Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Live

24 nov 2022 - 25 nov 2022
Bonnier Conference Center i Stockholm

Kvalitetsrollen i förändring

Välkommen till Kvalitetsmagasinet Live – två dagar med inspiration, metoder och konkreta tips om hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i praktiken.

Under Kvalitetsmagasinet Live nu höst fokuserar vi på hur samhällsförändringar påverkar kvalitetsrollen. Vad händer med kvalitetsrollen globalt? Vad innebär ett ökat ansvar för hållbarhetsfrågor? Vilka krav ställer arbetsgivarna för kvalitetsprofessionen idag?

Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet Live

Plats Bonnier Conference Center i Stockholm
Dag 1 24 november 2022, 09:00 - 17:00
Dag 2 25 november 2022, 09:00 - 14:00
Pris 4 990:- till 12 480:- exklusive moms

Kvalitetsmagasinet Live är en levande mötesplats för smart verksamhetsutveckling. Under konferensen den 24 november får du som arbetar med kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling möjlighet att inspireras, dela erfarenheter med andra deltagare och besöka utställningen.

Fördjupande workshop

Dagen efter konferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Årets Kvalitetsprofil

Under konferensen kommer Årets Kvalitetsprofil 2022 att delas ut till en person som med kunskap, engagemang och mod som inspirerar och motiverar andra i kvalitetsarbetet.

Varmt välkommen!

Program

 • torsdag 24/11
 • fredag 25/11
Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering

  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig, ta en kopp kaffe och en frukostmacka.
 • 09:00 - 09:10

  Välkomna!

  Huvudscenen
  Dagens moderatorer, Ulrika Sandhill och Anna Nyström hälsar välkomna och inleder dagen. Talare

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

  Anna Nyström

  Sidekick moderator
  Anna Nyström som skriver för Kvalitetsmagasinet är dagens sidekick moderator.
 • 09:10 - 09:50

  Framtidens kvalitetsledare i en globaliserad värld

  Huvudscen, Hörsalen
  Hur utvecklas kvalitetsrollen globalt och vad kommer att krävas för att matcha framtidens utmaningar? Ulf Gustavsson jobbar med kvalitetsfrågor internationellt och berättar om en studie, där bland annat EOQ är delaktig, där man jämför just hur kvalitetsarbetet går framåt i olika delar av världen och hur det kan påverka oss här i Sverige. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson är sedan 2020 generalsekreterare för EOQ, European Organization for Quality. Han är dessutom styrelseordförande för certifieringsorganet Qvalify AB.
 • 09:50 - 10:05

  Så maxar du din kompetensprofil som kvalitetsproffs

  Huvudscen, Hörsalen
  Vilka krav ställer arbetsgivarna för kvalitetsprofessionen idag? Hur har de förändrats över tid? Behöver kvalitetsprofessionen kompetensutvecklas för att klara de nya kraven? Och hur mycket behöver man egentligen kunna om branschen för att få jobbet? Samtal med rekryteraren Anne Palmgren. Talare

  Anne Palmgren

  Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive
  Anne Palmgren är senior konsult och partner på Finnveden Executive, där hon jobbar med chefsrekrytering och specialistrekrytering. Hon har även en bakgrund inom HR.
 • 10:05 - 10:25

  PANELDEBATT: Hur fixar du den förändring som behövs (och får ledningens öra)?

  Huvudscen, Hörsalen
  Om hur man kan ta plats som kvalitetsansvarig, driva förändringsarbetet framåt – och visa ledningen att man behövs i rummet. Ulf Gustavsson och Anne Palmgren diskuterar frågan med Ulrika Sandhill. Talare

  Ulf Gustavsson

  Generalsekreterare, European Organization for Quality
  Ulf Gustavsson är sedan 2020 generalsekreterare för EOQ, European Organization for Quality. Han är dessutom styrelseordförande för certifieringsorganet Qvalify AB.

  Anne Palmgren

  Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive
  Anne Palmgren är senior konsult och partner på Finnveden Executive, där hon jobbar med chefsrekrytering och specialistrekrytering. Hon har även en bakgrund inom HR.

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 10:25 - 10:30

  Presentation av utställarna

  Huvudscen, Hörsalen
  Varje utställare får 30 sekunder på sig att fånga ert intresse från scenen i en klassisk hisspitch.
 • 10:30 - 11:00

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen och hämta kaffe, mingla med talare, utställare och andra deltagare. Passa också på att tävla i dagens tävling!
 • 11:00 - 11:30

  Från förändringsprojekt till förbättringskultur – erfarenheter från 300 företag

  Huvudscen, Hörsalen
  Vad är de gemensamma framgångsfaktorerna i företags förändringsresor? Richard Berglund har i rollen som metodutvecklare och koordinator på Rise följt 300 företags utvecklings- och förändringsarbete inom det nationella programmet Produktionslyftet. Han kommer att beskriva framgångsfaktorer och utlovar både aha-upplevelser och igenkänning. Talare

  Richard Berglund

  Företagskonsult
  Richard Berglund är numera företagskonsult i eget bolag men har nästan 40 år som forskare varvat med chefsuppgifter bakom sig inom RISE, de svenska forskningsinstituten. Han är även författare till flera böcker.
 • 11:30 - 12:00

  CASE: Så jobbar vi i team ”på riktigt”

  Huvudscen, Hörsalen
  Det finns mycket forskning om framgångsfaktorer i teamarbete. Men hur får man teori att omsättas i god praktik? Nalika Tjärnberg tar utgångspunkt i vad forskningen säger och delar med sig av sina erfarenheter från region Västerbotten. Talare

  Nalika Tjärnberg

  Chef för Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten
  Nalika Tjärnberg har en bakgrund inom arbets- och organisationspsykologi och är specialist inom evidensbasering. Hon är chef för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Region Västerbotten.
 • 12:00 - 13:15

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch. Här finns stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare. Ta också chansen att vara med i vår tävling.
 • 13:15 - 14:25

  SPÅR 1: METODER FÖR MÅL & MÄTNING

  Spår 1, Hörsalen
  Välj mellan två spårvalsföreläsningar på tema Metoder för mål & mätning. Spåret modereras av Ulrika Sandhill. Talare

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.
 • 13:15 - 13:45

  Lär dig målstyrning med OKR – och få med dig medarbetarna

  Spår 1, Hörsalen
  OKR (Objectives & Key Results) är en metod för målstyrning som använts av teknikföretag som Intel och Google. Nu sprider den sig till allt fler verksamheter. Niklas Olsson berättar om hur man med enkla principer och en enkel process kan skapa tydliga resultat samtidigt som medarbetarengagemanget ökar. Talare

  Niklas Olsson

  Konsult
  Niklas Olsson har över tio års erfarenhet av ledarskap och organisationsfrågor i snabbväxande teknikföretag, i roller från vd till marknadschef. Med ett ständigt fokus på förbättring och utveckling har han både implementerat OKR och som konsult hjälpt andra organisationer att lyckas med metoden.
 • 13:55 - 14:25

  Ny forskning: Att mäta det omätbara

  Spår 1, Hörsalen
  Hur vet man om de insatser man gör verkligen får den nytta som var tänkt? Karin Ahlin är med i ett projekt vid Mittuniversitetet tillsammans med professor Kristen Snyder, verksamhetsutvecklare Helle Sörensen och Med Dr. FoU ansvarig Magnus Zingmark på Östersunds kommun. Tillsammans har de tagit fram en process och modell för att stödja och synliggöra värdet av de investeringar som kommunen gjort i teknologi inom välfärden. Nu berättar hon om resultatet som är alldeles färskt. Talare

  Karin Ahlin

  Karin Ahlin, lektor
  Karin Ahlin är lektor på Mittuniversitetet och Karlstads universitet.
 • 13:15 - 14:25

  SPÅR 2: HÅLLBARHET

  Spår 2, Hela världen
  Välj mellan två spårvalsföreläsningar på tema Hållbarhet. Spåret modereras av Ingar Lindholm. Talare

  Ingar Lindholm

  Spårvalsmoderator
  Ingar Lindholm är chefredaktör för Miljö & Utveckling, tidningen ges ut av samma förlag som Kvalitetsmagasinet.
 • 13:15 - 13:45

  Kvalitetsarbetet en motor i hållbarhetsarbetet – eller?

  Spår 2, Hela världen
  Kvalitetsarbetet kan spela en stor roll för att driva hållbarhetsarbetet inom företag och organisationer. Så har det hetat länge. Men gör kvalitetsarbete så mycket nytta för hållbarhet som förutspåtts? Professor Ida Gremyr har just gjort en uppföljning av en tidigare studie från 2015. Nu får vi veta hur det gått – och hur vi kan göra mer. Talare

  Ida Gremyr

  Professor, Service Management and Logistics, Chalmers
  Ida Gremyr är professor vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg. Hon forskar kring kvalitetsfunktionen och de kvalitetsprofessionellas föränderliga roll samt ansvarar för, och undervisar i, masterprogrammet "Quality and Operations Management".
 • 13:55 - 14:25

  Hållbarhet ett måste för nöjda kunder och medarbetare

  Spår 2, Hela världen
  Hållbarhet handlar inte bara om att försöka rädda miljön eller att kunna borga för att inget barnarbete förekommer där dina produkter produceras. Hållbarhet har blivit något av en hygienfråga för att få nöjda kunder och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Om din organisation inte agerar hållbart så kommer andra att göra det – på er bekostnad. Talare

  Johan Parmler

  Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som utför analystjänster och undersökningar.
 • 13:15 - 14:25

  SPÅR 3: JOBBA BÄTTRE TILLSAMMANS

  Spår 3, Hela världen matsal
  Välj mellan två spårvalsföreläsningar på tema Jobba bättre tillsammans. Spåret modereras av Britt-Marie Olsson. Talare

  Anna Nyström

  Sidekick moderator
  Anna Nyström som skriver för Kvalitetsmagasinet är dagens sidekick moderator.
 • 13:15 - 13:45

  Lär er lösa problem med Design Thinking

  Spår 3, Hela världen matsal
  Design Thinking har blivit omtalat under senare år och det är inte så konstigt. I Design Thinking vänder man lite på hur vi brukar jobba. I stället för att tänka innan man gör, så gör man för att tänka. Det kan vara genom att fysiskt skissa, skapa prototyper eller berättelser. Det här är ett arbetssätt som kan användas såväl när man ska lösa problem som inom innovation. Helena Frisk är specialist på Design Thinking och berättar om hur man kommer i gång. Talare

  Helena Frisk

  Konsult, Creosa
  Helena Frisk är konsult i egna bolaget Creosa, där hon bedriver utbildningar och workshops inom Design Thinking, kundorientering och facilitering. Hon har bland annat Sveriges Kommuner och Regioner bland sina kunder.
 • 13:55 - 14:25

  Kvalitetskulturen – grunden för verksamheten

  Spår 3, Hela världen matsal
  Om processerna är verktygen för att ta sig framåt dag för dag, så är kvalitetskulturen själva ryggraden i organisationen. När omvärlden förändras i allt snabbare takt gäller det att alla medarbetare har en samsyn när det gäller värderingar och beteenden. Peter Cronemyr berättar om varför kvalitetskulturen kan bli så avgörande. Talare

  Peter Cronemyr

  Biträdande professor och konsult i processledning, Propia
  Peter Cronemyr är biträdande professor på Linköpings Universitet och konsult i processledning på Propia. Han drev tillsammans med Åsa Rönnbäck och Ingela Bäckström det omtalade forskningsprojektet för att mäta kvalitetskultur.
 • 14:25 - 14:55

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du ta en fika tillsammans med andra deltagare, talare och utställare. Ta sista chansen att vara med i dagens tävling!
 • 14:55 - 15:00

  Välkomna tillbaka

  Huvudscen, Hörsalen
  Talare

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

  Anna Nyström

  Sidekick moderator
  Anna Nyström som skriver för Kvalitetsmagasinet är dagens sidekick moderator.
 • 15:00 - 15:15

  Samtal om hållbarhet i kvalitetsrollen

  Huvudscen, Hörsalen
  Någon är bara kvalitetschef, någon annan både kvalitets- och hållbarhetschef medan den tredje är renodlad hållbarhetschef. Spelar det någon roll? Hur gör vi mest nytta och skiljer det i ansvar? Ida Gremyr och Johan Parmler diskuterar frågan tillsammans med moderator Ulrika Sandhill. Talare

  Ida Gremyr

  Professor, Service Management and Logistics, Chalmers
  Ida Gremyr är professor vid avdelningen Service Management and Logistics vid Chalmers i Göteborg. Hon forskar kring kvalitetsfunktionen och de kvalitetsprofessionellas föränderliga roll samt ansvarar för, och undervisar i, masterprogrammet "Quality and Operations Management".

  Johan Parmler

  Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som utför analystjänster och undersökningar.

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

  Anna Nyström

  Sidekick moderator
  Anna Nyström som skriver för Kvalitetsmagasinet är dagens sidekick moderator.
 • 15:15 - 15:50

  Mjukt fokus med hårda resultat

  Huvudscen, Hörsalen
  Niklas Hedin är grundare av och vd för tech-bolaget Centiro. Företaget har flera år i rad topprankats som en av Sveriges bästa arbetsplatser och i år vann företaget SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet. Niklas berättar om företagets grundfilosofi och vilka strategier som ligger bakom den hållbara och uthålliga framgången. Hur klarar man att både skapa tillväxt, hålla hög medarbetarnöjdhet och prisbelönt hög kvalitet på en och samma gång? Talare

  Niklas Hedin

  Grundare och vd, Centiro
  Niklas Hedin är grundare av och vd för mjukvaruföretaget Centiro. Företaget har flera år i rad topprankats som bästa arbetsgivare i sin storleksklass och i år tog Niklas Hedin SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet. Niklas berättar om den förändringsresa som företaget genomgick från 2013 och vilka strategier som fick fart på tillväxtkurvan igen
 • 15:50 - 16:35

  Hur ni behåller engagemanget och arbetsglädjen i osäkra tider

  Huvudscen, Hörsalen
  Vi har hybridarbetsplatser med all den osäkerhet detta innebär. En annalkande lågkonjunktur och klimatkris är runt hörnet och Putin krigar hej vilt. Vi läser om ”The great resignation” och ”Quiet quitting” i kölvattnet på pandemin... Hur ska vi behålla engagemanget på våra arbetsplatser då? Hur ska vi möta och bemöta varandra så att vi trivs, känner mening och får bra saker gjort?

  Antoni Lacinai berättar om hur våra hjärnor påverkas av vår omgivning och hur det i sin tur påverkar engagemanget och arbetsglädjen. Han ger oss insikter för att skapa mer mod och trygghet med hjälp av kommunikationsnycklar vi kan använda direkt. Talare

  Antoni Lacinai

  Expert på arbetsplatskommunikation
  Antoni Lacinai är expert på arbetsplatskommunikation och en av Sveriges populäraste föreläsare inom ledarskap, kundfokus och arbetsglädje.
 • 16:35 - 16:55

  Årets Kvalitetsprofil

  Huvudscen, Hörsalen
  För tredje gången utser Kvalitetsmagasinet Årets Kvalitetsprofil. Kvalitetsmagasinet läsare har under hösten kunnat nominera personer till Årets Kvalitetsprofil. Här har de kunnat nominera en person som med kunskap, engagemang och mod som inspirerar och motiverar andra i kvalitetsarbetet. Läs mer om Årets Kvalitetsprofil här.
 • 16:55 - 17:00

  Sammanfattning och reflektion

  Huvudscen, Hörsalen
  Vad har vi fått med oss under dagen? Dagen sammanfattas och vi tackar för den här gången! Dessutom avslutas dagen med prisutdelning efter dagens tävling. Talare

  Ulrika Sandhill

  Moderator
  Ulrika Sandhill är chefredaktör för Kvalitetsmagasinet och dagens moderator.

  Anna Nyström

  Sidekick moderator
  Anna Nyström som skriver för Kvalitetsmagasinet är dagens sidekick moderator.
 • 17:00

  Mingel och eftersnack

  Stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg.
 • Fördjupande workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. Välj mellan att delta i workshopen "Bygga kvalitetskultur – gå från ord till handling" eller workshopen "Lyckas med förändringsdriven processledning".

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med inbyggda pauser i agendan.
 • 08:30 - 09:00

  Registrering

 • 09:00 - 14:00

  Workshop 1: Bygga kvalitetskultur – gå från ord till handling

  Med avstamp i forskningen gör vi konkreta övningar för att undersöka hur kvalitetskulturen ser ut på deltagarnas respektive arbetsplatser. Utifrån det kan vi sedan gå vidare med hur kvalitetskulturen kopplar till kundorientering, ledarskap och ständiga förbättringar och vad som krävs för att bygga en bättre kvalitetskultur.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med utrymme för kortare pauser och lunch. Talare

  Peter Cronemyr

  Biträdande professor och konsult i processledning, Propia
  Peter Cronemyr är biträdande professor på Linköpings Universitet och konsult i processledning på Propia. Han drev tillsammans med Åsa Rönnbäck och Ingela Bäckström det omtalade forskningsprojektet för att mäta kvalitetskultur.

  Johanna Fransson Lindholm

  Managementkonsult, Propia
  Johanna Lindholm är managementkonsult på Propia med erfarenhet av process- och kvalitetsarbete inom både privat och offentlig sektor. Genom åren har Johanna projektlett kvalitetshöjande initiativ, utvärderat verksamheter baserat på kvalitet samt utvecklat organisatoriska enheter för kvalitet och verksamhetsutveckling. Johanna är utbildad examinator hos SIQ och styrelseledamot i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter, SMK.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop 2: Lyckas med förändringsdriven processledning

  Delta i en workshop om hur du effektivt leder, styr, följer upp och utvecklar processerna utifrån deras förändringsbehov. Vi tittar på begrepp som detaljstyrning, resultatstyrning, kreativitet och innovation. Dessutom reflekterar vi kring exempel från den egna verksamheten och tittar på resultat från den senaste forskningen: en case-studie från SIQs forskningsnätverk SQMA samt SIQ Excellence Center.

  Workshopen pågår mellan kl. 09.00-14.00 med utrymme för kortare pauser och lunch. Talare

  Anne-Charlotte Holmgren

  Utbildningsansvarig, SIQ
  Anne-Charlotte Holmgren jobbar på SIQ som utbildningsansvarig och har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter, inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Hon är ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, lean och organisationspsykologi.

Talare

Ulf Gustavsson

Generalsekreterare, European Organization for Quality

Anne Palmgren

Chefsrekryterare, partner på Finnveden Executive

Nalika Tjärnberg

Chef för Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten

Richard Berglund

Företagskonsult

Ida Gremyr

Professor, Service Management and Logistics, Chalmers

Johan Parmler

Vd och chefsanalytiker, Svenskt Kvalitetsindex

Niklas Hedin

Grundare och vd, Centiro

Antoni Lacinai

Expert på arbetsplatskommunikation

Niklas Olsson

Konsult

Karin Ahlin

Karin Ahlin, lektor

Helena Frisk

Konsult, Creosa

Peter Cronemyr

Biträdande professor och konsult i processledning, Propia

Johanna Fransson Lindholm

Managementkonsult, Propia

Anne-Charlotte Holmgren

Utbildningsansvarig, SIQ

Ulrika Sandhill

Moderator

Anna Nyström

Sidekick moderator

Ingar Lindholm

Spårvalsmoderator

Kvalitetsmagasinet Live

anordnas av Kvalitetsmagasinet