Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

Digital och interaktiv konferens
21 apr 2021 - 22 apr 2021
Kvalitetsmagasinet Arena

Matcha det strategiska och operativa kvalitetsarbete effektivt

En genomtänkt strategi sätter riktningen för kvalitetsarbetet i verksamheten. Men hur jobbar man strategiskt samtidigt som det operativa flyter på i vardagen? Vilka kvalitetsinsatser ska prioriteras och hur förstår medarbetarna helheten? Och hur förankrar man sitt arbete i ledningen och i hela organisationen? Konferensen belyser metoder, verktyg och hur man organiserar arbetet utifrån ett systematiskt förbättringsarbete.

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Plats Kvalitetsmagasinet Arena
Dag 1 21 april 2021, 09:00 - 15:30
Dag 2 22 april 2021, 09:00 - 14:00
Pris 8 490:- exklusive moms

Kvalitetsmagasinet Live ger dig en digital konferensupplevelse fylld med verktyg, inspiration och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete. Här kommer du kunna besöka konferensscenen som har förvandlats till en livesänd TV-studio, delta i flera parallella spår, besöka utställningsområdet samt interagera med såväl talare, utställare som andra besökare.

Som deltagare har tillgång till ännu mer kunskap genom att allt finns inspelat och att man därigenom kan ta del av allt innehåll i efterhand.

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med den digitala workshopen ”Bli mer kreativ med struktur”. Workshopen kommer skapa stort utrymme för diskussion och möjliggöra spännande erfarenhetsutbyten. (Workshopen är fullbokad)

Välkommen!

Program

 • onsdag 21/04
 • torsdag 22/04
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck Kvalitetsmagasinet Arena

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala arenan. Det finns även möjlighet att besöka utställarna i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar: Välkomna!

  Huvudscenen
  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Catharina Byström som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator
 • 09:05 - 09:40

  Live: Kan du skapa helhetssyn och arbeta nära verksamheten samtidigt?

  Strategiskt kvalitetsarbete handlar om att ha en helhetssyn på verksamheten och vara medveten om att det kan leda till motstridigheter i olika funktionella delar. Då behöver ledningen vara djupt engagerad för att skapa bra förutsättningar. Men det är lika viktigt att jobba faktadrivet nära produktionen. Då blir det effektivt och samtidigt ökar både individens och det gemensamma lärandet. Talare

  Anna Nilsson Ehle

  Ordförande, SIQ och Vinnova
  Anna Nilsson Ehle är ordförande i SIQ, ordförande i Vinnova och Lindholmen Science Center i Göteborg. Hon har en gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete i Volvo.
 • 09:40 - 10:10

  Live: Vad är det som driver resultat?

  Huvudscenen
  Trots att den svenska skolan i åratal lagt ned massor med tid på seminarier, utbildningsdagar och konferenser har man ännu inte lyckats enas kring gemensamma, vassa kvalitetsmått. Nu har skolkoncernen Academedia sjösatt en ny kvalitetsmodell som bygger på vetenskaplig grund och beprövade erfarenhet. Genom att sammanställa olika resultat och ställa nyckeltal mot varandra tar de fram sambandsanalyser som ger svar på vad som påverkar lärandet, betygsresultaten, attraktivitet och lönsamhet. Bland annat har de tagit hjälp av Statistiska centralbyrån. Talare

  Ingela Gullberg

  Kvalitetschef, Academedia
 • 10:10 - 10:15

  Live: Smart Break

  Huvudscenen
  Innan pausen är det dags för Smart Break med inspiration och rörelse. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt styrelseledamot i SIQ:s intressentförenings styrelse.
 • 10:15 - 10:20

  Live: Kort från utställarna

  Huvudscenen
  Korta snabba presentationer med information och erbjudanden från våra utställare.
 • 10:20 - 10:35

  Förmiddagspaus, utställning och mingel

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka utställarområdet. Passa på och att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 10:35 - 10:55

  Live: Hitta din nya roll som kvalitetschef i digitaliseringens tid

  Huvudscenen
  När digitaliseringen går på tvärs i en organisations och kan det vara svårare att få saker att hända när vi ska jobba horisontellt över silos och avdelningsstrukturer. Här behöver kvalitetschefen hitta sin nya roll, bygga sin kompetens och förmåga att förhålla sig till det okända eftersom alla svar inte finns. Det kräver en vilja att lära sig och inte leva på gamla meriter. Här tarvas både mandat och självförtroende. Och har du inte mandat är det dags att kliva fram och ta det. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson, generalsekreterare European Organization for Quality, EOQ, med säte i Bryssel. Tidigare bland annat internationellt arbete i Millicom och Ikea.
 • 10:55 - 11:10

  Live: Så behåller du den strategiska blicken samtidigt som du jobbar operativt

  Huvudscenen
  Fördelen med att ha både de strategiska och operativa frågorna på sitt bord är att man nu fått en större helhetsbild och bättre förståelse för problemen. Samtidigt är det en ständig utmaning att hitta rätt balans. Det gäller att inte bli alltför involverad i det operativa och gräva ned sig i de kortsiktiga vardagsproblemen. Den strategiska blicken måste bibehållas. Mycket handlar om att kunna skapa bra samarbeten och då gäller därför att vara kommunikativ, men även systematisk och strukturerad. Talare

  Nina Ström

  Kvalitetschef, Fagerhults Belysning AB
 • 11:10 - 11:25

  Live: Kvalitetsrollens utmaningar och kompetensbehov

  Huvudscenen
  Samtal om kvalitetsrollens utmaningar och kompetensbehov med Ulf Gustavsson och Nina Ström. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson, generalsekreterare European Organization for Quality, EOQ, med säte i Bryssel. Tidigare bland annat internationellt arbete i Millicom och Ikea.

  Nina Ström

  Kvalitetschef, Fagerhults Belysning AB
 • 11:25 - 11:55

  Live: Konsten att lyfta varandra och bli ett vinnande lag

  Huvudscenen
  När laget är större än jaget blir det roligare utveckling, ökad delaktighet och bättre resultat - och inte minst - mer bestående effekt och med en kultur som vinner i längden. Ett genomtänkt och tydligt ledarskap tar er genom förändringen på ett mer framgångsrikt sätt. Talare

  Kenth Åkerman

  ledarskapsexpert, författare och kommunikationschef
  Kenth Åkerman, kommunikationschef, författare och ledarskapsexpert.
  Han har arbetar mer än 25 år med att utveckla ledarskap, affärsmannaskap och kundservice.
 • 11:55 - 12:00

  Live: Smart Break

  Innan lunchpausen är det dags för Smart Break del två med inspiration och rörelse. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt styrelseledamot i SIQ:s intressentförenings styrelse.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus och tävling i utställningen

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch - var och en på egen hand fysiskt, men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med de andra deltagarna eller besöka utställarområdet. Nu finns också chansen att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 13:00 - 13:10

  Live: Interaktiv övning

  Huvudscenen
  Från studion guidas vi genom en interaktiv övning. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator
 • 13:15 - 14:20

  Spårval 1: Kvalitet och verktyg

  Spårvalsscen 1
  På spårval Kvalitet och metoder kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:15

  Så tar du grepp på omvärldsbevakningen i Iso 9001

  Spårscen 1: Kvalitet och verktyg
  Omvärldsbevakning är alltid viktigt, men än viktigare i kristider. I ledningssystemstandarder som 9001 och 14001 ställs krav på att verksamheter ska bedriva omvärldsbevakning. Men kraven är övergripande och ganska allmänt hållna. Här får du tips och råd på vad man kan tänka på för att skapa er egen modell för omvärldsbevakning utifrån er verksamhets inriktning och hur man kan använda exempelvis PEST-modellen, som föreslås i Iso 9001. Talare

  John Saldin

  Senior managementkonsult, CANEA Partner Group
  John Saldin är senior managementkonsult och ansvarig för strategiområdet, inklusive omvärldsbevakning, på CANEA Partner Group.
 • 13:45

  Trendspaning om Iso 9001

  Spårscen 1: Kvalitet och verktyg
  Vad händer bakom kulisserna i Iso 9001? Blir den någon revision och vad kan den i så fall innehålla? Och vilka frågor driver Sverige via Svenska institutet för standarder, SIS? Talare

  Tina Bohlin

  Projektledare, SIS
 • 13:15 - 14:20

  Spårval 2: Så jobbar vi med vår förbättringskultur: case

  Spårscen 2: Så jobbar vi med vår förbättringskultur, case
  På spårval Så jobbar vi med vår förbättringskultur: case kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:15

  Lomma bygger sin kvalitetskultur på reflektion

  Spårscen 2: Så jobbar vi med vår förbättringskultur, case
  Skolinspektionens granskning blev starten för ett innovativt utvecklingsarbete inom utbildningsförvaltningen i Lomma kommun. Här byggdes kulturen före strukturen i kvalitetsarbetet där samarbetet blev ett nyckelord. Mätetal och avstämningspunkter och hur de ökat kommunikationen med bland annat lärseminarier och lär ventileringen. Efter 6 år har de en kultur som bygger på ständiga reflektioner kring ständiga förbättringar. Talare

  Thomas Ladö

  Kvalitets- och utvecklingsledare, Lomma kommun

  Martin Persson

  Förvaltningschef, Lomma kommun
 • 13:45

  Så blir värderingarna vardag

  Spårscen 2: Så jobbar vi med vår förbättringskultur, case
  Värderingar och värderingsarbete blir lätt läpparnas bekännelse. Men det behöver inte vara så. Nyckeln till framgång är att påverka beteenden. Här får du veta hur du gör. Talare

  Stefan Eriksson

  Konsult och partner, Värdeskaparna
 • 13:15 - 14:20

  Spårval 3: Verksamhetsutveckling med resultat

  Spårscen 3
  På spårval Verksamhetsutveckling med resultat kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:15

  Stark företagskultur gav Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Spårscen 3: Verksamhetsutveckling med resultat
  Möt Bostads AB Mimer som fick utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020. Där är HR-chefen även kvalitetschef. De arbetar engagerat med sitt kvalitetsarbete i hela verksamheten för att ge sina hyresgäster ännu högre och jämnare kvalitet. Det uppdraget kräver ständig förbättring och förändring men hade inte gått att genomföra utan en stark företagskultur. Talare

  Mikael Källqvist

  VD, Bostads AB Mimer
 • 13:45

  Boosta processerna med strukturerad idéutveckling

  Spårscen 3: Verksamhetsutveckling med resultat
  Även de som arbetar med verksamhetsutveckling enligt en fastlagd struktur kan behöva kraft att tänka nytt ibland och vitalisera processerna, i smått och stort. Föreläsarna kommer att belysa vikten av att sätta ständiga förbättringar och förnyelse- eller innovationsförmåga i ett gemensamt sammanhang. Vi tar en titt på viktiga förutsättningar för ett öppet klimat, en metodik för kreativ problemlösning med hjälp av Idédiamanten® och hur ett effektivt förbättringsarbete kan lägga grunden för ökad innovationsförmåga. Talare

  Ewa Svensson

  Processledare, Crearum
  Ewa Svensson och Kristina Swenningsson har skrivit boken ”Kreativ på jobbet – Roligare och smartare möten”. Författarna är processledare inom kreativitet och strukturerat innovationsarbete på konsultföretaget Crearum. Deras metodik förenar förbättringsarbete med innovationsarbete, och bygger innovationsförmåga.

  Maria Viidas

  Managementkonsult Propia
  Maria Viidas är en kvalitetsprofil med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i olika ledande roller, bland annat som kvalitetschef, senior projektledare på SIQ och nu som managementkonsult på Propia. Propia är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder bidrar till verksamheternas strategiska utveckling, effektivitet och kundnöjdhet.
 • 14:20 - 14:25

  Live: Smart Break

  Huvudscenen
  Nu är det dags för Smart Break del tre med inspiration och rörelse. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt styrelseledamot i SIQ:s intressentförenings styrelse.
 • 14:25 - 14:40

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka mässområdet. Passa på och att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 14:40 - 14:50

  Live: Vetenskapligt tänkande och lean

  Huvudscenen
  Vi samtalar med Jeffrey Liker, professor och författaren bakom den världsberömda boken och klassiska guiden The Toyota Way. I den nyligen uppdaterade upplagan utvecklar han bland annat ett nytt tillvägagångssätt för ledarskapsmodeller och om hjärnvetenskap och färdigheter för att lära sig att tänka vetenskapligt. Talare

  Jeffrey Liker

  Professor, Michigan University
  Jeffrey Liker, professor Michigan University, Usa. Är en av de mer kända personer inom lean-världen. Hans bästsäljande The Toyota Way har lästs av verksamheter i hela världen.
 • 14:50 - 15:20

  Live: Släpp loss medarbetarna och tänk i nya banor

  Huvudscenen
  Många medarbetare är kreativa och nytänkande men sitter fast i strukturella frågor med mötesfyllda dagar och arbetsförhållanden som ger lite utrymme för nytänkande. Man får mycket gratis om man kan tillåta folk att jobba mer innovativt istället för att börja i andra ändan - då är man ändå fast i strukturella frågor. Så utvecklar man en innovationsdriven organisation och reder ut förhållandet mellan kultur och struktur. Talare

  Leif Denti

  Fil. Dr i psykologi och lektor, Göteborgs universitet
 • 15:20 - 15:30

  Live: Summering av dagen

  Huvudscenen
  Dagen sammanfattas från studion. Stanna gärna kvar i arenan och mingla med andra deltagare. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator
 • 09:00 - 12:00

  Workshop: Bli mer kreativ med struktur (Fullbokad)

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med den fördjupande workshop en ”Bli mer kreativ med struktur”.

  Under ledning av Ewa Svensson, Crearum och Maria Viidas, Propia kommer du som deltagare att få ta del av metoder för strukturerad idéutveckling som passar både ett ISO-baserat eller Lean-baserat arbetssätt. Metoderna är applicerbara oavsett om frågeställningen är i enklare slag eller utgör en större utmaning för verksamheten. Under förmiddagen kommer du att få prova på Idédiamanten®, en metodik för kreativ problemlösning och få tips på övningar som släpper loss kreativiteten i en grupp. Tillsammans reflekterar vi kring hur ett effektivt förbättringsarbete lägger grunden för innovationsförmåga och hur den förmågan i sin tur integreras som en naturlig del av verksamhetens utveckling.

  Workshopen kommer att hållas digitalt. Talare

  Ewa Svensson

  Processledare, Crearum
  Ewa Svensson och Kristina Swenningsson har skrivit boken ”Kreativ på jobbet – Roligare och smartare möten”. Författarna är processledare inom kreativitet och strukturerat innovationsarbete på konsultföretaget Crearum. Deras metodik förenar förbättringsarbete med innovationsarbete, och bygger innovationsförmåga.

  Maria Viidas

  Managementkonsult Propia
  Maria Viidas är en kvalitetsprofil med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i olika ledande roller, bland annat som kvalitetschef, senior projektledare på SIQ och nu som managementkonsult på Propia. Propia är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder bidrar till verksamheternas strategiska utveckling, effektivitet och kundnöjdhet.

Talare

Catharina Byström

Chefredaktör Kvalitetsmagasinet och dagens moderator

Britt-Marie Olsson

Punktlighetsansvarig, SJ och dagens sidekick

Anna Nilsson Ehle

Ordförande, SIQ och Vinnova

Ingela Gullberg

Kvalitetschef, Academedia

Ulf Gustavsson

Generalsekreterare, European Organization for Quality

Nina Ström

Kvalitetschef, Fagerhults Belysning AB

Kenth Åkerman

ledarskapsexpert, författare och kommunikationschef

Leif Denti

Fil. Dr i psykologi och lektor, Göteborgs universitet

Jeffrey Liker

Professor, Michigan University

Tina Bohlin

Projektledare, SIS

John Saldin

Senior managementkonsult, CANEA Partner Group

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare, Lomma kommun

Martin Persson

Förvaltningschef, Lomma kommun

Stefan Eriksson

Konsult och partner, Värdeskaparna

Mikael Källqvist

VD, Bostads AB Mimer

Ewa Svensson

Processledare, Crearum

Maria Viidas

Managementkonsult Propia

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet

Sponsorer