Kvalitetsmagasinet Live

Få ut potentialen i kvalitetsarbetet
22 apr 2020 - 23 apr 2020
Quality Hotel Globe i Stockholm

Hur behöver kvalitetsprofessionen utvecklas i takt med tiden och åstadkomma värde för den man är till för? Verksamhetsutveckling kräver idag många kompetensområden som ledarskap, hur man bygger en förbättringskultur och hur man skapar kundvärde. Och att ledningen står bakom. Att både arbeta med struktur i kvalitetsarbetet och en förbättringskultur kan vara en utmaning. På Kvalitetsmagasinet Live får du tips, inspiration och metoder från experter och kvalitetsproffs. Här kan du dessutom dela erfarenheter och skapa nya kontakter med personer i liknade roller.

| Kvalitetsmagasinet Live

Plats Quality Hotel Globe i Stockholm
Dag 1 22 april 2020, 09:00 - 16:45
Dag 2 23 april 2020, 09:00 - 14:00
Pris 8 490-12 480:- exklusive moms

Fördjupande workshops

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en praktisk workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan. Välj mellan:

 • Skapa ett hållbart engagemang
 • Så bidrar kvalitetsarbetet till kulturen

Kvalitetsmagasinet firar 30 år!

Nästa år är det 30 år sedan det första numret av QA Magazine kom ut, det som några år senare blev Kvalitetsmagasinet. Vi kommer uppmärksamma tidningens 30-års jubileum under konferensen. Var med och fira med oss!

Program

 • onsdag 22/04
 • torsdag 23/04
 • 08:15 - 09:00

  Registrering och frukostmacka

  Välkommen att registrera dig och ta en kaffe eller te med en frukostmacka innan programmet sätter igång.
 • 09:00 - 09:15

  Välkomna!

  Programmet inleds av Kvalitetsmagasinets chefredaktör Catharina Byström. Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet
 • 09:15 - 10:00

  Den framtida kvalitetsrollen

  Kvalitetsprofessionen konstaterar ofta att många ledningar brister i sitt engagemang för kvalitets- och förbättringsrelaterade frågor. Men hur ofta ställer vi oss frågan om hur vi själva arbetar inom kvalitetsprofessionen? Arbetar vi med rätt frågor, på rätt sätt och med rätt kunskaper? Och varför är det svårt att attrahera, engagera och involvera ledare och chefer i kvalitetsarbetet? Nu finns ett stort behov av kompetensutveckling och att utveckla professionen. Talare

  Lars Sörqvist

  Vd, Sandholm Associates
 • 10:00 - 10:30

  Konsten att skapa flyt

  Vad är egentligen problemet? Det är den viktigaste frågan att besvara för att kunna skapa bra flyt, både på jobbet och privat. Allt, eller i alla fall väldigt mycket, handlar om logistik i våra liv. Men det finns bra verktyg, testa fiesta-modellen. Talare

  Nina Modig

  Civilingenjör, coach och logistikforskare samt konsult inom logistikutveckling
 • 10:30 - 11:00

  Förmiddagspaus

 • 11:00 - 11:40

  Agila processer säkrar SVT:s publiksiffror

  Medarbetarnas engagemang och arbetsglädje var avgörande för att lyckas med förändringsprocessen hos SVT. Med hjälp av gemensamma målsättningar och tvärfunktionella team med medarbetare från flera avdelningar har verksamheten och utbudet ställs om med lyckade resultat. Nu startar en ny, ännu större förändringsresa för SVT Play som en sista del i arbetet med att ställa om till ett nytt digitalt medielandskap. Talare

  Malin Ströman

  Digital produktchef, SVT
 • 11:40 - 12:15

  Hög tid att fokusera på kulturen

  Idag leds våra verksamheter i hög grad genom struktur och detaljstyrning, inte genom de faktorer forskningen som visar vad som driver motivation hos medarbetarna. Konsekvensen av detta blir att medarbetarna följer givna instruktioner, förlorar sitt engagemang och fokus på kunden. Kvalitetsarbetet bidrar starkt med struktur och resulterar paradoxalt nog inte i ökad kundnytta, utan enbart intern effektivitet. Fokus blir att göra på rätt sätt, inte åt att göra rätt saker för dem verksamheten är till för. Med de utmaningar som organisationer och företag står inför ställer det krav på att leda på ett annat sätt med mer fokus på kultur och människorna i verksamheten och ett minskat fokus på struktur. Vad får det för konsekvenser för kvalitetsarbetet? Och hur ska kvalitetsprofessionen ställa om sig? Talare

  Åsa Rönnbäck

  PhD, Förbättringsakademien, tidigare forskningschef SIQ
 • 12:15 - 13:15

  Lunch

 • 13:15 - 13:55

  Spårval, välj mellan tre spår

 • Spår 1: Förbättringscase – Så lyckades vi utveckla vår verksamhet

  Mer information och talare kommer inom kort.
 • Spår 2: Så rustar du dig för hållbarhetsarbetet

  Den som är certifierad mot Iso 9001 har lagt grunden till hållbarhetsarbetet i organisationen. För dem som vill ta ett steg längre inom hållbar utveckling finns standarden 26000 som hjälper till med hela arbetet från hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Iso 2600 handlar om hur organisationen kan maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Det är ingen kravstandard utan en vägledande standard. Här får du en introduktion till vad standarden kan stötta med och hur den kan användas i er organisation.

  Daniel Steinholtz är konsult på Allies i strategisk utveckling och förutom att ge stöd i socialt ansvarstagande enligt Iso 26000 arbetar han med affärsintegrerad kultur och varumärkesarbete.
 • Spår 3: Bättre skola

  Mer information och talare kommer inom kort.
 • 13:55 - 14:05

  Kort paus för spårbyte

 • 14:05 - 15:00

  Spårval, välj mellan tre spår

 • Spår 1: Förbättringscase – Zoégas kaffe

  Stor involvering, tillåtet att göra fel och uthållighet. Det är några av Zoégas kaffes framgångsfaktorer i sitt systematiska förbättringsarbete. Det har gett stora resultat och i oktober vann de Svenska Leanpriset. Talare

  Tommy Munkberg

  Zoégas kaffe, Helsingborg

  Marielle Johansson

  Zoégas kaffe, Helsingborg
 • Spår 2: Arbeta med stöd av Iso 9001

  Många separerar arbetet med sin externa respektive interna revision. Men det finns mycket att vinna genom att få dem att samspela. Värden som både bidrar till affärsnytta och till förbättringsarbetet. Det handlar inte så mycket om dokumentationen utan om vanorna och kulturen ni lyckas skapa i er organisationen. Men har vi rätt beteenden och driver vi dem i vårt utvecklingsarbete?

  Andreas Odhage driver konsultföretaget Assurga som hjälper organisationer med förbättringsarbetet genom Iso 9001. Han har även skrivit två böcker bland annat Papperstigrar om effektivare kvalitetsarbete. Talare

  Andreas Odhage

  Driver konsultföretaget Assurga
 • Spår 3: Telekombolagets framgångsrika kulturarbete

  När telekombolaget Tre flyttade till nya lokaler var det viktigt med både kultur och arbetssätt skulle matcha med utformningen av lokaler. Talare

  Helena Körberg

  Projektledare, Tre
 • 15:00 - 15:30

  Festlig eftermiddagsfika

  Vi uppmärksammar Kvalitetsmagasinets 30-års jubileum med lite extra festligt eftermiddagsfika. Här ges det även chans att skapa nya kontakter och att besöka utställningen.
 • 15:30 - 16:00

  Case: SOS Alarms förändringsresa

  För tre år sedan påbörjade SOS Alarm en resa för att få vision, kultur och värderingar att hålla ihop och genomsyra hela verksamheten. En av de viktigaste framgångsfaktorerna har varit medarbetarnas delaktighet, ett närvarande ledarskap samt förmåga samarbeta med andra samhällsaktörer. Vägen dig har inte varit spikrak men full av lärdomar. Resultatet är nöjdare medarbetare och bättre verksamhet med kortare svarstider. Talare

  Maria Khorsand

  Vd, SOS Alarm
 • 16:00 - 16:30

  Utveckla en kultur med uthålligt engagemang

  Det finns mycket forskning och kunskap om motivation och vad som engagerar människor på arbetet. Att känna sig betydelsefull, uppskattad och kompetent är några nycklar för att prestera bra. Men hur bygger man en långsiktig, engagerad kultur? Här presenteras en handfast verktygslåda, byggd på känd forskning och användbar i vardagen, för att skapa energikickar och arbetsglädje istället för oro och tvivel. Talare

  Thomas Dimming

  Rådgivare och föreläsare
 • 16:30 - 16:45

  Kvalitetsrollen genom tiden

  Vad har hänt under de senaste 30 åren som Kvalitetsmagasinet har bevakat kvalitetsområdet? Hur ser kvalitetsrollen ut och vad har vi att vänta oss av framtiden? Talare

  Catharina Byström

  Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet
 • 16:45 - 18:00

  Mingel – Kvalitetsmagasinet 30 år

  Stanna kvar, mingla och tävla om jubileumspriser med oss! Vi bjuder på dryck och tilltugg.
 • 08:30 - 09:00

  Registrering och frukostmacka

 • 09:00 - 14:00

  Workshop 1: Skapa ett hållbart engagemang

  För att få flyt i det dagliga förbättringsarbetet som håller över tid krävs att det finns ett engagemang från medarbetarna för att vilja bidra till att nå målen. Det finns mycket forskning kring hur man skapar motivation och utvecklar grupper. Men vilka verktyg finns det i vardagen för att avsiktligt bygga en långsiktigt hållbar engagerad kultur? Vilka förutsättningar behöver vi för att ge uppskattning och bekräftelse till medarbetarna. Vad ger energi och vad tar energi? Workshopen ger handfasta verktyg för medarbetarengagemang att ta med tillbaka till arbetet på hemmaplan. Talare

  Thomas Dimming

  Rådgivare och föreläsare
 • 09:00 - 14:00

  Workshop 2: Så bidrar kvalitetsarbetet till kulturen

  Kvalitetschefen ska inte bara driva dokumentsystemet utan även kulturen. Hur kan du som kvalitetsproffs driva på arbetet med att utveckla förbättringskulturen, vad är din roll i det? Den här workshopen är en fördjupning från dag 1 där du kommer att få arbeta fram konkreta stöd och verktyg för att ta med på hemmaplan för att komma vidare i arbetet med att utveckla förbättringskulturen. Talare

  Åsa Rönnbäck

  PhD, Förbättringsakademien, tidigare forskningschef SIQ

Talare

Lars Sörqvist

Vd, Sandholm Associates

Åsa Rönnbäck

PhD, Förbättringsakademien, tidigare forskningschef SIQ

Malin Ströman

Digital produktchef, SVT

Andreas Odhage

Driver konsultföretaget Assurga

Maria Khorsand

Vd, SOS Alarm

Nina Modig

Civilingenjör, coach och logistikforskare samt konsult inom logistikutveckling

Thomas Dimming

Rådgivare och föreläsare

Tommy Munkberg

Zoégas kaffe, Helsingborg

Marielle Johansson

Zoégas kaffe, Helsingborg

Helena Körberg

Projektledare, Tre

Catharina Byström

Chefredaktör, Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet