Olof har ca 25 års erfarenhet av riskhantering, intern styrning och kontroll samt compliance och internrevision och har skrivit ett flertal böcker inom dessa områden. En av hans senaste böcker, Kommunicera och agera för förändring, är nominerad till årets projektledarbok.
 • 13:30 - 14:00

  Iso-modell för mätning av humankapitalet

  Spår 3 Metoder och system i utveckling
  Mattias Magnell är en erfaren ledarskapsutbildare som ansvarar för Skanskas utbildningsprogram. Han är också ordförande i Sis kommitté för Human Resource Management som arbetar med ISO-standarden. Han är övertygad om att kunskapsutveckling inom HRM och ISO 10667 (organisationers metoder och processer för mätning och bedömning av mänskliga aspekter i sin verksamhet) kommer vara starkt efterfrågat de kommande åren. Talare

  Mattias Magnell

  Ansvarig för ledarskapsutbildning, Skanska och ordförande för Sis HRM-kommitté
  Mattias Magnell är en erfaren ledarskapsutbildare som ansvarar för Skanskas utbildningsprogram. Han är också ordförande i Sis kommitté för Human Resource Management som arbetar med ISO-standarden. Han är övertygad om att kunskapsutveckling inom HRM och ISO 10667 (organisationers metoder och processer för mätning och bedömning av mänskliga aspekter i sin verksamhet) kommer vara starkt efterfrågat de kommande åren.
 • 14:00 - 14:30

  Balansera det systematiska ESG- & kvalitetsarbetet

  Spår 3 Metoder och system i utveckling
  Föredraget är sponsrat.

  I denna presentation kommer vi att lyfta utmaningar med att integrera ESG-frågor i miljö- och kvalitetsledningsarbetet. Hur skapar man en balanserad strategi mellan dessa områden som tar hänsyn till faktorer kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning? Vi kommer diskutera hur vi får ihop dessa processerna för att i sin tur generera ett mer systematisk och proaktivt arbetssätt. Talare

  Ebba Elman

  Kundansvarig, Stratsys
  Ebba Elman är kundansvarig på Stratsys med fokus på vård- och omsorgssektorn. Hon arbetar idag med några av våra största aktörer på marknaden med fokus på det strategiska och kvalitativa ledningsarbetet.

  Krister Gavelius

  Senior konsult, Stratsys
  Krister Gavelius är senior konsult på Stratsys med stort fokus på affärs- och verksamhetsutveckling. Genom olika ledarroller och en lång erfarenhet kring styr- och ledningsprocesser inom privat sektor brinner han för att fortsätta utveckla och förbättra arbetet hos kunderna.
 • 14:30 - 14:50

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 14:45 - 14:50

  Smart Break

  Live från studion
  Nu är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse med yogainstruktören Gabriella Larsson. Talare

  Gabriella Larsson

  Yogainstruktör, Healing Antaratma
 • 14:50 - 15:20

  Så driver du framgångsrikt agilt leanarbete i industrin

  Live från studion
  På Aurobays motorfabriker i Skövde finns en lång tradition av Lean. För några år sedan växlades kvalitetsarbetet upp med särskilt fokus på avdelningen för vevaxlar. Målet är att åstadkomma ett produktionsflöde med maximal förutsägbarhet. Här berättar Magnus Friberg och Mirdal Redzic om arbetet. Talare

  Magnus Friberg

  Produktionschef, Aurobay i Skövde
  Magnus Friberg är produktionschef för vevaxlar, kamaxlar och massbalanseringsenheter på Aurobay, tidigare Volvo Cars.

  Mirdal Redzic

  Produktionsledare, Aurobay i Skövde
  Mirdal Redzic är produktionsledare för tillverkning av vevaxlar Aurobay, tidigare Volvo Cars. Mirdal är av huvudpersonerna i lean-arbetet på Aurobay som genomförts på vevaxellinen.
 • 15:20 - 16:00

  Personlig effektivitet – vägar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv

  Live från studion
  Här lär du dig om livsviktiga vanor och rutiner för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Du får kunskap baserat på den senaste forskningen om det moderna arbetslivet. Du får en energifylld föreläsning och konkreta verktyg för att enkelt och smidigt hantera tids- och energikrävande utmaningar som ledare och medarbetare.

  • Så kan du får mer kvalitet på din arbetsvardag och frigöra tid och energi. Beslutsfattande och hjärnkraft i det ökande informationsöverflödet.
  • Tips för självledarskap - Om vikten av självinsikt, självreglering och motivation.
  • Den mentala hälsotallriken och vikten av fokustid.
  • Så blir du chef över din arbetsvecka. Optimala tips för att planera och prioritera. Talare

  Petra Brask

  Föreläsare, författare och effektivitetsexpert
  Petra har föreläst för allt från FN till Coca-Cola. Med en gedigen erfarenhet från olika kulturer och länder som Iran, Storbritannien och Norden kan hon enkelt jämföra och fånga upp intressanta vinklingar i det internationella landskapet vi lever i idag. Petra var programledare för TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 2014 och har bloggat sedan 2009 på ämnet tid. Nyligen gav hon ut två böcker: Vem bestämmer över din tid? – konsten att frigöra tid och energi. (Lava förlag 2017). Koll på tiden – tips för skola, fritid, vänner och sömn. (Lava förlag 2019). Petra Brask är även programledare för den populära podcasten Tidspodden tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan. De delar med sig av forskning och tips om tid tillsammans med aktuella gäster.
 • 16:00 - 16:10

  Sammanfattning av dagen

  Live från studion
  Moderator Ellinor Gotby Eriksson sammanfattar dagens viktigaste slutsatser. Talare

  Ellinor Gotby Eriksson

  Moderator, Kvalitetsmagasinet

Talare

Anders Fundin

Forskningsledare, SIQ och professor i kvalitetsutveckling, Mälardalens universitet

Lena Vågberg

Kvalitetschef, AstraZeneca

Leif Östling

Näringslivsprofil

Caroline Andreasson

Enhetschef, familjeenheten, Nacka kommun

Petra Brask

Föreläsare, författare och effektivitetsexpert

Magnus Friberg

Produktionschef, Aurobay i Skövde

Mirdal Redzic

Produktionsledare, Aurobay i Skövde

Charlotta Strengberg

Jurist och senior upphandlingskonsult, Colligio

Ulrica Dyrke

Jurist och näringspolitisk expert, Almega

Mats Bergman

Forskare och professor, Södertörns högskola

John Thorsson

Samverkansspecialist, NCC

Cecilia Fransson

Revisionsledare och kvalitetschef, A3Cert

Love Westin

Analyschef, SKI

Cecilia Lack

Chef för miljö, säkerhet och hälsa, SKF i Göteborg

Olof Arwinge

Ekonomie doktor, Uppsala Universitet och ansvarig för Governance, Risk & Compliance på KPMG i Sverige

Mattias Magnell

Ansvarig för ledarskapsutbildning, Skanska och ordförande för Sis HRM-kommitté

Ebba Elman

Kundansvarig, Stratsys

Krister Gavelius

Senior konsult, Stratsys

Gabriella Larsson

Yogainstruktör, Healing Antaratma

Ellinor Gotby Eriksson

Moderator, Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet

Sponsorer