Expertens främsta tips för att framtidssäkra ditt bolag: ISO 26000

Standarder Svenska företag måste bli transparenta och bättre på att kommunicera för att upprätthålla konkurrenskraft i den hållbara omställningen, menar Eva Vati.

Expertens främsta tips för att framtidssäkra ditt bolag: ISO 26000
Eva Vatis främsta tips är att verifiera sig enligt ISO 26000. Foto: Adobe Stock

Eva Vati är vd och grundare för Vati of Sweden och Verify Agency. Hon hjälper företag att integrera hållbarhet i deras affärsstrategi och menar att det är viktigt för att bibehålla konkurrenskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Rent krasst är det så att om företag inte kan uppvisa transparens och sanningsenlighet i hållbarhetsarbetet så har de ingen marknad. En verifierad hållbarhetsrapport är företagets licens till att överhuvudtaget kunna fortsätta göra affärer. Hållbarhetsredovisningen kommer att väga lika tungt som årsredovisningen i framtiden, säger Eva Vati.

Foto: Varit of Sweden

Fakta

Kort om Eva Vati

Ålder: 46 år

Bor: I Bjärred

Bakgrund: Kemiingenjör, tidigare produktionschef inom läkemedelsindustrin, tidigare hållbarhetschef, tidigare expertrådgivare mot FN

Hon menar att mognadsgraden vad gäller hållbarhet kan bli bättre om företagen löste några centrala problem: systematik, transparens och kommunikation.

– Enligt mig är företag generellt sett dåliga på att kommunicera. Många företag som vi möter jobbar med hållbarhet, men har inte paketerat och kommunicerat arbetet. Det är aldrig för sent att börja, men man måste verkligen börja nu! EU-lagen träder i kraft i januari och den kommer att påverka alla företag mer eller mindre. De som inte har rapportering på plats kommer inte att kvalificera sig för den nya marknaden som blir alltmer reglerad.

Kartlägg och analysera för att koppla till rätt mål

Vati of Sweden har tagit fram en guide för hur företag kan börja integrera hållbarhet i affärsstrategin. Den utgår från Agenda 2030-målen som Eva Vati beskriver som ett globalt, gemensamt språk.

– Att koppla de globala målen till affärsstrategin gör det tydligt vilka hållbarhetsfrågor som blir prioriterade.

Så här rekommenderar Eva Vati att företag går tillväga:

  1. Utgå från företagets affärsstrategi (en SWOT-analys kan vara till hjälp).
  2. Definiera företagets värdekedja och kartlägg den.
  3. Koppla de globala målen, och gärna de 169 delmålen som är mer konkreta, mot värdekedjan. 
  4. Gör en intressentanalys och välj ut dina viktigaste intressenter.
  5. Gör sedan en väsentlighetsanalys. Då kommer du fram till vilka hållbarhetsmål som är relevanta för företaget. Prioritera! Det är resurskrävande att jobba mot samtliga 169 delmål! 
  6. Skapa sedan mål som är smarta (specifika, mätbara,accepterade, realistiska och tidsbundna), och en handlingsplan.

Eva Vatis främsta tips är också att verifiera sin egendeklaration som är kopplad till standarden ISO 26000 för att skapa systematik, och för att kunna kommunicera hållbarhetsarbete bättre.

– Det som är bra med verifiering är att du kan uttrycka de fördelar och försäljningsargument som skiljer ditt företag och dina produkter från andra. För att vässa ditt hållbarhetsarbete är det viktigt att kommunicera dina innovativa lösningar. Där ligger konkurrenskraften, säger hon.

Att få sitt hållbarhetsarbete verifierat av en ackrediterad tredje part tar bort företagets risk för greenwashing, menar hon.

– Vi behöver alla jobba med att integrera de globala målen i våra företag och samhället i stort, oavsett hur lång tid det tar, för vår gemensamma framtid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.