Det hoppas experterna av kvalitetsåret 2019

Kvalitet Vilka frågor behöver sättas högt på agendan detta år? Kvalitetsmagasinet frågade fem kvalitetsprofiler om vad de hoppas på inför kvalitetsåret 2019.

Det hoppas experterna av kvalitetsåret 2019

Vad hoppas du på inför kvalitetsåret 2019?

Lars Sörqvist, docent i kvalitetsledning KTH, vd för Sandholm Associates.

Lars Sörqvist.
Lars Sörqvist. Lars Sörqvist, docent i kvalitetsledning KTH, vd för Sandholm Associates.

– Min förhoppning är att fler ledningar, i både privata och offentliga verksamheter, ska komma till insikt avseende kvalitetsarbetets möjligheter och innebörd samt ta ett större personligt ansvar utifrån detta. Förutsättningarna att något ska hända är goda. Dels utifrån att det finns många duktiga och engagerade kvalitetsprofessionella runt om i våra verksamheter vilka alla väntar på att få mer förståelse, stöd och uppbackning från sina ledningar. Dels utifrån att behovet av att arbeta med kvalitet och förbättring blivit allt mer uppenbart utifrån både det globala konkurrensperspektivet och en växande kvalitetskris i den svenska välfärdssektorn.

Åsa Rönnbäck, PhD, Tidigare forskningschef vid SIQ. Arbetar idag med forskning och rådgivning vid Förbättringsakademin.

Åsa Rönnqvist, PhD, Tidigare forskningschef vid SIQ. Arbetar idag med forskning och rådgivning vid Förbättringsakademin.
Åsa Rönnqvist.

– Jag hoppas på fortsatt intressant forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling och att forskningen kommer till praktisk nytta hos svenska organisationer och företag. Jag hoppas att fler kvalitetsorganisationer i Sverige, som SIS och SFK, utvecklar ett samarbete med forskare inom kvalitetsutveckling i Sverige.

Mats Deleryd, vd SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling.

Mats Deleryd, vd SIQ
Mats Deleryd.

– Studien kring ”Organisationers största utmaningar de kommande fem åren” pekar på att dagens ledningsmodeller har två problem – dels gör de inte organisationer tillräckligt snabbrörliga i förhållande till den omvärld vi lever i och dels driver de inte medarbetarengagemang

– Jag ser fram emot 2019 som det året då vi kan samla alla praktiker, forskare och finansiärer kring dessa frågor och utveckla ny kunskap om hur vi leder och styr organisationer för framgång i den turbulenta värld vi lever i. Kom gärna och lyssna närmare vid Kvalitetsmagasinet Live i april. 

Avslutningsvis hoppas jag få träffa så många av er som möjligt vid Kvalitetsmässan i november 2019. 

Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standard Institutes.

Tina Bohlin, projektledare SIS.
Tina Bohlin.

– Jag hoppas att ännu fler organisationer leder med människan (både kunder och medarbetare) i centrum. Kvalitetsarbetet blir aldrig bättre än de medarbetare du har i en organisation. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetarna, göra dem delaktiga och ge dem möjligheter att förbättra verksamheten. Kunderna kan också involveras mer för att öka användbarheten av produkterna/tjänsterna och tillgängligheten.

– Och så den ständiga önskan; Att fler ledningspersoner förstår vikten av ett gott kvalitetsarbete och börjar engagera sig mer i detta.

Niklas Blomqvist, fd ordförande SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet.

Niklas Blomqvist, ordförande SFK.
Niklas Blomqvist.

– För konkurrenskraften i Sverige hoppas jag på fortsatt fokus på stora Q det vill säga strategi, struktur, kultur och förbättringsarbete förenat för att stärka konkurrenskraften hos svenska organisationer och företag.

– Jag hoppas att den politik som drivs i Sverige och urholkar värdet på vår valuta förändras till fokus på ökad konkurrenskraft och det som krävs för att börja vandra den vägen. Dessutom hoppas jag att ”agilt tänkande” fortsätter att vara en del av kvalitetsrörelsen för att kunna ta till vara fördelarna av den pågående digitaliseringen.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.