Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

Digital och interaktiv konferens
17 november 2021

Säkra ditt kvalitetsarbete i en uppdaterad värld

I en uppdaterad värld står kvalitetsutvecklingen inför nya utmaningar. Digitalisering, hållbarhet och ett nytt arbetsliv ställer krav på anpassning, utvecklade arbetssätt och egen kompetensutveckling. På Kvalitetsmagasinet Live får du träffa experter, forskare samt ta del av intressanta exempel och lösningar som ger både inspiration och konkreta verktyg.

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Tid 17 november 2021, 08:00 - 16:00
Pris 8 490:- exklusive moms

Kvalitetsmagasinet Live ger dig en digital konferensupplevelse fylld med verktyg, inspiration och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete. Här kommer du också kunna interagera med talare, utställare och andra deltagare.

Som deltagare har tillgång till ännu mer kunskap genom att allt finns inspelat och att man därigenom kan ta del av allt innehåll i efterhand.

Kontakt

Har du frågor om bokning? Anna Pauser, 08-517 955 32 eller anna.p@pausermedia.se

Har du frågor om partnerskap? Michael Duffy, 08-517 955 75 eller michael.d@pausermedia.se

Årets Kvalitetsprofil

För andra gången kommer Årets Kvalitetsprofil att utses. Var med och nominera någon som du tycker driver ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar och långsiktiga resultat! Nominera här.

Varmt välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck Kvalitetsmagasinet Arena

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala arenan. Det finns även möjlighet att besöka utställarna i de digitala montrarna.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar: Välkomna!

  Huvudscenen
  Kvalitetsmagasinets chefredaktör Yasemin Bayramouglu som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Talare
 • 09:05 - 09:35

  Live: Kvalitetsarbetet i en uppdaterad värld

  Huvudscenen
  Trendspaningen i kvalitetsvärlden. Hur påverkar digitalisering och hållbarhet kvalitetsarbetet och medarbetarnas engagemang? Vad ser vi för behov i framtiden av kvalitetsarbetet och hur kommer vi att behöva arbeta? Trendspaning om vad vi kommer att se mer av och vad vi kommer att se mindre av. Talare

  Lars Nilsson

  Vd, C2 Management
 • 09:35 - 10:05

  Live: Kvalitetsarbete i digitaliseringens tid och nya kundbehov

  Huvudscenen
  Sedan två och ett halvt år jobbar Postnord stenhårt med att komma tillbaka på banan när det gäller både kundnöjdhet och förtroende. De har brottats med leveransproblem och ändrande kundbeteenden samtidigt som postmarknaden stått inför stora förändringar. Under de senaste åren har det dansk-svenska postföretaget arbetat hårt för att bygga en ny kultur och med att ställa om för att möte nya förväntningar. Från att ha varit sämst i klassen vill Postnord bli bäst på kvalitet. Talare

  Agnes Karlsson

  Chef produktion, Postnord
 • 10:05 - 10:35

  Live: Modernt ledarskap ger kultur som ökar kvaliteten

  Huvudscenen
  Går det att få hög kvalitet när utmaningar som utanförskap och segregation knackar på? Ja, om man har engagemang, vilja och tron att relationer, rätt kultur och tydliga förhållningssätt skapar både engagemang och framgång. Och att tänka lite utanför ramarna. Med ett modernt ledarskap som både öppnar för sårbarhet och mänsklighet har rektor och en av grundarna för Järvaskolan skapat ett högstadium där eleverna får bra resultat. Talare

  Helya Riazat

  Rektor och medgrundare, Järvaskolan
  Helya Riazat är medgrundare och rektor för Järvaskolan. Korad till Framtidens kvinnliga ledare av fackförbundet Ledarna i maj 2021.
 • 10:35 - 10:40

  Live: Kort från utställarna

  Huvudscenen
  Korta snabba presentationer med information och erbjudanden från våra utställare.
 • 10:40 - 11:00

  Förmiddagspaus, utställning och mingel

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i mingelområdet eller besöka utställarområdet. Passa på och att tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 11:00 - 11:30

  Live: Kvalitet och hållbarhet, så får vi det att hänga ihop

  Huvudscenen
  Många organisationer arbetar både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men hur gör man för att integrera arbetet och för att kvalitets- och hållbarhetsprofessionen ska bidra mer med sina kompetenser? För företaget Staples var det ett nytt helhetstänk som ledde till att de tog ett gemensamt grepp om standarder för både kvalitet och hållbarhet. Genom att arbeta enligt ISO 26000 har Staples skaffat en ram för hållbarhetsarbetet som efterfrågas alltmer av kunder. Talare

  Johanna Jigmo-Linde

  Kvalitets- och hållbarhetschef, Nordic Region, Staples
 • 11:30 - 11:45

  Live: Så framtidssäkrar jag mig själv som kvalitetsproffs

  Huvudscenen
  Hur byggs och används framtiden kvalitetskompetens ? Och var i processen mellan produktion och kund skapa vi mest värde i framtiden? Den senaste forskningen visar att fyra olika nyckelroller inom kvalitetsprofessionen kommer att vara dominerande och dessa fyra kräver olika sorters kompetens och förmåga. Forskningen har även identifierat några specifika ”digitala förmågor” kopplat till kvalitetsprofessionellas dagliga arbete. Talare

  Jason Martin

  Fil. dr och universitetslektor, Linköpings universitet
 • 11:45 - 12:00

  Live: Så maxar du din kompetensprofil

  Huvudscenen
  Vägen till kvalitetsrollen kan variera. Men förutom god grundutbildning kan det vara värdefullt med spetskunskaper inom inte minst förändringsledning för att bli intressant för rekryterarna. I takt med att kvalitetsrollen fått ökad tyngd i företag och organisationer har efterfrågan på kvalificerade kvalitetschefer också ökat. Talare

  Anne Palmgren

  Senior recruitment consultant, Finnveden Executive
  Partner på Finnveden Executive som i 15 år arbetat med chefsrekrytering, bland annat med att rekrytera kvalitetschefer.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus och tävling i utställningen

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch - var och en på egen hand fysiskt, men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med de andra deltagarna eller besöka utställarområdet. Passa på och tävla i utställningen där fina priser utlovas till segrarna.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 1: Ledarskap och kultur

  Spårvalsscen 1
  På spårvalet Ledarskap och kultur kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Gemensamt mål skapade motivation till nya arbetssätt

  Spårvalsscen 1
  På Lindbäcks Bygg i Piteå har de arbetat målinriktat med att förbättra flödena i organisationen. Den så kallade vägglinjen är den som har visat störst skillnad i resultat genom att ledarna och medarbetarna har förändrat sina beteenden och varit noggranna i tillämpning av arbetsmetoder. Motivationen att förändra har skapats genom att arbeta gemensamt mot ett tydligt och utmanande mål. Lindbäcks Bygg är nominerade till årets Leanpris 2021 för sitt förbättringsarbetet på bygglinjen. Talare

  Ola Magnusson

  Leancoach, Lindbäcks bygg
 • 13:40

  Tillitsbaserat ledarskap

  Spårvalsscen 1
  Mer information om programpunkten och talare kommer inom kort.
 • 14:20

  Ledarskapet nyckelfaktor för lönsamma företag

  Spårvalsscen 1
  Mer information om programpunkten och talare kommer inom kort.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 2: Standarder som stöd

  Spårvalsscen 2
  På spårvalet Standarder som stöd kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Så kan standarden rusta er för framtida kriser

  Spårvalsscen 2
  I framtiden måste vi vara bättre rustade inför både förutsedda och oförutsedda händelser. Det kan handla om pandemier, el- och vattenavbrott, naturkatastrofer eller allvarliga konflikter som ställer höga krav på både organisationer och individer. Nu finns kontinuitetsstandarden Säkerhet och resiliens – ledningssystem för kontinuitet översatt till svenska som ska bidra till att underlätta samverkan vid allvarliga och oförutsedda samhällshändelser. Talare

  Susanna Björk

  Projektledare, SIS
 • 13:40

  Spaning om framtidens standard

  Spårvalsscen 2
  Utvecklingstakten är en av de stora utmaningarna för standardiseringen. Inom vissa områden har tempot skruvats upp så pass mycket att vissa standarder är föremål för ständig revidering. I den globala enkäten om Iso 9001 nyligen efterlystes ett bredare omfång med mer fokus på ledarskap och hållbarhet. Så hur kommer framtidens standarder att utvecklas? Hur kommer de att användas och av vilka? Var kan framtidens standard göra skillnad? Talare

  Dan Nilsson

  Chef för standardiseringsavdelningen, SIS
  Dan Nilsson är chef för standardiseringsavdelningen på Svenska Institutet för standarder, SIS.
 • 14:20

  I huvudet på en examinator

  Spårvalsscen 2
  Hur tänker en examinator i en utmärkelseprocess? Vad är det examinatorn fokuserar på när den ska leta goda föredömen i en utmärkelseprocess eller när den ska hjälpa ett företag att hitta sin styrkor och förbättringsområden. Lär dig identifiera framgångsfaktorerna för er verksamhet. Talare

  Britt-Marie Olsson

  Punktlighetsansvarig, SJ
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 13:00 - 14:40

  Spår 3: Mål och strategi

  Spårvalsscen 3
  På spårvalet Mål och strategi kan du välja mellan tre föreläsningar.
 • 13:00

  Skapa kraft för att verkställa

  Spårvalsscen 3
  Ingen förbättringsprocess blir bättre än människorna som driver den. Därför behöver både verksamheten och individer verkställandekraft. Om motivation är människans startmotor är verkställandekraft – eller volitio - i stället förbränningsmotorn, kraften som gör att man verkligen kommer i gång och konsekvent agerar för att nå målet. Talare

  Riitta Eivergård

  Ledarskapskonsult och ledarskapscoach
 • 13:40

  Genomför strategin med hjälp av målstyrning

  Spårvalsscen 3
  Många gör felet att ta fram alldeles för många mål att styra mot. Konsekvensen blir inte sällan att många mål inte uppnås. Mål måste vara agerbara och dessutom visualiseras så att de blir både aptitliga och förståeliga av dem som ska arbeta mot dem. Och följer man inte upp dem blir det inte gjort. Forskning har visat att en människas beteende påverkas bara till 20 procent av de mål som sätts men till 80 procent av att kontinuerligt följa upp dem Talare

  David Holmberg

  Grundare och vd, The Information Company
  David Holmberg är grundare och vd på The Information Company med målstyrning som specialitet.
 • 14:20

  Planera är silver, göra är guld

  Spårvalsscen 3
  Det är lätt att lägga för mycket tid på planeringen men när väl strategin ska implementeras så händer inte så mycket. En av författarna till boken ”Börja göra", en handbok i medarbetarskap och medarbetarkommunikation tipsar om hur ni kommer igång och får era planerade leveranser gjorda. Talare

  Johan Book

  HejEngagemang och certifierad förändringsledare i Prosci
 • 14:50 - 15:20

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare och deltagare i arenan eller besöka utställarområdet.
 • 15:20 - 15:40

  Live: Årets Kvalitetsprofil

  Huvudscenen
  För andra gången utser Kvalitetsmagasinet Årets Kvalitetsprofil.

  Var med och nominera en person som med kunskap, engagemang och mod som inspirerar och motiverar andra i kvalitetsarbetet. Läs mer och nominera här.
 • 15:40 - 16:10

  Live: Framtidens organisation och ledarskap

  Huvudscenen
  Hur vi leder och organiserar våra verksamheter för att möta framtidens krav innebär stora utmaningar. Vilka trender kommer att påverka ledarskapet och vad behöver de som vill vara chef i framtiden gör samt sluta att göra? Det handlar bland annat om digitalisering, småskalighet och komplexitet som skapar nya förutsättningar för både chefs och medarbetarroller Men det handlar även om det faktum att både chefer och medarbetar tillhör människosläktet Talare

  Kjell Lindström

  Föreläsare, trendspanare och författare
  Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare och författare. Han är även redaktör för omvärldsrapporten Nodentrender sedan 2005.
  Har bland annat skrivit ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”HR och den nya verkligheten” och kommer i slutet av september ut med boken "Ingen vill vara ett nyckeltal" tillsammans med tre andra författare. Kjell tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete.
 • 16:10 - 16:20

  Live: Summering och prisutdelning

  Huvudscenen
  Dagen sammanfattas från studion och se om du vann några av våra fina priser! Stanna kvar och mingla i den digitala mötesplatsen i Arenan. Talare

Talare

Lars Nilsson

Vd, C2 Management

Agnes Karlsson

Chef produktion, Postnord

Helya Riazat

Rektor och medgrundare, Järvaskolan

Johanna Jigmo-Linde

Kvalitets- och hållbarhetschef, Nordic Region, Staples

Jason Martin

Fil. dr och universitetslektor, Linköpings universitet

Anne Palmgren

Senior recruitment consultant, Finnveden Executive

Kjell Lindström

Föreläsare, trendspanare och författare

Ola Magnusson

Leancoach, Lindbäcks bygg

Susanna Björk

Projektledare, SIS

Dan Nilsson

Chef för standardiseringsavdelningen, SIS

Riitta Eivergård

Ledarskapskonsult och ledarskapscoach

Britt-Marie Olsson

Punktlighetsansvarig, SJ

Johan Book

HejEngagemang och certifierad förändringsledare i Prosci

David Holmberg

Grundare och vd, The Information Company

Yasemin Bayramouglu

Chefredaktör och moderator, Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet

Sponsorer