-->
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

24 nov 2022 - 25 nov 2022
Quality Hotel Globe i Stockholm

Kvalitetsroll i förändring

Välkommen till Kvalitetsmagasinet – två dagar med inspiration, verktyg och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitetsarbete. Den här gången fokuserar vi lite extra på hur samhällsförändringar påverkar kvalitetsrollen, med ökat ansvar för hållbarhetsfrågor till exempel. Men också vad som händer med kvalitetsrollen globalt. Plus att du får en massa praktiska verktyg!

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Plats Quality Hotel Globe i Stockholm
Dag 1 24 november 2022, 09:00 - 17:00
Dag 2 25 november 2022, 09:00 - 14:00
Pris 4 990:- till 12 480:- exklusive moms

Fördjupande workshop

Kontakt

Frågor gällande bokning
08-517 955 32 eller event@pausermedia.se

Frågor gällande partnerskap
Lars Schön, 08-517 955 89 eller lars.s@pausermedia.se

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan.

Varmt välkommen!

Program

 • torsdag 24/11
 • fredag 25/11
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering

  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig. Deltar du digitalt kan du logga in upptäcka den digitala plattformen.
 • 09:00 - 09:10

  Välkomna!

  Huvudscenen
  Kvalitetsmagasinets chefredaktör som är moderator för dagen hälsar välkommen och inleder programmet. Med på scenen är också dagens sidekick Britt-Marie Olsson från SJ.
 • 09:10 - 09:50

  Framtidens kvalitetsledare i en globaliserad värld

  Huvudscenen
  Hur utvecklas kvalitetsrollen globalt och vad kommer att krävas för att matcha framtidens utmaningar? Ulf Gustavsson jobbar med kvalitetsfrågor internationellt och berättar om en studie, där bland annat EOQ är delaktig, där man jämför just hur kvalitetsarbetet går framåt i olika delar av världen och hur det kan påverka oss här i Sverige. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson är sedan 2020 generalsekreterare för EOQ, European Organization for Quality. Han är dessutom styrelseordförande för certifieringsorganet Qvalify AB.
 • 09:50 - 10:05

  Så maxar du din kompetensprofil som kvalitetsproffs

  Huvudscenen
  Vilka krav ställer arbetsgivarna för kvalitetsprofessionen idag? Hur har de förändrats över tid? Behöver kvalitetsprofessionen kompetensutvecklas för att klara de nya kraven? Och hur mycket behöver man egentligen kunna om branschen för att få jobbet? Samtal med rekryteraren Anne Palmgren. Talare

  Anne Palmgren

  Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive
  Anne Palmgren är senior konsult och partner på Finnveden Executive, där hon jobbar med chefsrekrytering och specialistrekrytering. Hon har även en bakgrund inom HR.
 • 10:05 - 10:25

  PANELDEBATT: Hur fixar du den förändring som behövs (och får ledningens öra)?

  Huvudscenen
  Om hur man kan ta plats som kvalitetsansvarig, driva förändringsarbetet framåt – och visa ledningen att man behövs i rummet. Ulf Gustavsson, Anne Palmgren, Ola Ljunggren Bergeå och Britt-Marie Olsson. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson är sedan 2020 generalsekreterare för EOQ, European Organization for Quality. Han är dessutom styrelseordförande för certifieringsorganet Qvalify AB.

  Anne Palmgren

  Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive
  Anne Palmgren är senior konsult och partner på Finnveden Executive, där hon jobbar med chefsrekrytering och specialistrekrytering. Hon har även en bakgrund inom HR.

  Ola Ljunggren Bergeå

  Ola Ljunggren Bergeå, konsult Real8
  Ola Ljunggren Bergeå är organisationscoach och ledarutvecklare och har skrivit boken ”Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar” och är diplomerad coach, förändringsledare, Six Sigma Black Belt och SIQ-examinator.

  Britt-Marie Olsson

  Sidekick
  Britt-Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ samt internationell examinator av SIQ-modellen, EFQM-modellen och Iso:9001.
 • 10:25 - 10:30

  Presentation av utställarna

  Huvudscenen
  Varje utställare får 10 sekunder på sig att fånga ert intresse från scenen i en klassisk hisspitch.
 • 10:30 - 11:00

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 11:00 - 11:30

  Från förändringsprojekt till förbättringskultur – erfarenheter från 300 företag

  Huvudscenen
  Vad är de gemensamma framgångsfaktorerna i företags förändringsresor? Richard Berglund har i rollen som metodutvecklare och koordinator på Rise följt 300 företags utvecklings- och förändringsarbete inom det nationella programmet Produktionslyftet. Han kommer att beskriva framgångsfaktorer och utlovar både aha-upplevelser och igenkänning. Talare

  Richard Berglund

  Företagskonsult
  Richard Berglund är numera företagskonsult i eget bolag men har nästan 40 år som forskare varvat med chefsuppgifter bakom sig inom RISE, de svenska forskningsinstituten. Han är även författare till flera böcker.
 • 11:30 - 12:00

  CASE: Så jobbar vi i team ”på riktigt”

  Huvudscenen
  Det finns mycket forskning om framgångsfaktorer i teamarbete. Men hur får man teori att omsättas i god praktik? Nalika Tjärnberg tar utgångspunkt i vad forskningen säger och delar med sig av sina erfarenheter från region Västerbotten. Talare

  Nalika Tjärnberg

  Chef för Livsmedicin vid Region Västerbotten
  Nalika Tjärnberg har en bakgrund inom arbets- och organisationspsykologi och är specialist inom evidensbasering. Hon är chef för forskningsenheten Livsmedicin vid Region Västerbotten.
 • 12:00 - 13:15

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lunch – men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.
 • 13:15 - 14:35

  SPÅR 1: HÅLLBARHET

  Spår 1
  Välj mellan två spår på tema Hållbarhet.
 • 13:15

  Kvalitetsarbetet en motor i hållbarhetsarbetet – eller?

  Spår 1
  Kvalitetsarbetet kan spela en stor roll för att driva hållbarhetsarbetet inom företag och organisationer. Så har det hetat länge. Men gör kvalitetsarbete så mycket nytta för hållbarhet som förutspåtts? Professor Ida Gremyr har just gjort en uppföljning av en tidigare studie från 2015. Nu får vi veta hur det gått – och hur vi kan göra mer. Talare

  Ida Gremyr

  Professor, Service Management and Logistics, Chalmers
  Ida Gremyr är professor vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg. Hon forskar kring kvalitetsfunktionen och de kvalitetsprofessionellas föränderliga roll samt ansvarar för, och undervisar i, masterprogrammet "Quality and Operations Management".
 • 14:00

  Hållbarhet ett måste för nöjda kunder och medarbetare

  Spår 1
  Hållbarhet handlar inte bara om att försöka rädda miljön eller att kunna borga för att inget barnarbete förekommer där dina produkter produceras. Hållbarhet har blivit något av en hygienfråga för att få nöjda kunder och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Om din organisation inte agerar hållbart så kommer andra att göra det – på er bekostnad. Talare

  Johan Parmler

  Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som utför analystjänster och undersökningar.
 • 13:15 - 14:35

  SPÅRVAL 2: METODER FÖR MÅL & MÄTNING

  Spår 2
  Välj mellan två spår på tema Metoder för mål & mätning.
 • 13:15

  Lär dig målstyrning med OKR – och få med dig medarbetarna

  Spår 2
  OKR (Objectives & Key Results) är en metod för målstyrning som använts av teknikföretag som Intel och Google. Nu sprider den sig till allt fler verksamheter. Niklas Olsson berättar om hur man med enkla principer och en enkel process kan skapa tydliga resultat samtidigt som medarbetarengagemanget ökar. Talare

  Niklas Olsson

  Konsult
  Niklas Olsson har över tio års erfarenhet av ledarskap och organisationsfrågor i snabbväxande teknikföretag, i roller från vd till marknadschef. Med ett ständigt fokus på förbättring och utveckling har han både implementerat OKR och som konsult hjälpt andra organisationer att lyckas med metoden.
 • 14:00

  Ny forskning: Att mäta det omätbara

  Spår 2
  Hur vet man om de insatser man gör verkligen får den nytta som var tänkt? Karin Ahlin är med i ett projekt vid Mittuniversitetet tillsammans med professor Kristen Snyder, verksamhetsutvecklare Helle Sörensen och Med Dr. FoU ansvarig Magnus Zingmark på Östersunds kommun. Tillsammans har de tagit fram en process och modell för att stödja och synliggöra värdet av de investeringar som kommunen gjort i teknologi inom välfärden. Nu berättar hon om resultatet som är alldeles färskt. Talare

  Karin Ahlin

  Karin Ahlin, lektor
  Karin Ahlin är lektor på Mittuniversitetet och Karlstads universitet.
 • 13:15 - 14:35

  SPÅRVAL 3: JOBBA BÄTTRE TILLSAMMANS

  Spår 3
  Välj mellan två spår på tema Jobba bättre tillsammans.
 • 13:15

  Lär er lösa problem med Design Thinking

  Spår 3
  Design Thinking har blivit omtalat under senare år och det är inte så konstigt. I Design Thinking vänder man lite på hur vi brukar jobba. I stället för att tänka innan man gör, så gör man för att tänka. Det kan vara genom att fysiskt skissa, skapa prototyper eller berättelser. Det här är ett arbetssätt som kan användas såväl när man ska lösa problem som inom innovation. Helena Frisk är specialist på Design Thinking och berättar om hur man kommer i gång. Talare

  Helena Frisk

  Konsult på Creosa
  Helena Frisk är konsult i egna bolaget Creosa, där hon bedriver utbildningar och workshops inom Design Thinking, kundorientering och facilitering. Hon har bland annat Sveriges Kommuner och Regioner bland sina kunder.
 • 14:00

  Kvalitetskulturen – grunden för verksamheten

  Spår 3
  Om processerna är verktygen för att ta sig framåt dag för dag, så är kvalitetskulturen själva ryggraden i organisationen. När omvärlden förändras i allt snabbare takt gäller det att alla medarbetare har en samsyn när det gäller värderingar och beteenden. Peter Cronemyr och Maria Viidas berättar om varför kvalitetskulturen kan bli så avgörande. Talare

  Maria Viidas

  Managementkonsult på Propia
  Maria Viidas är managementkonsult på Propia och har en lång karriär inom kvalitetsområdet, bland annat som senior projektledare på SIQ, ledamot i LeanForum, Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och kvalitetschef.

  Peter Cronemyr

  Biträdande professor och konsult i processledning på Propia
  Peter Cronemyr är biträdande professor på Linköpings Universitet och konsult i processledning på Propia. Han drev tillsammans med Åsa Rönnbäck och Ingela Bäckström det omtalade forskningsprojektet för att mäta kvalitetskultur.
 • 14:35 - 15:05

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.
 • 15:05 - 15:10

  Välkomna tillbaka

  Huvudscenen
  Talare
 • 15:10 - 15:25

  Samtal om hållbarhet i kvalitetsrollen

  Huvudscenen
  Vad innebär det för kvalitetsproblem Talare

  Ida Gremyr

  Professor, Service Management and Logistics, Chalmers
  Ida Gremyr är professor vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg. Hon forskar kring kvalitetsfunktionen och de kvalitetsprofessionellas föränderliga roll samt ansvarar för, och undervisar i, masterprogrammet "Quality and Operations Management".

  Johan Parmler

  Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som utför analystjänster och undersökningar.
 • 15:25 - 16:00

  Varför ska man älska avvikelser? Hydacs resa mot systematiskt förbättringsarbete

  Huvudscenen
  Hur bedriver man kvalitetsarbete i en mindre organisation – och en organisation som är dotterbolag i en större koncern? Helena Granqvist berättar om resan och utmaningarna mot implementering av ett systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer. Genom att aktivt jobba med avvikelser och förbättringar skapar de kvalitetskultur och medarbetarengagemang. Här berättar hon om arbetet. Talare

  Helena Granqvist

  Kvalitets- och hållbarhetschef på Hydac
  Helena Granqvist är kvalitets- och hållbarhetschef på Hydac sedan 2018 och sitter i ledningsgruppen där. Dessförinnan har hon jobbat på bland annat OKQ8 som kvalitetschef och leanchef.
 • 16:00 - 16:45

  Flexibel? Nu kommer backlashen – den envetne! Framtidsspaning om trender och mottrender

  Huvudscenen
  Varje trend har en mottrend. Hållbarhetstrenden är en motreaktion på slit-och-släng-samhället. Men vad är då mottrenden till den enorma flexibilitet som alla förutsätts ha? Är det rentav envetenheten som kommer? Trendspanaren Kjell Lindström kikar runt hörnet och bjuder på en framtidsspaning. Talare

  Kjell Lindström

  Vd och grundare, Noden
  Kjell Lindström är vd och grundare av Noden, som hjälper företag och organisationer med verksamhetsutveckling bland annat.
 • 16:45 - 16:55

  Sammanfattning och reflektion

  Huvudscenen
  Vad har vi fått med oss under dagen? Dagen sammanfattas och vi tackar för den här gången!
 • Fördjupande workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. Välj mellan att delta i workshopen "Bygga kvalitetskultur – gå från ord till handling" eller workshopen "Lyckas med förändringsdriven processledning".

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan.
 • 08:30 - 09:00

  Registrering

 • 09:00 - 14:00

  Workshop 1: Bygga kvalitetskultur – gå från ord till handling

  Med avstamp i forskningen gör vi konkreta övningar för att undersöka hur kvalitetskulturen ser ut på deltagarnas respektive arbetsplatser. Utifrån det kan vi sedan gå vidare med hur kvalitetskulturen kopplar till kundorientering, ledarskap och ständiga förbättringar och vad som krävs för att bygga en bättre kvalitetskultur.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med utrymme för kortare pauser och lunch. Talare

  Maria Viidas

  Managementkonsult på Propia
  Maria Viidas är managementkonsult på Propia och har en lång karriär inom kvalitetsområdet, bland annat som senior projektledare på SIQ, ledamot i LeanForum, Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och kvalitetschef.

  Peter Cronemyr

  Biträdande professor och konsult i processledning på Propia
  Peter Cronemyr är biträdande professor på Linköpings Universitet och konsult i processledning på Propia. Han drev tillsammans med Åsa Rönnbäck och Ingela Bäckström det omtalade forskningsprojektet för att mäta kvalitetskultur.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop 2: Lyckas med förändringsdriven processledning

  Delta i en workshop om hur du effektivt leder, styr, följer upp och utvecklar processerna utifrån deras förändringsbehov. Vi tittar på begrepp som detaljstyrning, resultatstyrning, kreativitet och innovation. Dessutom reflekterar vi kring exempel från den egna verksamheten och tittar på resultat från den senaste forskningen: en case-studie från SIQs forskningsnätverk SQMA samt SIQ Excellence Center.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med utrymme för kortare pauser och lunch. Talare

  Anne-Charlotte Holmgren

  Utbildningsansvarig på SIQ
  Anne-Charlotte Holmgren jobbar på SIQ som utbildningsansvarig och har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter, inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Hon är ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, lean och organisationspsykologi.

Talare

Ulf Gustavsson

Generalsekreterare, European Organization for Quality

Anne Palmgren

Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive

Ola Ljunggren Bergeå

Ola Ljunggren Bergeå, konsult Real8

Richard Berglund

Företagskonsult

Nalika Tjärnberg

Chef för Livsmedicin vid Region Västerbotten

Ida Gremyr

Professor, Service Management and Logistics, Chalmers

Johan Parmler

Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex

Niklas Olsson

Konsult

Karin Ahlin

Karin Ahlin, lektor

Helena Frisk

Konsult på Creosa

Maria Viidas

Managementkonsult på Propia

Peter Cronemyr

Biträdande professor och konsult i processledning på Propia

Helena Granqvist

Kvalitets- och hållbarhetschef på Hydac

Kjell Lindström

Vd och grundare, Noden

Anne-Charlotte Holmgren

Utbildningsansvarig på SIQ

Britt-Marie Olsson

Sidekick

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet