Experten om CSRD-förslaget: ”Underminerar hela grunden”

Hållbarhet EU-kommissionens förslag på standarder för obligatorisk hållbarhetsredovisning underminerar hela grunden för CSRD och EU:s Green Deal. Det anser Sandra Atler, som sitter med i EU:s expertgrupp.
– Här gräver man stora hål i nätet och försvårar jämförbarheten ordentligt, säger hon.

Experten om CSRD-förslaget: ”Underminerar hela grunden”
Sandra Atler är seniorkonsult på Enact och sitter med i Efrags:s Technical Expert Group. Foto: Enact

I slutet av förra året presenterade EU:s expertgrupp Efrag sina rekommendationer på standarder för obligatorisk hållbarhetsredovisning enligt EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Syftet med direktivet är att förbättra företags hållbarhetsrapportering och öka jämförbarheten för att på sikt kunna leva upp till EU:s gröna giv om att nå klimatneutralitet till 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Men när EU-kommissionen nu presenterar sitt första utkast sänker man i flera delar ambitionsnivån jämfört med Efrags rekommendationer. Sandra Atler, som är seniorkonsult på Enact och sitter med i Efrags:s Technical Expert Group, är bekymrad över det hon beskriver som urvattnade förslaget.

– Det är beklagligt att EU-kommissionen vattnar ur innehållet i standarderna genom längre övergångsbestämmelser och större möjlighet för bolag att välja vad man vill rapportera om själva. Särskilt bekymrande är det att man tar bort vissa delar som obligatoriska, säger hon.

Under förhandlingarna säger hon att Efrag nått samsyn om att klimat och egen arbetskraft, för bolag över 250, skulle vara obligatoriska områden att rapportera på. I stället öppnar kommissionen upp för att företag själva får bedöma vad som är väsentligt att rapportera på, vilket enligt Sandra Atler är problematiskt.

– Det underminerar hela grunden för CSRD och EU:s Green Deal. Om ett bolag ensamt kan avgöra om man tycker att facklig anslutning, schysst lön för egna anställda är väsentligt för investerare och intressenter att känna till – så undergräver man det fackliga arbetet och de internationella grundlägande arbetsrättigheterna som funnits med oss som bindande i internationell rätt, i över hundra år, säger hon.

Vidare säger hon att EU-kommissionen förslag också gör vissa rapporteringskrav till frivilliga, oavsett väsentlighet. Enligt förslaget är upp till varje enskilt företag om de vill rapportera om påverkan på icke-anställda inom det egna företaget, så som gigarbetare, egenföretagare eller personer som är anställda via en agent. Rapportering om facklig anslutning och lön för dessa arbetare är alltså frivillig.

– De här personerna är bland de mest sårbara intressenterna. Hela poängen med att rapportera om negativ påverkan är att göra tillgänglig information om påverkan på de mest sårbara grupperna. Syftet är att göra det möjligt för intressenter – investerare och andra, att kunna jämföra hur bolag arbetar med hållbarhet. Men här gräver man stora hål i nätet och försvårar jämförbarheten ordentligt, säger Sandra Atler.

Vidare säger Sandra Atler att kommissionens ändringar även undergräver europeiska bolags kravställan gentemot leverantörer i globala värdekedjor, vilket hon menar ger en felaktig signal i arbetet med arbetsrättsliga krav i leverantörsledet.

– Jag förstår att kommissionen varit pressad eftersom många bolag tycker att rapporteringskraven är så omfattande. Men om man spär ut saften för mycket blir det inte mycket kvar värt namnet Corporate Sustainability Reporting Directive avslutar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste