-->

Kvalitetsmagasinet Live

Få ut potentialen i kvalitetsarbetet
7 okt 2020 - 8 okt 2020
Kvalitetsmagasinet Arena

Hur behöver kvalitetsprofessionen utvecklas i takt med tiden och åstadkomma värde för den man är till för? Verksamhetsutveckling kräver idag många kompetensområden som ledarskap, hur man bygger en förbättringskultur och hur man skapar kundvärde. Och att ledningen står bakom. Att både arbeta med struktur i kvalitetsarbetet och en förbättringskultur kan vara en utmaning.

| Kvalitetsmagasinet Live

Plats Kvalitetsmagasinet Arena
Dag 1 7 oktober 2020, 09:00 - 16:45
Dag 2 8 oktober 2020, 09:00 - 14:00
Pris 8 490-12 490:- exklusive moms

Kvalitetsmagasinet Live ger dig en digital konferensupplevelse fylld med verktyg, inspiration och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete. Här kommer du också kunna interagera med talare, utställare och andra deltagare.

Kvalitetsmagasinet 30 år

Under Kvalitetsmagasinet Live kommer vi uppmärksamma Kvalitetsmagasinets 30-års jubileum under dagen. För första gången kommer Årets Kvalitetsprofil att utses. Läs mer om de nominera här.

Fördjupande workshop

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med den digitala workshopen ”Skapa ett hållbart engagemang”. Här får du lära dig en strukturerad metod för hur man jobbar med kultur i praktiken.

Välkommen!

Program

 • onsdag 7/10
 • torsdag 8/10
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck Kvalitetsmagasinet Arena

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala arenan. Det finns även möjlighet att besöka utställarna i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:10

  Livesändingen startar: Välkomna!

  Huvudscenen
  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Catharina Byström som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 09:10 - 09:40

  Live: Den framtida kvalitetsrollen

  Huvudscenen
  Vad ska en kvalitetschef jobba med och vilken kompetens krävs då? Kvalitetsprofessionen konstaterar ofta att många ledningar brister i sitt engagemang för kvalitets- och förbättringsrelaterade frågor. Men hur ofta ställer vi oss frågan om hur vi själva arbetar inom kvalitetsprofessionen? Arbetar vi med rätt frågor, på rätt sätt och med rätt kunskaper? Och varför är svårt att attrahera, engagera och involvera ledare och chefer i kvalitetsarbetet? Ni finns ett stort behov av kompetensutveckling och utveckla professionen. Talare

  Lars Sörqvist

  Docent KTH, professor i kvalitet vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality.
 • 09:40 - 10:00

  Live: Två kvalitetschefer om kvalitetsrollens utmaningar

  Huvudscenen
  Två kvalitetschefer reflekterar över kvalitetsrollen med koppling till Lars Sörqvist föredrag. Hur tänker de själva kring sina roller och framtida utmaningar? Lyssna till Magnus Andersson, Toyota Material Handling och Therese Ankare, MTR Nordic. Talare

  Magnus Andersson

  Kvalitetsdirektör, Toyota Material Handling

  Therese Ankare

  Kvalitetschef, MTR Nordic
 • 10:00 - 10:05

  Live: Smart Breaks

  Smart Breaks med rörelser för vitalisering, skratt och självledarskap. Talare

  Torgny Steen

  Chief Perfomance Officer
 • 10:05 - 10:10

  Kort från utställarna

  Huvudscenen
  Korta snabba presentationer med information och erbjudanden från våra utställare.
 • 10:10 - 10:25

  Förmiddagspaus och arenarundvandring

  Huvudscenen
  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka mässområdet. Passa på och att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna. Talare
 • 10:25 - 10:50

  Live: Bygg en struktur för att skapa rätt vanor

  Huvudscenen
  Kvalitetschefens uppgift är att säkerställa helhetssyn i hela verksamheten. Men också att driva på att kvalitet och andra stödverksamheter går från att försöka styra till att möjliggöra på verksamhetens villkor. Att underlätta korsfunktionalitet och innovation. Företeelser som onödig byråkrati, internpolitik och intern rivalitet är rentav skadlig för verksamheten. Här kan internrevision bidrar men ni behöver också att ställa tuffare krav på att externrevisorer bidrar till affärsnytta och inte ökad administration. Det är dags att kasta management teorier från förra sekelskiftet över bord och på riktigt frigöra mänsklig potential. Det innebär i praktiken att riva hierarkin, slänga ut byråkrati och överge Taylorismen. Talare

  Andreas Odhage

  Driver konsultföretaget Assurgo
  Andreas Odhage, driver konsultföretaget Assurgo som hjälper organisationer med förbättringsarbetet genom Iso 9001. Han har även skrivit två böcker bland annat Papperstigrar om effektivare kvalitetsarbete.
 • 10:50 - 11:20

  Live: Hög tid att fokusera på kulturen

  Huvudscenen
  Idag leds våra verksamheter i hög grad genom struktur och detaljstyrning, inte genom de faktorer som forskningen visar vad som driver motivation hos medarbetarna. Konsekvensen av detta blir att medarbetarna följer givna instruktioner, förlorar sitt engagemang och fokus på kunden. Kvalitetsarbetet bidrar starkt med struktur och resulterar paradoxalt nog inte i ökad kundnytta, utan enbart intern effektivitet. Fokus blir att göra på rätt sätt, inte åt att göra rätt saker för dem verksamheten är till för. Med de utmaningar som organisationer och företag står inför ställer det krav på att leda på ett annat sätt med mer fokus på kultur och människorna i verksamheten och ett minskat fokus på struktur. Vad får det för konsekvenser för kvalitetsarbetet? Och hur ska kvalitetsprofessionen ställa om sig? Talare

  Åsa Rönnbäck

  PhD, förbättringsakademien
 • 11:20 - 11:35

  Live: I kvalitetsarbetets tjänst i 30 år

  Huvudscenen
  I 30 år har Kvalitetsmagasinet bevakat kvalitetsarbetets utveckling i Sverige. Från det dynamiska 90-talet då TQM och japansk kvalitetsfilosofi slog igenom. Från att söka fel till att förebygga fel. Från att lägga krutet på dokumentationen till att fokusera på människorna och kulturen. Vi möter chefredaktörerna som rattat magasinet genom tre decennier. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

  Anders Pauser

  Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet

  Lars Westerlund

  Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet

  Anna Nyström

  Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet
 • 11:35 - 12:00

  Live: Så växlade medarbetarna bakom larmnumret 112 upp verksamheten

  Huvudscenen
  För tre år sedan påbörjade SOS Alarm en resa för att få vision, kultur och värderingar att hålla ihop och genomsyra hela verksamheten. En av de viktigaste framgångsfaktorerna har varit medarbetarnas delaktighet, ett närvarande ledarskap samt förmåga samarbeta med andra samhällsaktörer. Vägen dig har inte varit spikrak men full av lärdomar. Resultatet är nöjdare medarbetare och bättre verksamhet med kortare svarstider. Talare

  Maria Khorsand

  Vd, SOS Alarm
 • 12:00 - 12:05

  Live: Smart Breaks

  Smart Breaks med rörelser för vitalisering, skratt och självledarskap. Talare

  Torgny Steen

  Chief Perfomance Officer
 • 12:05 - 12:30

  Lunchpaus och tävling i utställningen

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch - var och en på egen hand fysiskt, men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med de andra deltagarna i den digitala mötesplatsen i Arenan. Nu finns också chansen att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna. Talare
 • 12:30 - 12:45

  Live: Årets Kvalitetsprofil

  Huvudscenen
  För första gången utser Kvalitetsmagasinet Årets Kvalitetsprofil.

  De nominerade till Årets Kvalitetsprofil 2020:

  – Sofia Brunér, kvalitetschef, Skövde kommun.
  – Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen, Lidingö stad.
  – Johanna Montalvo, kvalitets- och hållbarhetschef, Akademikerförsäkring, Stockholm.
  – Stefan Persson, kvalitetsutvecklare, Lantmännen Lantbruk, Malmö.
  – Åsa Rönnbäck, forskare, föreläsare, rådgivare, Förbättringsakademien, Göteborg. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 12:45 - 13:15

  Live: Hur utvecklas en kultur med uthålligt engagemang?

  Huvudscenen
  Det finns mycket forskning och kunskap om motivation och vad som engagerar människor på arbetet. Att känna sig betydelsefull, uppskattad och kompetent är några nycklar för att prestera bra. Men hur bygger man en långsiktig, engagerad kultur? Här presenteras en handfast verktygslåda, byggd på känd forskning och användbar i vardagen, för att skapa energikickar och arbetsglädje istället för oro och tvivel. Talare

  Thomas Dimming

  Engagemangsexpert
 • 13:15 - 13:20

  Live: Smart Breaks

  Huvudscenen
  Smart Breaks med rörelser för vitalisering, skratt och självledarskap. Talare

  Torgny Steen

  Chief Perfomance Officer
 • 13:20 - 13:50

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka mässområdet. Passa på och att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna. Talare
 • 13:50 - 14:20

  Spår 1 Case: Sollentuna jobbar tillsammans med kvalitet

  I november blev Sollentuna Sveriges Kvalitetskommun. En av framgångsrecepten är att de jobbar tillsammans med kvalitetsarbetet där både linjen, kvalitetsfunktionen, personalfunktionen och ekonomi arbetar integrerat. Dessutom har de gått från en omfattande styrmodell till en enkel och tydlig modell som pekar ut riktningen för kommunens utveckling utifrån verksamhetens grunduppdrag. Modellen består av tre delar: Kvalitetsstyrning, Målstyrning och Ekonomistyrning. Talare

  Per Törnvall

  Kommundirektör, Sollentuna kommun

  Henric Magnusson

  Personalchef, Sollentuna kommun

  Inga-Lill Fritsch

  Ekonomichef, Sollentuna kommun
 • 13:50 - 14:20

  Spår 2 Ledningsarbete mitt i krisen: I kris blir agilt det enda möjliga

  När allt vänds upp och ned är det lätt att våra vanliga strukturer inte blir lika relevanta. Vi behöver istället utveckla nya ledstänger att hålla oss i och det i raketfart. Låta det övergripande målet bli ledstjärnan, och kunna pröva oss fram tillsammans i den riktningen utan att tappa fart. Förmågan att både jobba och leda agilt blir en avgörande framgångsfaktor. Talare

  Sofia Segerlund

  Managementkonsult och partner, Sonder
 • 13:50 - 14:20

  Spår 3 Förbättra med värderingar: Så blir värderingarna vardag

  Värderingar och värderingsarbete blir lätt läpparnas bekännelse. Men det behöver inte vara så. Nyckeln till framgång är att påverka beteenden. Här får du veta hur du gör. Talare

  Stefan Eriksson

  Konsult och partner, Värderskaparna
 • 14:20 - 14:50

  Spår 1 Case: Många små förbättringssteg gav stora resultat

  Förkortade leveranstider, inga olyckor på sju år och direktleverans till kund. Det är några resultat som Zoégas kaffe i Helsingborg uppnått efter år av fokuserat lean-arbete. Med stort kundfokus, närvarande och coachande ledare och alla medarbetare som är med på tåget har kafferosteriet nått stora resultat. Talare

  Tommy Munkberg

  It- och automationsingenjör, Zoéga

  Marielle Johansson

  Koordinator inom förbättringsarbetet och produktionsplanerar, Zoéga
 • 14:20 - 14:50

  Spår 2 Kvalitetsarbete mitt i krisen: Förstå nuläget och förbättra bättre

  För att kunna förbättra är det viktigt att förstå nuläget. Med bättre kunskap om var er organisation befinner sig just nu och var svagheterna finns kan ni sätta in åtgärder på rätt ställe och göra förbättringar i rätt ordning. Här får du kunskap om hur man kan tänka för att ta tempen på verksamhetens processmognad. Talare

  Johan Hall

  Managementkonsult, Propia

  Martin Ericsson

  Managementkonsult, Propia
 • 14:20 - 14:50

  Spår 3 Förbättra med värderingar: Orminge tar omtag med värderingar

  Bråk och stök gjorde att alla ville ha en förändring i Orminge skola i Nacka kommun. Omstarten skedde med ett nytt värderingsbaserat arbetssätt. Nu har skolan fått ett helt nytt klimat och fler skolor vill följa efter. Talare

  Merit Kempe

  Biträdande rektor, Orminge skola
 • 14:50 - 15:20

  Spårval 1 Självledarskap

  Flow eller utmattad – vart går gränsen? Talare

  Torgny Steen

  Chief Perfomance Officer
 • 14:50 - 15:20

  Spårval 2 Förändringsledning

  Genom att stödja förändringar med professionell och strukturerad förändringsledning kan man skapa vilja och motivation att vara med och bidra till att nå de effekter som verksamheten vill uppnå. Kristian Guander delar med sig av 8 konkreta och praktiska tips som leder till ökad vilja hos medarbetarna. Kristian kommer även under seminariet att presentera den modell (IFAB) som CANEA utvecklat för att på ett enkelt och strukturerat sätt stödja planering av förändringsledning. Talare

  Kristian Guander

  Seniorkonsult, CANEA
  Kristian Guander är ansvarig för CANEAs kompetensområde Ledarskap och är certifierad förändringsledare. Han har innan sin tid på CANEA i flera uppdrag haft rollen som förändringsledare vid införande av nya arbetssätt och systemstöd.
 • 15:20 - 15:50

  Live: Konsten att skapa flyt

  Huvudscenen
  Vad är egentligen problemet? Det är den viktigaste frågan att besvara för att kunna skapa bra flyt, både på jobbet och privat. Allt, eller i alla fall väldigt mycket, handlar om logistik i våra liv. Men det finns bra verktyg, testa fiesta-modellen. Talare

  Nina Modig

  Logistics & change management expert
 • 15:50 - 16:00

  Live: Summering och prisutdelning

  Dagen sammanfattas från studion och se om du vann några av våra fina priser! Stanna kvar och mingla i den digitala mötesplatsen i Arenan. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 09:00 - 14:00

  Fördjupande workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande digital workshop dag 2. Under ledning av engagemangsexperten Thomas Dimming ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyten.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan.
 • Workshop: Skapa ett hållbart engagemang

  För att få flyt i det dagliga förbättringsarbetet som håller över tid krävs att det finns ett engagemang från medarbetarna för att vilja bidra till att nå målen. Det finns mycket forskning kring hur man skapar motivation och utvecklar grupper. Men vilka verktyg finns det i vardagen för att avsiktligt bygga en långsiktigt hållbar engagerad kultur? Vilka förutsättningar behöver vi för att ge uppskattning och bekräftelse till medarbetarna. Vad ger energi och vad tar energi?

  Under workshopen får du lära dig en strukturerad metod för hur man jobbar med kultur i praktiken. Efter workshopen har du med dig en punktlista med aktiviteter och en egen handlingsplan att ta med till jobbet.

  Workshopen kommer att varva teoripass med både individuell reflektion, parvis och i grupp. Workshopen kommer att hållas i Zoom och även ett digitalt workshopverktyg att användas för maximal delaktighet. Talare

  Thomas Dimming

  Engagemangsexpert

Talare

Catharina Byström

Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

Lars Sörqvist

Docent KTH, professor i kvalitet vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality.

Magnus Andersson

Kvalitetsdirektör, Toyota Material Handling

Therese Ankare

Kvalitetschef, MTR Nordic

Andreas Odhage

Driver konsultföretaget Assurgo

Åsa Rönnbäck

PhD, förbättringsakademien

Maria Khorsand

Vd, SOS Alarm

Thomas Dimming

Engagemangsexpert

Per Törnvall

Kommundirektör, Sollentuna kommun

Henric Magnusson

Personalchef, Sollentuna kommun

Inga-Lill Fritsch

Ekonomichef, Sollentuna kommun

Sofia Segerlund

Managementkonsult och partner, Sonder

Stefan Eriksson

Konsult och partner, Värderskaparna

Tommy Munkberg

It- och automationsingenjör, Zoéga

Marielle Johansson

Koordinator inom förbättringsarbetet och produktionsplanerar, Zoéga

Johan Hall

Managementkonsult, Propia

Martin Ericsson

Managementkonsult, Propia

Nina Modig

Logistics & change management expert

Merit Kempe

Biträdande rektor, Orminge skola

Kristian Guander

Seniorkonsult, CANEA

Torgny Steen

Chief Perfomance Officer

Anders Pauser

Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet

Lars Westerlund

Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet

Anna Nyström

Tidigare chefredaktör för Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet