Eviga frågor kräver nya svar

Ledare I nummer 5 av Kvalitetsmagasinet som kommer ut i veckan berör vi några av de eviga frågorna i arbetslivet. Till exempel frågan om vem som ska sitta i ledningsgruppen.

Eviga frågor kräver nya svar

I det här numret berör vi några av yrkeslivets eviga frågor. Som ”Varför händer det inget fastän vi har fattat beslut?” som vi skriver om i artikeln om standarden för ledningsgrupper. Det är nog hög tid att göra en rotorsaksanalys nu när vi vet att tre fjärdedelar av alla strategiska beslut i en ledningsgrupp aldrig blir genomförda.

Här träffar Einsteincitatet, som kvalitetsledare Thomas Ladö i Lomma kommun nämner, mitt i prick: höjden av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.

De seniora ledningsgruppskonsulterna Magnus Jonsson och Ulric Rudebeck funderar även över den eviga frågan om vem som egentligen ska sitta med i ledningsgruppen. Här är svaret att även en ledningsgrupp måste fråga sig vem den är till för.

Vem ska kallas kund

Vem-är-jag-till-för-frågan är het även i välfärdssektorn. Både kommuner, regioner och myndigheter jobbar på den, om än i olika omfattning. Svaret är ganska givet, det är mer frågan i sig som ruskar om organisationens existentiella berättigande. Men diskussionerna brukar ändå uppehålla sig vid huruvida en medborgare kan kallas kund.

Den eviga frågan om kultur kontra struktur var aldrig någon gordisk knut för utbildningsförvaltningen i Lomma kommun. När de satte fart 2014 fanns det överhuvudtaget inte något kvalitetsarbete – ingen resultatredovisning, ingen

analys, inget utvecklingsarbete. Men för Lomma var det aldrig någon tvekan om tågordningen. Först byggde de kultur och sedan lade de till strukturen genom att använda godbitar från hela kvalitetsbuffén.

Operativt kontra strategiskt

Våra kvalitetsproffs i temat om att bygga rätt kompetens i kvalitetsrollen berör även de några eviga frågor. Hur mycket ska en strateg jobba operativt och en operatör arbeta strategiskt?

Catharina Byström, chefredaktör
Foto Mikael Sjöberg.

Vad är en bra balans mellan verksamhetskunskap och mer mjuka förmågor? Ja hur många ”skills” ska ett kvalitetsproffs egentligen behärska? Att lyfta förbättringsfaktorer är en sak men förmågan att samspela med andra, visa på goda förebilder, kommunicera med kunder och förstå marknaden ingår också i jobbet. Så kanske har även frågan om vad en kvalitetschef ska kunna också blivit evig nu.

Catharina Byström, chefredaktör

PS Ta en prenumeration på vårt nyhetsbrev! Det kostar inget, och kommer en gång i veckan i din brevlåda.

 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.